97- Kadir Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Haziran 20106.8K kez okundu1 Yorum
97- Kadir Suresi

[Mekkîdir, beş âyettir.] (Kadir Gecesinden bahsettiği için bu ad verilmiştir. Mekkîdir diyenler olduğu gibi Medenîdir diyenler de vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1- Şüphe yok ki indirdik Kur’ân’ı Kadir gecesi. 2- Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi? 3- Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi. 4- O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler. 5- Esenliktir,... 

Sorularla Kadir Suresi’nin Tefsiri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Ocak 20103.5K kez okunduYorum Yok
Sorularla Kadir Suresi’nin Tefsiri

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bismillahirrahmanirrahim “Hiç şüphesiz biz  o (Kuran’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. * Sen ne bilirsin Kadir Gecesi  nasıl bir gecedir?! * Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her işle (insanların mukadderatı, hayır ve bereketlerle) inerler. * O gece şafak doğuncaya kadar, selamdır (selametle birliktedir).” TEFSİR: 1- Kadir gecesinin en önemli... 

Baş ağrısı için dua Haşr Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 2 Temmuz 201710.2K kez okunduYorum Yok
Baş ağrısı için dua Haşr Suresi

BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNAN DUA Baş ağrıları için okunan en etkili dualardan olan Haşr suresinin Arapça okunuşu, Türkçe meali ve faydaları hakkındaki yazımızı okuyup duanızı okuduktan sonra Allah’ın izniyle, baş ağrınızdan eser kalmayacaktır. Bir türlü geçmek bilmeyen baş ağrıları ile başa çıkamadıysanız, en hayırlı dualardan Haşr suresini okuyunuz. Lav enzelna cümleleri ile başladığından pek çokları tarafından lav enzelna suresi olarak bilinen... 

Kadir Gecesinin Fazileti ile İlgili Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Ağustos 201119.6K kez okundu4 Yorum
Kadir Gecesinin Fazileti ile İlgili Kırk Hadis

Bismillahirrahmanirrahim İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah-u Teâlâ bir takım hikmetlere binaen Kadir Gecesi’ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunun sebebi insanlar bu mübarek ve bir gecesi bin aya bedel olan gecelerde bağışlanarak hayata tertemiz şekilde, ileriye ümitle bağlanarak yaşamını idame ettirmesidir. Kuran ve Ehl-i Beyt özellikle de Emirülmuminin Hz. Ali’nin yaralandığı ve şehadet gecelerinde bu iki baha biçilmez emaneti... 

98- Beyyine Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Temmuz 20104.9K kez okundu1 Yorum
98- Beyyine Suresi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); BEYYİNE SURESİ[1][2][3][4] [Mekkîdir, sekiz âyettir.] (1. âyetinde apaçık delil anlamına gelen bu söz geçtiği… (Devamı, sonnot No:87)) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Vaz geçemezlerdi kâfirlikten kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, kendilerine apaçık kesin bir delil gelmedikçe. 2- Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahîfeleri okumadıkça. 3- O sahîfelerdedir... 

89- Fecr Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Haziran 20105.4K kez okundu1 Yorum
89- Fecr Suresi

[Mekkîdir, otuz âyettir.] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun ağaran sabaha.[1] 2- Ve on geceye.[2] 3- Ve çifte ve teke.[3] 4- Ve ışırken geceye.[4] 5- Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana? 6- Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd’a? 7- Direklerle dolu İrem’e.[5] 8- Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında. 9- Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd’a. 10-... 

44- Duhan Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 24 Şubat 20104.4K kez okundu1 Yorum
44- Duhan Suresi

[Mekkîdir, elli dokuz âyettir.] (10. âyette kıyametin, gözle görülür kesif bir dumanla geleceği anlatıldığı cihetle duman anlamına gelen Duhan adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Andolsun her şeyi açıklayan Kur’ân’a. 3- Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz. 4- O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş. 5- Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki... 

21- Enbiya Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Aralık 20093.9K kez okundu1 Yorum
21- Enbiya Suresi

[Mekkîdir, yüz on iki âyettir.] (İçinde peygamberlerin adları anıldığı ve bahisleri geçtiği için peygamberler anlamına gelen Enbiyâ adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- İnsanların hesap günü yaklaştı da hâlâ onlar gaflet içinde, yüz çevirmedeler. 2- Rablerinden, Kur’ân’a âit yeni bir âyet geldi mi onu alaya alarak dinlerler, oyun sanırlar. 3- Kalpleri de oyuna dalmıştır da o zâlimler, fısıltıyla konuşarak bu da sizin gibi bir... 

Kadir Gecesi, Ali Gecesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 13 Eylül 20097.3K kez okundu1 Yorum
Kadir Gecesi, Ali Gecesi

Kadir gecesi, Rahmet Peygamberi’nin buyruğuna göre Ramazan Ayı’nın son on gününden birisidir. Hatta son on günün tek, yani on dokuzuncu, yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci, yirmi yedinci ve yirmi dokuzuncu gecelerinden birindedir. O gün kader gecesidir ve bin aydan daha hayırlıdır.  Kur’an o gecede indirilmiştir, melekler ve hatta Ruh da o gece yeryüzüne iner, ta fecre kadar selam ve selametlik vardır…(Kadir Suresi) Ya Ali, sen Kur’an’ın ortağısın…... 

Kadir Gecelerinin Amelleri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Ağustos 20098.7K kez okundu5 Yorum
Kadir Gecelerinin Amelleri

1- Gusül yapmak. Merhum Alleme Meclisi bu gusülün güneş batacağı sırada yapılıp onunla akşam namazının kılınmasının daha efdal olduğunu yazmıştır. 2- İki rekât namazı her rekâtta Fatiha Suresinden  sonra yedi defa İhlas suresini okuyarak kılmak. Namazın ardından da yetmiş defa: “Esteğfirullahe ve etûbu İleyh” söyleyerek Allah’tan mağfiret dilemek ve tevbe etmek. Resul-i Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. “Kim...