Seyr ü Sülûkta Muhasebe Soruları

Seyr ü Sülûkta Muhasebe Soruları

Eki 4, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Bismillahirrahmanirrahim

1- Usul-i din ve İnançlarımız taklidi mi, tahkiki mi? Kaç tane bu konuda kitap okumuşuz? Kafamızdaki soruların hepsini çözmüş müyüz?

2- Fıkhi hükümlerde taklit ediyor muyuz? Müctehidimizi belirlemiş miyiz?

3- Müctehidimizin fetvalarına nasıl ulaşıyoruz? Kitabı var mı? Okuduk mu?

4- Gusül, abdest ve teyemmümü sahih yerine getirdiğimize emin miyiz? Test ettirdik mi?

5- Namazımızı doğru kıldığımıza emin miyiz?

6- Namazın kıraatinde sorunumuz olup olmadığını test ettirdik mi?

7- Namaza ehemmiyet veriyor muyuz?
a) Zamanında kılıyor muyuz?
b) Özenerek kılıyor muyuz?
c) Huzu, huşu ve teveccühle kılıyor muyuz?
d) Namazda okuduklarımızın manasını, yani Rabbimizle konuşurken ona arz ettiklerimizi anlıyor muyuz?
e) Cemaat kılıyor muyuz?
f) Namaz sonrası takibat dualarından okuduğumuz oluyor mu?

8- Kaza namazımız var mı? Varsa kılmak için vakit ayırıyor muyuz?

9- Evin büyük oğlu isek baba ve annemizin kaza namazlarını kılmamız gerektiğini biliyor muyuz?

10- Sünnet namazlardan hiç kıldığımız oluyor mu?

11- Gece namazı hiç kıldık mı?

12- Abdestli olmaya özen gösteriyor muyuz?

13- Zikir kavramıyla ne kadar aşinayız ve hayatımızda ne kadar yeri var?

14- Kaza orucumuz var mı? Tutmaya çalışıyor muyuz?

15- Boynumuzda kefaret veya fidye var mı?

16- Hiç tuttuğumuz müstehap oruç oluyor mu?

17- Humus veriyor muyuz? Humus yılbaşımız var mı?

18- Borcumuz var mı? Borçlarımızı önemsiyor muyuz?

19- Sadaka veriyor muyuz? Sadakanın ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz?

20- Boynumuza hac gelip gelmediğini biliyor muyuz?

21- Sılayı rahim yapıyor muyuz?

22- Anne babamıza karşı, eşimize karşı, mu’min kardeşlerimize karşı, evladımıza karşı görevlerimizi, birbirimizin boynundaki hakları biliyor muyuz? Bunlara ne kadar riayet ediyoruz? (Hukuk Risalesi)

23- Kur’an okuyabiliyor muyuz?

24- Biliyorsak, ne kadar Kur’an’la ünsiyetimiz var?

25- Günahların, özellikle büyük günahların ne olduğunu biliyor muyuz?

26- Elimize, dilimize, gözümüze, kulağımıza hâkim miyiz?

27- Kul hakkının önemini biliyor muyuz? Boynumuzda kul hakkı var mı? Varsa bunların vebalinden kurtulmak için ne yapıyoruz?

28- Herhangi birisiyle kırgınlığımız var mı? Varsa bunları bir an evvel bertaraf etmemiz gerektiğini biliyor muyuz?

29- Mu’minlerin arasını bulmaya çalışıyor muyuz? Bunun başlıca görevlerimizden birisi olduğunu biliyor muyuz?

30- Mu’minlerin sıkıntıları bizi ilgilendiriyor mu? Bu konuda herhangi bir çabamız söz konusu mu?

31- Ölülerimizi yad ediyor muyuz? Özellikle anne ve babalarımızı…

32- Tevelli ve teberi vazifemizi yerine getiriyor muyuz?

33- Marufa emir, münkerden nehyediyor muyuz?

34- Haram ve kebire günah olan israftan kaçınıyor muyuz?

35-  Hased illetinden emanda mıyız?

36- Kibir ve gururun kebire günahlardan olduğunu biliyoruz elbette. Acaba gerçekten bu illetten kurtulduğumuza emin miyiz? Esasen kibir ve tevazunun alametlerinin neler olduğunu biliyor muyuz?

37- Her amelde ihlâslı olmak gerektiğini biliyoruz. Ama acaba riya, sum’e ve ucb illetinden alametlerini biliyor muyuz?

