Hz. Zeynel Abidin’in (as) Kısaca Biyografisi

Hz. Zeynel Abidin’in (as) Kısaca Biyografisi

Eyl 30, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Adı: Ali (a.s).

Lakapları: Zeyn’ul-Abidin, Seyyid’ul-Abidin, Zeki, Emin, Zu’s-Sefinat ve Seccad

Künyesi: Ebu Muhammed, Ebu’l-Hasan.

Baba-Ana: Hüseyin (a.s), Şehribanu.

Doğumu: Hicretin 38. yılı, Şaban ayının beşi veya Cemad’el-Ula’nın on beşinde Medine’de doğdu.

Zamanının Halifeleri: Yezid’den, Emevi halifelerinin 10. halifesi olan Hişam b. Abdulmelik’e kadar 9 kişi.

İmamet Süresi: Yaklaşık otuz beş yıl.

Şahadeti: Hicretin 95. yılı Muharrem ayının 25’inde; bir görüşe göre ise, 12 veya 18’inde Hişam b. Abdulmelik’in hilesiyle 56 yaşında Medine’de şahadete erişti.

Mezarı: Bakî Mezarlığı’nda.

Yaşam Dönemi:
1- Yirmi iki yıl babasıyla birlikte olduğu dönem.
2- Otuz beş yıl imamet dönemi.
İmam Zeyn’el-Abidin (a.s), Emevilerin en şiddetli zulüm ve baskısı döneminde ve en zor şartlarda imamet görevini yerine getirmiş ve maarif, ahlak, siyaset, sosyolojik konuları dua kalıbında en güzel bir şekilde beyan etmiştir.

Çocukları: İmam Seccad (a.s)’ın, 11’i erkek, 4’ü ise kız olmak üzere 15 çocuğunun olduğunu söylemiştir. Onların isimleri şöyledir: “Bakır” lakabıyla meşhur olan Muhammed (a.s), Abdullah, Hasan, Hüseyin, Ömer, Hüseyin Esğer, Abdurrahman, Süleyman, Ali, Muhammed Esğer, Hatice, Fatıma, Aliyye, Ümm-ü Gülüsüm.