Peygamberimize (saa) Ait olan Cumartesi Gününde Efendimizin Ziyareti

Peygamberimize (saa) Ait olan Cumartesi Gününde Efendimizin Ziyareti

Eyl 29, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; tektir; ortağı yoktur. Şehadet ederim ki sen O’nun elçisisin ve sen Muhammed b. Abdullah’sın. Şehadet ederim ki sen Rabbi’nin elçiliklerini ulaştırdın ve kendi ümmetine nasihatte bulundun; Allah yolunda hikmet ve güzel nasihatle cihad ettin; üzerindeki hakkı eda ettin. Gerçekten sen müminlere karşı şefkatli, kâfirlere karşı ise sert ve katıydın. Ölüm gelip seni yakalayıncaya kadar sen ihlâsla Allah’a ibadet ettin; böylece Allah da seni kendilerine ikram edilenlerin en yüce mevkisine çıkardı. Senin vasıtanla bizi şirk ve delaletten kurtaran Allah’a hamd olsun.

Allah’ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet eyle; kendi rahmetlerini, meleklerinin, peygamberlerinin, elçilerinin, salih kullarının, gökyüzü ve yeryüzündeki varlıkların ve ey âlemlerin Rabb’i, evvelkilerden sonrakilere kadar sana tespih edenlerin salât ve selamını kulun, elçin, peygamberin, eminin, seçtiğin, habibin, aradığın, beğenip çıkardığın, kendine has ve halis kıldığın ve yarattıkların arasından seçtiğin Muhammed’e kıl; ona fazilet, üstünlük, vesile ve yüce derece ver ve onun evvellerden sonrakilere herkesin gıpta edeceği beğenilmiş bir makama yükselt.

Allah’ım; sen dedin ki: “Eğer onlar kendi nefislerine zülüm ettiklerinde sana gelip de Allah’tan bağışlama dileseler ve elçinde onlar için bağışlanma dilese, Allah’ı tövbeyi kabul eden ve şefkatli bulurlar.” İlahi! Gerçekten ben bağışlanma dileyerek ve günahımdan tövbe ederek senin Peygamberine geldim; o halde Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet eyle ve günahlarımı bağışla. Efendim! Senin ve Ehl-i Beyt’inin vasıtasıyla günahlarımı bağışlaması için senin ve benim Rabbim olan Allah’a yöneldim.

Daha sonra üç defa şöyle de:

Bir Allah içiniz ve biz O’na dönücüleriz.

Sizden dolayı musibete uğradık ey kalbimizin sevgilisi; pek de büyük bir musibete; -senin ayrılığınla- bizden vahiy kesildi. Şimdi seni kaybettiğimize göre inna lillah ve inna ileyhi raciun (biz Allah için ve biz o’na dönücüleriz). Efendimiz ya Resulullah! Allah’ın rahmeti senin ve tertemiz Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun. Bu cumartesi günü sana ait bir gündür ve ben ise bugünde senin misafirinim, senin komşunum. O halde beni misafirliğine kabul et ve bana sığınak ver. Gerçekten sen cömert ve misafirperversin; -Allah tarafından insanlara- sığınak vermeye emredilmişsin. O halde beni misafir et ve güzel bir şekilde ağırla. Bize iyi bir şekilde sığınak ver; Allah’ın senin ve Ehl-i Beyt’inin yanındaki makam ve mevkisi ve Ehl-i Beyt’inin de Allah katındaki makam ve mevkisi hürmetine ve Allah’ın size verdiği ilmin hakkı için; gerçekten o cömertlerin en cömerdidir.”

Bu kitabı bir araya toplayan Abbas-i Kummi –Allah onu affetsin– diyor ki: Ben sürekli Resulullah’ı (saa) bu ziyaret metniyle ziyaret etmek istediğim zaman önce İmam Rıza’nın (as) Benzenti’ye talim ettiği şekilde ziyaret ediyorum. Ondan sonra bu ziyareti okuyorum. Sahih senetle rivayet edilen bu ziyaret şöyledir: İbn Ebi Nasr İmam Rıza’ya (as), “Namazdan sonra Resulullah’a (saa) nasıl salat ve selam gönderilmesi gerekir?” diye sordu. İmam (as) şöyle buyurdu:

“Selam olsun sana ey Allah’ın resulü; Allah’ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam olsun sana ey Muhammed b. Abdullah; selam olsun sana ey Allah’ın seçtiklerinin en üstünü; selam olsun sana ey Allah’ın habibi; selam olsun sana Allah’ın seçtiği; selam olsun sana ey Allah’ın emini; şahadet ederim ki sen Allah’ın resulüsün;  şahadet ederim ki sen Abdullah oğlu Muhammed’sin; şahadet ederim ki sen gerçekten ümmetine nasihatte bulundun, Rabbi’nin yolunda cihad ettin ve yakin (ölüm) gelip seni buluncaya kadar O’na ibadet ettin; o halde Allah, ümmetinden dolayı bir peygamberini mükâfatlandırdığı en üstün mükâfatla seni mükâfatlandırsın ey Allah’ın elçisi.

Allah’ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet eyle. İbrahim ve İbrahim oğullarına ettiğin rahmetin en üstünüyle; gerçekten sen övgüye layık yücesin.”

—————

Mefatihu’l-Cinan / Şeyh Abbas Kummî