Lokman Hekimin Oğluna Öğütleri

Lokman Hekimin Oğluna Öğütleri

May 8, 2010 3 Yazar: beytül ahzan

1- İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, müdafaasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.

2- Yemek, içmekte boğazına zarar verecek şeylerden koru.

3- Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, kapı pencereden sakın. Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.

4- Bir cemaatte bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır. Çünkü dil insanı ipe götürür.


5- Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma. Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkûm olursun.

6- Ölümü hiçbir an unutma. Ve ondan korkma. Hayırlılar için ölüm üstün mükâfattır. Öyle ise ölüme hazırlan.

7- Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut. Onlardan teşekkür bekleme. Mükâfatı Allah’tan bekle. Emellerini O’nun ihsanına bağla.

8- Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut. Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış.