Allah’ı Gazaplandıran Şeyler

Allah’ı Gazaplandıran Şeyler

Nis 10, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

1-Namahremlerle tokalaşmak,

2-Küfretmek (çirkin söz söylemek),

3-Çok uyumak,

4-Uzun süre boş (işsiz-uğraşsız kalmak),

5-Çok yemek,

6-Zina etmek,

7-Müslüman’a kin gütmek ve ona hakarette bulunmak,

8-Fakiri küçümsemek ve ona fakirliğinden dolayı saygısızlık etmek,

9-Zengine, zenginliğinden dolayı saygı duymak,

10-Anne-babayı öfkelendirmek,

11-Günahkâr kimseleri övmek,

12-Size ümit besleyenin ümidini kırmak.

——————–

“Ehlibeyt Öğretisi Dualar ve Kısa Sureler” kitabının

“Ehlibeyt’ten (as) Bazı Öğütler” bölümünden alıntıdır.

Sayfa:393