38- Hüsn-i zan ve su-i zan konusunda ne kadar hassasız?

39- Yalan, kebire günahtır hiç şüphesiz; ama gerçekten yalanın her türlüsünden uzak mıyız?

40- Güzel ve kötü ahlakın insanın dünya ve ahiretini ne kadar etkilediğini biliyor muyuz? Kendimizi hangi kategoride görüyoruz?
41- Hadislerde sizi ilgilendiren konular, işlerle ilgilenin, uğraşın buyuruyor. Acaba biz böyle miyiz?

42- Dua ve münacatın hayatımızda ne kadar yeri vardır? İslam’ın istediği ve önem verdiği kadar duaya önem verdiğimizden emin miyiz?

43- Müspet gözyaşının Allah katındaki değerini biliyor muyuz? Gözyaşının önemi ve sonuçlarını biliyor muyuz? Bu konuyu ne kadar önemsiyoruz?

44- Günah korkusu olduğu yerde evlenmenin farz olduğunu biliyor muyuz?

45- Mahrem, namahrem ilişkilerindeki İslami ölçülerden haberdar mıyız? Bu ölçüleri ne kadar riayet ediyoruz?

46- Şüpheli şeylerle karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Nasıl olsa haram olduğu bana sabit değildir, deyip hemen dalıyor muyuz? Yoksa ihtiyat mı diyoruz?

47- Çeşitli İslamî münasebetleri dikkate alıyor muyuz? Bu münasebetleri değerlendirmeye çalışıyor muyuz?

48- Arkadaşlarımızı nasıl seçiyoruz? Ölçülerimiz nedir? Bu konuda ne kadar hassasız?

49- İsrafın kebire günahlardan olduğunu biliyor muyuz? İsrafın boyutlarını biliyor muyuz? Ne kadar dikkatli ve hassas davranıyoruz?

50- Her şeyde itidal ehli olanın iyi olduğunu, aşırılığın her konuda zararlı olduğunu biliyor muyuz? Hatta ibadette bile…

51- Hz. Sahibuzzaman (a.s) ile irtibatımız ve manevi bağımız ne düzeydedir?

52- Tevbenin fevri bir farz olduğunu ve şartlarını biliyor muyuz?

53- Birisine karşı bir hata ve yanlış yaptığımızda özür dileme ve telafi etme cesaret ve samimiyetine sahip miyiz?

54- Cömertliğin ne denli faziletli, cimriliğin ise ne denli kötü bir sıfat olduğunu biliyor muyuz? Kendimizi bu açıdan hiç denetlemiş miyiz?

55- İnsaf ve insafsızlık kavramlarıyla ne kadar aşinayız? Kendimiz insaflı mı görüyoruz, insafsız mı?

56- Komşularımıza karşı nasıl bir tutum içindeyiz?

57- Acaba insanlardan hizmet mi bekliyoruz, yoksa hizmet mi ediyoruz? Başka bir tabirle insanların zahmetine mi vesile oluyoruz yoksa zahmetlerini mi azaltıyoruz?

58- Acaba insanlardan selam mı bekliyoruz, yoksa biz mi selam veriyoruz?

59- Acaba daha çok konuşmadan mı hoşlanıyoruz, yoksa susma ve dinlemekten mi?

60- Faydasız tartışma ve cedelleşmenin yasaklandığını ve men edildiğini ve insanın kalbinde ve ruhunda olumsuz etkiler bıraktığını (kalbi taşlaştırma gibi) biliyor muyuz? Bundan kaçınıyor muyuz?

61- Sabır, rıza ve tevekkül kavramlarıyla ne kadar aşinayız? Acaba kendimizi sabırlı, rıza ve tevekkül ehli olarak görüyor muyuz?

62- Acaba verdiğimiz sözlere ve ahitlere bağlı kalıyor muyuz?

63- Söz taşımanın kebire günahlardan olduğunu biliyor muyuz?

64- Affedenlerden miyiz, yoksa kin ve düşmanlık besleyenlerden mi?

65- Başkalarının sırlarını ve gizliliklerini öğrenmeye çalışmanın yasak ve günah olduğunu biliyor muyuz?

66- Sır tutma gibi bir prensibimiz var mı? Başkalarının sırrını açmanın günah olduğunu biliyor muyuz?

MUSA AYDIN