Borçların Ödenmesi İçin Dua

Yazar: beytül ahzan Tarih: 27 Şubat 2010 12.3K kez okundu Dua Yorum Yok

Farz namazlardan sonra Âl-i İmran suresinin 26.7 2. ayetlerinin okunması, borçların ödenmesi için faydalıdır.


“Qulillâhumme mâlikil mulki tu’til mulke men teşâ’ ve tenzi’ul mulke mimmen teşâ’ ve tuzillu men teşâ’ biyedikel xayru inneke alâ kulli şey’in qadîr.Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicun nehâra fil leyl ve tuxricul hayye minel meyyit ve tuxricul meyyite minel hayy ve tarzuqu men teşâu biğayri hisâb.”

[“De ki: Alah’ım, mülkün sahibi sensin, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Senin elindedir hayır, sensin her şeye gücü yeten.Geceyi uzatırsın, gündüzün bir kısmı gece olur. Gündüzü uzatırsın, gecenin bir kısmı gündüz olur. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın ve dilediğini sayısız rızıklandırırsın.” ]

*Bu ayetlerin ardından şu duayı okuyunuz:

“Ya dâimen lem yezel, yâ hayyu yâ gayyûm, yâ ilâhî ve ilâhe âbâî, yâ rahmâned dunyâ vel âxirati ve rahîmehumâ, tu’tî minhumâ men teşâ ve temna’u minhumâ men teşâ, salli âlâ Muhammedin ve âl-i Muhammed, veqzi annî deynî.

[Ey ebedi ve ezeli (varlık) ! Ey diri, ey daima ayakta olan, ey benim ve babalarımın ilahı, ey dünya ve ahiretin rahmanı ve her ikisinin rahimi! Sensin dünya ve ahirette istediğine (nimetler) veren ve istediğinden esirgeyen. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salavat gönder ve (Onların yüzü suyu hürmetine) borcumu benden yana eda et.]

—————————-

Ehlibeyt Öğretisi Dualar ve Kısa Sureler” kitabından alıntıdır.

Sayfa:115

Yorum Bırak