Sabah Akşam Okunması Hayırlı olan Günlük Zikirler

Yazar: beytül ahzan Tarih: 23 Şubat 2018 6.2K kez okundu Dua, Genel Yorum Yok

günlük zikirlerGünlük zikirler; sabah öğle akşam demeden, aklınıza geldikçe zikredilmesi hayırlı olanlardır.

ZİKİR NEDİR ve NEDEN GÜNLÜK ZİKİR YAPMAK GEREKİR?

Zikir kelime manası olarak söylemek demektir. Allahu tealaya yakın olmak için ona olan bağlılığı namaz vakitleri dışında da göstermek için zikir çekmek hem huzur veren hem de bir sürü faziletleri olan bir eylemdir. Allahu tealada kuran-ı kerimde zikir çekmenin kıymeti ve öneminden bahsetmektedir.


 • Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar varya Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. (Ahzab 35)
 • Bunlar, Allah’a iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle huzura kavuşanlardır.İyice bilin ki ancak Allah’ı zikretmekle kalpler yatışır ve huzur bulur. (Ra’d 27, 28
 • Muhakkak ki,Allah’ı zikretmek her şeyden daha büyüktür. (El-Ankebut 45)

 • Unuttuğun zaman Rabbini zikret. (Kehf 24)

 • Sayılı günlerde (Teşrik günlerinde) Allah’ı zikret. (Bakara 203)
 • Hac ibadetinizi bitirince, cahiliyye devrinde hacdan sonra, toplanıp atalarınızı andığınız gibi hatta daha da kuvvetli bir anışla Ahlah’ı zikredin, çünkü insanların kimi: Ey Rabbimiz, bize (nasibimizi) dünyada ver der .0 kimsenin ahirette bir nasibi yoktur. (Bakara 200.201)

Zikir gün içinde vaktimizi almayacak bir eylemdir vakit bulduğumuz boşluk yakaladığımız her an zikir edebiliriz bu konuda vakit eksikliği yoğunluk bahane olamaz zikretmek bizi allahu tealaya o kadar yaklaştıracaktır ki bu kişiye hem doğru yolda olma mutluluğunu hem de Allahın takdirini alma huzurunu verecektir.

 • Kim de Rabbi’nin Zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar. (Cin 19)

GÜNLÜK YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN ZİKİRLER

İHLAS

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı  O ‘na bir denk de olmadı.

 • TEFSİRİ

Rahman ve rahim olan yani iyi kötü herkese merhamet eden Allahın ismiyle onun için de ki Allah tektir aksini hiçbir müslüman iddia etmemelidir Allahın tekliği sorgulanmaz ve Allah kusursuzdur biz insanlar kusurlu ve Allaha muhtaç varliklarken yüce allahu Teala hiçbir kimseye muhteç değildir o her şeye gücü yetendir aksi söylenemez bile ve Allah biz muhtaç varlıkları doğurmadı Allah kendi de doğmadı Allah bizleri yaratandır ne bugüne kadar ne bugünden sonra ona kendini eşit tutacak kimse olamaz olmayacaktır Allah her şeyi yaratanken yarattıklarının onu kendine denk görmesi nasıl bir gaflettir hiçbir müslüman  bu gaflete düşmemelidir.

 • FAZİLETLERİ
 • Her gün sabah namazı öncesi 11 defa ihlas okuyan kişiye Allahu Teala hem dünyada hem ahrette huzuru verir.
 • Evden çıkmadan okuyanın evini kişi eve dönene kadar melekler korur.
 • Eve girerken okuyanın evine fakirlik girmez.

 

 • AMENERRASÜLÜ
 • Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).

 

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285 Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

 

TEFSİRİ

Peygamber efendimiz her zaman her şartta rabbimizden gelen iman etti müminlerde etti her mümin Allaha meleklerine kıtaplarına peygamberlerine iman etti ve hepsi buna rağmen demeli ki rabbım senden duyduk sana itaat ettik. Senden bağışlama dileriz çünkü senden başka kullara merhamet edecek kimse yoktur sen tek ve yaratıcı olansındır bizi bağışla çünkü senden geldik sana döneceğiz yüce rabbim hepimizin dünya üzerinde yaptıklarımızı affet yarabbim bize cennetinde yer aç yarabbim.

Allahu tealanın bir insanı sadece gücünün yettiğiyle yargılayacağını aksinin adil olmayacağı ve islamiyette adil olmayan hiçbir şeye yer olmadığı anlatılıyor bir insanın yaptığı her şey iyilik ve kötülük fark etmeksizin karşılık bulacaktır ne ufacık iyilik ne ufacık kötülük karşılıksız kalmayacaktır ancak Allaha bunun için demeli ki bilmeden işlediğimiz günahlar için bizleri affet bizleri eskiden harap olan kavimlere benzetme. Yüceliğin ile bizlere acı bizi bağışla çünkü affetmek acımak hepsi sadece senin takdirin bizi cennetine kabul eyle bizleri hor görme allahım.

 

FAZİLETLERİ

Bakara suresinin bu ayetleri kişinin her derdine deva her istediğine giden yoldur.

Hz. Alı bu ayetler için;

Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun ” demiştir.

 

Peygamber efendimiz ise bu ayetler için

Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter” “Allah-u Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır.

 

Bu sözlerden anlaşılıyor ki bakara suresinin bu ayetleri her derde devadır bu ayetlerin gece yatmadan okunması ile kişi tüm geceyi ibadetle geçirmiş sayılır.

Zor zamanlarda okunması halinde kişinin uyumasına yardımcı olur vesveselerine iyi gelir.

 

AYETEL KÜRSİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.Göklerdeki yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

TEFSİRİ

Tüm müminlere ve iyi kötü herkese marhamet eden Allahın adıyla Allahın bir eşi benzeri olmadığını ondan güçlü yada ona denk hatta ona yakın bir varlığın olmadığını onun insanların aksine her şeye gücünün yettiğini daima yaşayan ölümsüz daima ayakta uyku ihtiyacı olmayan tüm insanları ayakta tutandır biz ölümlü ve kusurlu insanlarda yeryüzünde gökyüzünde evrende görülen görülmeyen her şeyde onundur. Allah ki izni alınmadan kimsenin huzuna çıkamayacağı bir ilahtır hiçbir kimse ne yaparsa yapsın Allahın izni rızası olmadan ölemez doğamaz bir şey yapamaz Allahtan bir şey gizlemek mümkün değildir o her şeyi bilir ve duyar ancak biz Allahın kulları ise allahu tealanın bilmemizi istediğinden fazlasını bilemez görmemizi istediğinden fazlasını göremez buna gücümüzü yettiremeyiz allahu Teala her şeye gücü olmasına rağmen yine de her varlığı kucaklar ve merhameti ile yaşatır tüm kullarını görmek bilmek onun için hiçbir zorluğu olmayan bir olaydır çünkü Allah dengi olmayacak kadar yüce ve büyüktür.

 

FAZİLETLERİ

 • Evden çıkarkan okuyanın evine melekler dua eder
 • Sınava girerken okuyanın Allah zihnini açar yardım eder.
 • Çocuklarına okuyanın çocuklarını melekler gözetir belalardan korur.

Yorum Bırak