Hz. Ali’nin (a.s) ve Hz. Fatıma’nın (sa) Ziyareti -Pazar Günü-

Hz. Ali’nin (a.s) ve Hz. Fatıma’nın (sa) Ziyareti -Pazar Günü-

Eyl 29, 2010 2 Yazar: beytül ahzan

Ravi, Hz. Mehdi’nin (af) Emirulmüminin İmam Ali’yi (as) kendi günü olan Pazar gününde bu kelimelerle ziyaret ettiğine şahit olduğunu söylüyor:

Selam olsun nübüvvet şeceresine, Haşimoğullarının nübüvvet nurlu ve meyveli ve imametle süslü ağacına; selam seninle yan yana yatan Adem ve Nuh aleyhimasselama; selam olsun sana ve senin tertemiz Ehl-i Beyt’ine. Selam olsun sana ve etrafını saran, kabrini çevreleyen meleklere. Ey mevlam, ey Emirulmüminin! Bu Pazar günü sana aittir; senin ismini taşır. Ben ise bugünde senin misafirinim, komşunum. O halde beni misafirliğine kabul et; ey mevlam ve bana sığınak ver. Gerçekten sen cömert ve misafirperverliği seviyorsun;  -Allah tarafından insanlara- sığınak vermeye emredilmişsin. O halde bugünde sana rağbet ettiğim ve senden ümit ettiğim şeyi yerine getir; senin ve Ehl-i Beyt’inin Allah katındaki makam ve mevkiiniz hürmetine ve O’nun da sizin yanınızdaki makam ve mevkisi hürmetine ve amcan oğlu Resulullah’ın -Allah’ın salât ve selamı onun ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun- hakkı hürmetine.”

Hz. Fatıma-ı  Zehra’nın (sa) Ziyareti

“Selam olsun sana ey imtihan edilmiş; seni yaratan seni imtihan etti ve seni imtihan ettiği şeyde sabırlı buldu. Ben senin –yüce makamını- tasdik ediyorum, babanın ve vasisinin -Allah’ın selamı onların üzerine olsun- getirdiği şeye sabrediyorum. Ben senden diliyorum ki, ben senin –makam ve mevkini- tasdik ettiysem sen de bu tasdikim vesilesiyle beni o ikisine ulaştır ki gönlüm sevinsin ve şahid ol ki ben senin ve senin Ehl-i Beyt’inin -Allah’ın salatı onların hepsinin üzerine olsun- velayetine açıkça itiraf ediyorum.”

Hz. Fatıma-ı Zehra’nın (sa) Başka Bir Ziyareti

“Selam olsun sana ey kendisini yaratan -Allah’ın- yaratmadan önce imtihan ettiği ve imtihan ettiği şeye sabırlı olan mümtehine (imtihan edilen)! Bizler senin dostun ve seni tasdik edicileriz; babana -Allah’ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun- ve onun vasisine -Allah’ın selamı onun üzerine olsun- gelen şeye teslim olmuşlarız. Allah’ım! Biz onları tasdik ettiysek, kendimize onların -Allah’ın selamı onların üzerine olsun- velayetiyle temizlendiğimizi müjdelemek için senden bizi tasdikimiz vesilesiyle yüce bir dereceye ulaştırmanı diliyoruz.”

—————–

Mefatihu’l-Cinan / Şeyh Abbas Kummî