Hz. Ali’nin Kısaca Biyografisi

Hz. Ali’nin Kısaca Biyografisi

Eyl 27, 2009 5 Yazar: beytül ahzan

imam ali resimleri
Adı: Ali (a.s).

Lakapları: Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar.

Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu Turab.

Ana – Baba: Esed kızı Fatıma, Ebu Talib.

Doğumu: Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur.

Hilafeti: Hicretin 36’sından 40’ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay).

İmamet Süresi: 30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir.

Şahadeti: Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin mihrabında, en şaki kimsenin (İbn-i Mülcem’in) darbesiyle Ramazan’ın 21. gecesi 63 yaşında iken şahadete erişmiştir.

Mezarı: Necef-i Eşref’te.

Yaşam Dönemi:
1- Çocukluk dönemi (yaklaşık on yıl).
2- Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’le geçirdiği dönem (yaklaşık yirmi üç yıl).
3- Hilafet mesnedinden uzaklaştırıldığı dönem (yaklaşık yirmi beş yıl).
4- Hilafet dönemi (yaklaşık dört yıl, dokuz ay).

Çocukları: Hz. Ali (a.s)’ın çocuklarının sayısını, 33, 32, 29, 28 ve 27 yazmışlardır. Elbette o çocuklar çeşitli annelerden dünyaya gelmiştir.
Hz. Fatıma’dan; Hasan (a.s), Hüseyin (a.s), Zeyneb (a.s), Ümmü Gülüsüm (a.s) ve Muhsin adında beş çocuğu olmuştur.