Hz. İmam Cafer Sadık’ın (as) Kısaca Biyografisi

Hz. İmam Cafer Sadık’ın (as) Kısaca Biyografisi

Eki 5, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Adı: Cafer.

Lakapları: Sadık

Künyesi: Ebu Abdullah

Babası ve Annesi: İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir’in kızı Ümmü Ferve.

Doğumu: Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde Medine’de dünyaya geldi.

Döneminin Halifeleri: Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî.

İmamet Süresi: 34 yıl (114-148)

Şahadeti: Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25’inde, 65 yaşında Mansur Devaniki’nin emriyle zehirlenerek Medine’de şahadete erişti.

Mezarı: Medine-Baki Mezarlığı.

Yaşam Dönemi:

1) İmametten önceki dönem, 41 yıl (83-114).
2) İmamet dönemi, 34 yıl (114-148). Bu dönem Şiiliğin yaygınlaştığı bir dönemdir. İmam Sadık (a.s) Beniümeyye’yle Biniabbas’ın savaşmasından ortaya çıkan fırsattan yararlanarak geniş bir şekilde ilim havzaları teşkil etti, dört bin öğrenci yetiştirdi ve ilahî maarifi ihya ile mektebin istikrarını sağlamış oldu.

Çocukları:

1-İsmail

2-Abdullah

3-Ümmü Ferve. Bu üçünün annesi İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s)’ın oğlu Hüseyin’in kızı Fatıma idi.

4-İmam Musa Kazım

5-İshak

6-Muhammed. Bunların annesi de Ümmü Veled idi.

7-Abbas

8-Ali

9-Esma

10-Fatıma. Bunlar da bir anneden dünyaya gelmişlerdir.