Hz. İmam Muhammed Taki’nin (as) Kısaca Biyografisi

Hz. İmam Muhammed Taki’nin (as) Kısaca Biyografisi

Eki 21, 2009 0 Yazar: beytül ahzan


Adı: Muhammed

Lakapları: Cevad, Taki.

Künyesi: Ebu Cafer.

Baba-Ana: Ali Rıza (a.s) – Hayzeran.

Doğumu: Hicretin 195. yılı, Recep ayının 10’unda veya Ramazan’ın 15 yahut 19’unda doğmuş ve 7 yaşında da imamet makamına ermiştir.

Döneminin Halifeleri: Me’mun, Mu’tasım (Abbasî halifelerinin 7. ve 8’cisi).

İmameti: 17 yıl (203-220).

Şahadeti: Hicretin 220. yılı, Zilkade ayının sonunda, Mu’tasım’ın komplosu ve kendi hanımı (Memun’un kızı) Ümmü Fazl’ın eliyle 23 veya 25 yaşında Bağdat’ta şahadete erişti.

Mezarı: Irak’ın Kazimeyn şehrinde.

Yaşam Dönemi:
1) 7 yıllık imamet öncesi dönem.
2) 17 yıllık imamet dönemi.

Çocukları: İmam Muhammed Taki’nin Ali ve Musa adında iki oğlu, Fatıma ve Emame adında da iki kızı vardı. Kendisinden sonra oğlu Ali en-Naki (a.s) imam olmuştur.