Cennete Girmeye Vesile Olan Şeyler

Cennete Girmeye Vesile Olan Şeyler

Mar 5, 2010 2 Yazar: beytül ahzan


1-Gizlide ve açıkta Allah’tan korkmak, takvalı olmak

2-Anne-babaya iyilik etmek

3-Bir gün de olsa müstehap oruç tutmak

4-Arzuları kısa tutmak ( ulaşılmayacak arzulardan kaçınmak)

5-Ölümü unutmamak

6-Allah’tan utanmak

7-Sıla-i rahimde bulunmak.

8-İyi ahlaklı olmak

9-İnsanlara karşı insafla davranmak

10-Yetilere karşı şefkatli olmak

11-Zayıf ve güçsüz kimselere yardımcı olmak

12-Tevazu ehli olmak

13-Müminlerin sıkıntılarını gidermek için çaba sarf etmek

14-İnsanlara karşı tatlı dilli olmak

15-Kendi ayakları üstünde duruncaya kadar bir yetimin giderlerini karşılamak, ona destek olmak

16-Bir saatliğine de olsa Allah’ın huzurunda ihlasla oturmak

17- İmam Rıza’nın (as) türbesini ziyaret etmek

18-İhlâsla “lâ ilâhe illallâh” demek

19-Müminlerin cenaze namazlarına katılmak

20-Gizlide de olsa Allah’a karşı günah işlemekten utanmak.

21-Az da olsa Allah’ın verdiği rızka kanaat etmek.

——————————

“Ehlibeyt Öğretisi Dualar ve Kısa Sureler” kitabının

“Ehlibeyt’ten (as) Bazı Öğütler” bölümünden alıntıdır.

Sayfa:404