Kimlerle Arkadaşlık Etmeyelim?

Kimlerle Arkadaşlık Etmeyelim?

Tem 23, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


İnsan bilmediği ve tanımadığı yerlerden geçerken ihtiyatlı ve dikkatli davrandığı gibi arkadaş ve dost seçiminde de temkinli davranmalıdır. Çünkü arkadaşlık insanın hem dünyası hem de ahireti noktasında büyük bir etkendir. Burada da Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) nasihatlerinden yararlanarak kötü arkadaşların sıfatlarını açıklayacağız:

1) Basiretsiz ve Kötü Kimseler

Cahil, basiretsiz, ahlaksız ve davranışları kötü olan kimselerle arkadaşlık kurulmamalıdır. Çünkü onlar arkadaşlarını kendilerine benzeterek cehalet ve fesat vadisine götürürler. İmam Ali (Aleyhisselam) buyuruyor; “Zayıf ve düşüncesi kıt insanlarla arkadaşlık etmeyin ki işleri kötü ve çirkindir.

2) Fasık ve Günahkârlar

Günahkâr ve lakayt kimseler kendi suçları ve günahlarına başkalarını da ortak ederler.

Abdu’l A’la, rivayet eder: Emirü’l-Müminin Ali (Aleyhisselam) buyurmuştur ki; “Müslüman bir kimsenin günahkâr biriyle kardeşlik kurması uygun değildir. Çünkü günahkâr yaptığını ona süslü gösterir, onunda kendisi gibi olmasını ister, dünya ve ahireti hususunda ona yardım etmez. Müslüman’ın onun yanına girip çıkması ayıptır.” Ey insan bulaşıcı hastalık ve virüs taşıyan hastalardan kaçtığın gibi liyakatsiz ve kötü arkadaştan da kaçın! Çünkü onların hastalıkları bir gün sana da bulaşacak ve seni de hasta edecektir. İmam Ali (Aleyhisselam) şöyle buyuruyor; “Fasıklarla arkadaşlık etme, çünkü şer, ancak şerle birleşir.” Yine bir başka buyruğunda şöyle buyuruyor; “Kötü kimseyle arkadaşlık etme, çünkü seni değersiz bir şey karşılığında satar.”

3) Ahmak Kimseler

Ahmak, işlerini ölçüsüz ve düşüncesiz yapan akılsız kimseye denir. Onlar, yersiz ve saçma sapan sözler sarf ederek, sonucunu düşünmeden bilinçsiz işlere kalkışırlar.

İmam Ali (Aleyhisselam) şöyle buyuruyor; “Yavrucuğum! Ahmakla arkadaşlıktan sakın, çünkü o, sana fayda vermek isterken zarar verir.” Hazret bir başka hikmetli sözünde şöyle buyuruyor; “Yufka yürekli olsa bile akılsız kimseyle arkadaşlık etme, çünkü o, yaptığı işi sana güzel gösterir ve senin de kendisi gibi olmanı ister.” İmam Ali (Aleyhisselam) cahillerle arkadaşlıktan sakınma konusunda şöyle buyuruyor; “Cahille irtibatı kesmek, akıllı kimseye katılmaktır.” Muhammed b. Salih el-Kindi, kendisine anlatan birinin aracılığıyla şöyle rivayet eder: Ebu Abdullah İmam Cafer Sadık (Aleyhisselam) şöyle buyurdu; “Emirü’l-Müminin Ali (Aleyhisselam) minbere çıktığı zaman şöyle derdi; “Bir müslüman şu üç kişiyle kardeşlik etmekten sakınmalıdır; arsız günahkâr, ahmak ve yalancı kimse… Akmak kimseye gelince, o sana hayırlı olanı göstermez, kendini zorlasa da sana gelen bir kötülüğü savunması umulmaz. Bazen sana iyilik etmek isterken zarar verir. Ölmesi yaşamasından, susması konuşmasından, uzaklığı yakınlığından daha iyidir.”

