Hz. Mehdi’yi (af) Daha Fazla Tanıyalım

Hz. Mehdi’yi (af) Daha Fazla Tanıyalım

Ara 29, 2009 8 Yazar: beytül ahzan


Aç yüzünü, yüzün görülmeğe değer.

Dudaklarından ey sevgili sözlerin işitilmeye değer.[1]

***

Aşkını kalbimizde taşıdığımız  İmamımız, Peygamberimizin (saa) neslinden ve İmamların ailesindendir. Bütün  peygamberlerin mirasçısıdır. İsmi Resulullah’ın (saa) ismi,  yüzü ve davranışı Hz. Peygamber’e (saa) benziyor. Vücut yapısı ve ahlakı Hz. Peygamber’i andırıyor. Onu çeşitli unvanlarla tanıyoruz. Her ismi onun kişiliğinin bir yönünü ve üstünlüğünü göstermektedir. Bu unvanlar hadis kitaplarında yer almaktadır.

O, hem “Hadi”dir, hem “Mehdi”. Halkı doğru yola iletendir.Ve Allah tarafından hidayet bulandır.O “Varis”tir, Peygamberimizin (saa) dininin, şehitliğin kızıl çizgisinin ve bütün nebilerin hedefinin ve yolunun mirasçısıdır. O, “Kaim”dir. Sağlam, direnen, adalet için kıyam eden ve dünyayı hak dava için kıyam etmeye yönlendirendir.

O, “Bakiyetullah”tır İmamların hattını yürüten İlahi bir nimettir. O “Mansur”dur. Allah’ın yardımını ve müminlerin desteğini alan, zorbalara karşı zafer kazanandır.O, “Sair”dir. Devrimci, intikam alan, hayat bulmuş ve hayat verendir. “Muntaqim”dir. Hz. Hüseyin’in (as) öcünü almak isteyen, Kerbela şehitlerinin ve bütün mazlum olarak şehit düşenlerin intikamını alandır.

O, “Sahize’z-Zaman”dır. “Sahibu’l-Emr”, “Veliyy-i Asr”, “Huccetullah”tır; zamanın ve zeminin yetkilisi, emir ve buyruk sahibidir. Allah’ın seçtiği kanıt, ümmetlerin beklediği kişidir. Tüm insanlığın ümidi, dinin dirilticisidir. Ayrımcılığı yok eden, zorbaları kahredendir. Allah’ın yeryüzündeki nuru ve bereket vesilesidir.Mustazafların önderi, ezilenlerin ve düşkünlerin imdadına koşandır.[2]

Hadis kaynaklarına göre, buğday tenli, nur yüzlü, hilal ve çekik kaşlı, iri ve siyah gözlü, parlak ve geniş alınlı ve ay yüzlüdür.Sağ yanağında siyah bir ben var. Peygamberler gibi heybetli ve azametlidir.Güzel ve uyumlu bir boyu, sağlam ve güçlü pazıları vardır. Saçları, kulakları hizasına inmiş, geniş omuzlu, beyaz ve parlak dişleri, peygamberlerde olduğu gibi onun da omuzlarının  ortasında bir işaret vardır.

Bütün peygamberlerin ve masum Ehlibeyt İmamları’nın özelliklerine, bilgisine ve azametine sahiptir.Hüseyin İbn Ali’nin (as) neslinden 9. çocuğudur. Allah karşısında mütevazıdır. Allah’ın büyüklüğü , onda tecelli etmiştir.Allah katında çok yüce bir konumu vardır.Zahitler gibi sade yaşar.O, dini en iyi yaşayandır. Kaba ve sert elbiseler giyer. Arpa ekmeği yer. Adaletle davranır.Sözü hikmetle doludur. Onun ilmi ve yumuşak huyu herkesten fazladır. İyilik yapan, çok acıyan ve şefkatlidir. Allah’ın emirlerini uygulamaktan başka bir şeyi düşünmez.

Onun hoşnutluğundan başka bir şey aramaz. Onda her peygamberden bir özellik toplanmıştır. Adem ve Nuh’un (as) uzun yaşamına sahiptir.Gizli doğması Hz. Musa ve İbrahim’in (as) ki gibidir. Yusuf (as) gibi güzeldir. Halktan gizli olması Musa ve Salih (as) gibidir. Yargılaması Davut (as) gibidir. Güç ve yönetimi Süleyman (as) gibidir. Sabır ve tahammülü Eyyub (as) gibidir. Gizlilikten sonra halkın arasına dönmesi Yunus’unkine (as) benzer.Yüzünün parlaklığı İsa (as) gibidir. Kanlı devrimi ve kılıçla ayaklanması, zorbaları ve inkârcıları ortadan kaldırması Hz. Muhammed (saa) gibidir. O, bütün güzelliklere, iyiliklere ve üstün değerlere sahiptir. Varlık aleminin kalbi, kâinatın  atan nabzıdır. Uzun ömre ve uzun gizliliğe sahiptir.Bu süre içinde kuvvetli iman sahipleri ona sıkıca bağlıdırlar. Ama zayıf inançlı olanlar onun varlığı konusunda ya şüpheye düşerler ya da inkâr ederler. Halkın arasındadır; ama tanınmaz. Bazen insanlar onu görürler; ama tanımazlar. Hac mevsiminde de hazır bulunur ve halkı görür; ama halk onu göremez.

Her ne kadar bazı şüphe dolu bakışlar o Güneş’i görmezden gelseler ve onu tanımıyor gösterseler de bütün alem ve varlık dünyasının her zerresi onunla tanışıktır.Her ne kadar gözlerden gizlense de O, bulutlar arkasındaki saklı güneştir.

***

Ey perde arkasında duran sevgili,

Perdeyi yüzünden bir tarafa çek.

Erkekler bir tarafta, kadınlar diğer tarafta beklemekte

Her ne kadar bazıları Seni inkâr etse de

Nurun, bir iğne ucu kadar bile eksilmez… [3]

***

1-Gulam Rıza Kuddusi

2-Onun özelliklerini “Nudbe” duasında daha fazla görebilirsiniz.

3-Emir Ali Musaddık

——–

“Ümit Sabahı” kitabından alıntıdır.

Yazar: Cevad Muhaddisi

Sayfa:23