Hz. Fatıma’nın (sa) Çeyizi

Hz. Fatıma’nın (sa) Çeyizi

May 21, 2010 2 Yazar: beytül ahzan


Hz. Fatıma’nın (sa) Çeyizi:

1-Yedi dirhem değerinde bir gömlek.

2- Bir dirhem değerinde bir başörtüsü.

3-Tüm bedeni kaplamayan siyah bir kadife.

4- Hurma lifleri ve çubuklarından yapılmış bir divan.

5-Mısır pamuğundan yapılmış biri ipekli ve diğeri hurma lifinden olan iki döşek.

6-Bir çifti ipekten diğeri çifti hurma lifinden yapılmış dört yastık.

7-Perde.

8-Seyyar hasır.

9-El değirmeni.

10-Deriden yapılmış su kabı.

11-Tahtadan yapılmış bir süt kâsesi.

12-Su için deriden bir kap.

13-Yeşil renkli bir testi.

14-Çeşitli testiler.

15-İki gümüş bileklik.

16-Bakır bir kap.

Hz. Peygamber’in (saa) bu eşyaları görünce şöyle dedi:

Allah’ım! Kaplarının büyük kısmı çanak çömlekten ibaret olan bu kavme bereket ver. [1]

Peygamber kızının mihri dikkate şayandır. Onun mehiri beş yüz dirhemden oluşan, “Mehrü’s-Sünne” idi. [2] Aslında bu evlilik, mehirin ağır olmasından yakınan, bazen de evlenmekten vazgeçen kız ve erkekler için bir örnekti. Evlilik, samimiyet, muhabbet, şefkat ve vefa üzerine kurulmalıdır. Ağır mehirler ve bel kıran çeyizler hayata aydınlık kazandırmaz.

Bulunduğumuz asırda, kız tarafı, kızlarının durumunu sabitleştirip garantiye almak, bir gün heva ve heves sonucu boşanmaya başvurmasınlar diye, damada ağır mehirler yüklemektedir. Bu iş onların hedefini temin edemez, bunun asıl dermanı ve hakikî ilacı, gençlerin ahlaklarını ıslah etmektir. Bizim kültürel ve toplumsal yapımız, gençler üzerinde bu düşüncelere yer vermemelidir. Aksi takdirde bazen iş öyle bir duruma varır ki, mehirini de bağışlayarak eşinin evinden canını zor kurtarır.

———————

1-Biharu’l-Envar, 43/94; Keşfu’l-Gumme, 1/359

2-Vesailu’ş-Şia, 15/8

——————–

“Hz. Muhammed’in (saa) Hayatı” kitabından alıntıdır.

Yazar: Allame Cafer Süphanî

Sayfa:231