4) Cimriler

Cimri ve kıskanç kimseler başkalarına yardım ve ihsandan kaçınırlar. Kimseye hayırları dokunmaz. Böyle kimselerin kendilerinde hayır olmadığı gibi arkadaşlıklarında da bir hayır yoktur. İmam Ali (Aleyhisselam) cimrilerle arkadaşlık konusunda şöyle buyuruyor; “Cimriyle arkadaşlıktan sakın, çünkü ihtiyaç duyduğu en küçük şeyi senden esirger.” Ebu Hamza, Ebu Abdullah İmam Cafer Sadık’tan (Aleyhisselam) şöyle nakleder; “Babam anlattı: Babam Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (Aleyhisselam) bana dedi ki; Oğulcuğum! Beş kişiye dikkat et! Onlarla arkadaşlık etme, onlarla konuşma ve yoldaşlık ta etme. Dedim ki: Babacığım! Onlar kimlerdir, bana onları tanıt? -Dedi ki: …Cimri kimseyle arkadaşlık etmekten kaçın. O, malına en fazla ihtiyaç duyduğun bir sırada seni yüz üstü bırakır.”

5) Yalancılar

Başkalarından taraf sana yalan söyleyen kimse senden tarafta başkalarına yalan söyleyecektir. Yalancı kimselere güvenmek büyük bir hatadır. Çünkü onun ne davranışı doğrudur ne de sözü. İmam Ali’nin (Aleyhisselam) tabiriyle yalancı kimse hilekâr ve aldatıcıdır; “Yalancıyla da arkadaşlıktan kaçın, çünkü o serap gibidir, uzağı sana yakın ve yakını da uzak gösterir.” İnsana arkadaşlık ettiği şahsın kendisini ıssız ve kimsesiz bir yerde kendi başına yalnızlığa itmesinden acı ne olabilir. Yalancı kimseler hataları ve sözleriyle insanı felaketlere iterler.

Muhammed b. Salih el-Kindi, kendisine anlatan birinin aracılığıyla rivayet eder: Ebu Abdullah imam Cafer Sadık (Aleyhisselam) şöyle buyurdu; “Emirü’l-Müminin Ali (Aleyhisselam) minbere çıktığı zaman şöyle derdi; Bir müslüman şu üç kişiyle kardeşlik etmekten çekinmelidir; arsız günahkâr, ahmak ve yalancı… Yalancıya gelince, onunla beraberken hayatında huzur nedir göremezsin. Sözünü başkalarına aktarır, sana söz taşır, Sözü bittiği zaman seni ona benzer başka bir söz yağmuruna tutar. Bazen doğru söylediği halde tasdik edilmez. İnsanlar arasında düşmanlığa sebep olarak, onları birbirinden ayırır. Böylece göğüslerde kin yeşertir. Allah’tan (Azze Celle) sakının ve kendinize dikkat edin.”

6) Düşmanının Dostu

Bir kimseyle arkadaş olduğunda dikkat etmen gerekir. Çünkü onun arkadaşı senin arkadaşın ve düşmanı da senin düşmanın olur. Bu hakikat İmam Ali’nin (Aleyhisselam) buyruğunda da gelmiştir; “Dostların üçtür, düşmanların da üçtür. Dostlarına gelince… Dostların senin dostun, dostunun dostu ve düşmanın düşmanıdır. Düşmanlarına gelince… Onlar da senin düşmanın, dostunun düşmanı ve düşmanının dostudur.” İmam Ali’nin (Aleyhisselam) bu buyruğundan yola çıkarak düşmanımızın dostu nasıl bizim düşmanımız olur ve niçin onların arkadaşlıklarından sakınmalıyız sorusunun yanıtını Hazret şöyle açıklıyor; “Dostunun düşmanını dost sayma, dostunla düşman olmana sebep olur.”

7) Düşüncesiz İnsanlar

İyi ve samimi bir arkadaşın özelliklerinden biri de arkadaşını zorluklarını ve sıkıntılarını kendisine dert edinendir. İyi arkadaş arkadaşının sıkıntılarını düşünür ve onu bu durumdan kurtarmak için maddi ve manevi yardımını ondan esirgemez. Zorluklarda ve musibetlerde arkadaşını düşünmeyen ve onun yardımına koşmayan arkadaşlığa layık değildir. İmam Ali (Aleyhisselam) dostlarını sıkıntılarda yalnız bırakan kimselerin dost olmadıklarını bilakis düşman olduklarını buyurmaktadır; “Sana önem ve değer vermeyen düşmanındır.” Arkadaşlık âleminde gerçek ve samimi dostla sahte ve dost diye geçinenleri birbirinde ayırt etmek çok önemli bir mevzudur. Bunları bir birinde ayırt edemeyenler aldatılmış ve büyük zararlara uğramış kimselerdir.

———

Nehcü’l Belağa’dan Dersler / Kerim Uçar