Hz. Fatıma’nın (sa) Kısaca Biyografisi

Hz. Fatıma’nın (sa) Kısaca Biyografisi

Eyl 25, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Adı: Fatıma (s.a).

Lakapları: Zehra, Sıddika, Kubra, Tahire, Raziye, Merziyye, Havra’un-İnsiyye, Betul, Muhaddese, Zöhre…

Künyesi: Ümmü’l-Hasaneyn, Ümmü Ebiha, Ümmü’l-Eimme.

Baba-Ana: Hz. Muhammed (s.a.a), Hatice (a.s).

Doğumu: Bisetin 5. yılı, Cemadiy’es-Sani’nin 20’sinde Cuma günü şafak vakti Mekke’de dünyaya geldi.

Hicreti ve Evliliği: Sekiz yaşlarında Hz. Ali’yle birlikte Medine’ye hicret etti ve hicretin 2. yılı Zihicce ayının evvellerinde İmam Ali (a.s)’la evlendi.

Şahadeti: Hicretin 11. yılı Cemadiy’el-Ula’nın 13’ünde veya 15’inde veya Cemadiy’us-Sani’nin 3’ünde, 18 yaşında iken Medine’de akşamla yatsı namazları arasında şahadete erişti.

Mezarı: Medine’de üç mekandan birindedir: Peygamber (s.a.a)’in kabrinin yanında, Baki mezarlığında, Mescid’un-Nebi ile Hz. Peygamber’in kabri arasında.

Yaşam Dönemi:

1- Babası Resulullah (s.a.a) ve eşi Ali (a.s) ile geçirdiği dönem.
2- Toplumsal ve siyasi açıdan çok önemli olan babasının ölümünden sonra geçirdiği birkaç aylık dönem.

Çocukları: Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Muhsin.