Hz. İmam Ali Naki’nin (as) Kısaca Biyografisi

Hz. İmam Ali Naki’nin (as) Kısaca Biyografisi

Eki 28, 2009 0 Yazar: beytül ahzan

Adı: Ali (a.s).

Lakapları: Hadi, Nakî.

Künyesi: Üçüncü Ebu’l-Hasan.

Baba-Ana: İmam Muhammed Takî, Semane Hatun.

Doğumu: Hicretin 212. yılı Zilhicce ayının 15. günü Medine’de doğdu.

Döneminin Halifeleri: Mutasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu’tez.

İmameti: 34 yıl (220-254)

Mezarı: Irak’ın Samerra kentindedir.

Yaşam Dönemi:

1) İmamet öncesi dönem, 8 yıl (212-220).

2) Mütevekkil’den önceki halifeler zamanındaki imamet dönemi, 12 yıl (220-232)

3) Mütevekkil (Abbasi halifelerinin onuncusu) ve ondan sonraki halifelerin 14 yıllık hilafetleri zamanındaki imamet dönemi.

Çocukları:
1- Hasan b. Ali (İmam Hasan Askeri).
2- Hüseyin (babası ile aynı kubbenin altında metfundur.)
3- Muhammed (Bağdat ile Samirra arasında Beled adındaki kasabada metfundur, türbesi şimdi ziyaretgahtır ve “Seyyid Muhammed” diye tanınmaktadır.)
4- Cafer (Cafer-i Kezzab diye tanınmaktadır.)
5- Ayşe (İmam Hadi (a.s) tek kızıdır.)

Hz. İmam Hadi (a.s) ölünceye kadar Samerra’da on yıl ve birkaç ay kaldı ve vefat ettiği zaman kırk bir yaşındaydı.