Hz. Fatıma’nın (sa) Kocasına Hizmeti

Hz. Fatıma’nın (sa) Kocasına Hizmeti

May 2, 2010 2 Yazar: beytül ahzan

Hz. Fatıma (a.s) kadının cihadının, kocasına iyi eş olması[1] olduğunu ve evin, erkeğin dinlenme ve huzur yeri olduğunu çok iyi biliyordu. Bundan dolayı Hz. Ali (a.s), savaş alanından yorgun argın eve döndüğünde onu karşılayıp yaralarını pansuman ediyor ve savaşla ilgili haberleri ondan öğreniyordu. Kocasını daima teşvik ve tahsin ediyordu, onun cesaret ve fedakarlığını övüyordu. Bu vesileyle kalbini hoşnut ediyor, yorgun ve yaralı olan bedenini rahatlatıyordu.

Hz. Ali (a.s) bu hususta şöyle buyurmuştur:
“Eve gelip Fatıma’ya baktığımda bütün gam ve üzüntülerim yok oluyordu.” [2]

Hz. Fatıma (a.s) kesinlikle Hz. Ali (a.s)’ın müsaadesi olmaksızın evden dışarı çıkmıyor ve hiçbir zaman onu öfkelendirmiyordu. Çünkü İslam’ın şöyle buyurduğunu biliyordu: “Allah Teala, kocasını öfkelendiren her kadının oruç ve namazını, kocasını kendisinden razı etmedikçe kabul etmez.”[3]

Hz. Fatıma (a.s) hayatı boyunca, kesinlikle yalan söylemez, hıyanet etmez ve hiçbir zaman Hz. Ali’nin emrinden çıkmazdı. Yine Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “And olsun Allah’a ki ben, kesinlikle Fatıma’yı öfkelendirecek bir iş yapmadım, Fatıma da hiçbir zaman beni öfkelendirmedi.” [4]

İşte Hz. Ali (a.s), evin dahili durumundan tamamıyla rahat ve huzurlu olduğundan dolayı onca muvaffakiyet ve fetihler elde etmiştir.

——————-

[1] – Vafi, kitab-ı nikah, s. 114.

[2] – Menakıb-i Harezmî, s. 256.

[3] – Vafi, kitab-ı nikah, s. 114.

[4] – Menakıb-i Harezmî, s. 256.