Hz. İmam Ali Rıza’nın (as) Kısaca Biyografisi

Hz. İmam Ali Rıza’nın (as) Kısaca Biyografisi

Eki 16, 2009 0 Yazar: beytül ahzan


Adı: Ali (a.s).

Lakapları: Rıza, Sabır, Fazıl, Vefiy, Reziy, Veliy, Zekiy.

Künyesi: Ebu’l-Hasan.

Baba-Ana: Aziz babası İmam Musa b. Cafer (a.s)’dır; abide ve takvalı annesi ise Tüktem, Necme, Tahire ve Selame isimleriyle meşhurdur

Doğumu: Hicretin 148. yılı, Zilkade ayının 11’de Medine’de dünyaya geldi.

Zamanın Halifeleri: Harun Reşit, Emin, Memun-i Abbasi.

İmamet Süresi: Yirmi yıl (183 – 203).

Şahadeti: Hicretin 203. yılı, Sefer ayının sonunda, 55 yaşında iken Memun’un eliyle şahadete erişti.

Mezarı: Nevkan’ın Senabad’ında (Meşhed’in şimdiki mahallelerinden birinde).

Yaşam Dönemi:
1) İmametten önceki dönem. Bu dönem 35 yıl sürmüştür (148-183).
2) İmametten sonraki dönem. Bu dönemin 17 yılı Medine’de geçmiştir
3) Horasan’da geçen üç yıllık imamet dönemi.
Bu dönem, İmam (a.s)’ın siyasi yaşamında en hassas dönemdir.

Çocukları: İmam Rıza’nın (a.s), “Cevad” lakabıyla tanınan “Muhammed” isminde sadece bir oğlu vardı; o da Şiilerin 9. İmam’ı olan Muhammed Taki (a.s)’dır. Hazret şehit olunca O, 7 yaşlarında idi.