Hz. Zeyneb’in (sa) İsim ve Künyesi

Hz. Zeyneb’in (sa) İsim ve Künyesi

Eki 22, 2009 1 Yazar: beytül ahzan

“Zeyneb” lügatte güzel görünümlü ağaç anlamında kullanılmıştır. “Zeyn” ve “eb”den, yani babanın(eb) süsü(zeyn) anlamındaki sözcükten türemiş de olabilir.Tarih ve rivayet kitaplarından anlaşıldığına göre, Emirü’l-Mümin Hz. Ali’nin (as) Zeyneb adında iki veya üç kızı vardı. Kerbela’nın yürekli hanımı ise Zeyneb-i Kübra (as) idi. Şeyh Mufid ve diğer birkaç kişinin dediğine göre, Zeyneb-i Suğra, Zeyneb (sa)’in aynı anneden kardeşi Ümmü Gülsüm’dü. Fakat yine aynı Şeyh Mufid, sözlerinin sonunda Ali (as)’ın çocukları arasında, annesi cariye olan bir başka Zeyneb-i Suğra’dan söz eder.

Hz. Zeyneb (as) için zikredilen künyelerinden -ki rivayetlerde nakledilmiş- “Akile-i Beni Haşim”, kendi ailesi içinde değerli ve tek olan kadın anlamındadır. Fedek Hutbesi senedindeki rivayete göre, İbn Abbas, söz konusu bu hutbeyi Akile-i Beni Haşim’den yani Hz. Zeyneb’ten (sa) nakletmektedir.

Zeyneb (sa)’in künyeleri konusunda “Ümmü Abdullah” ayrıca “Ümmü Gülsüm” isimleri de zikredilmiştir.Zira bu nakle göre, Hz. Zeyneb (sa), “Ümmü Gülsüm-i Kübra” , kızkardeşi ise “Ümmü Gülsüm-i Suğra”dır. Fakat İbn Şehraşub’un Menakıb’ın ve İbn Ebi’l-Halid’in Şerhu Nehcu’l-Belage’si gibi birçok kitapta, o yüce hanımın kızkardeşi Ümmü Gülsüm-i Kübra olarak bilinir.Hz. Zeyneb (sa) için ise böyle bir künye zikredilmemiştir.

—————-

“Zeyneb-i Kübra / Hayatına Kısa Bir Bakış” kitabından alıntıdır.

Yazar:Seyyid Haşim Resuli’yi Mahallati

Sayfa:17