İmam Ali’nin (as) Kuyularla Dertleşmesi

İmam Ali’nin (as) Kuyularla Dertleşmesi

Ara 8, 2009 1 Yazar: beytül ahzanSenetli bir rivâyette Meysem-i Temmâr’dan şöyle nakledilmiştir:

“Gecelerden bir gece Mevlâm Emirü’l-Müminin (a.s) benimle birlikte Kûfe’den dışarıya çıkıp Cu’fî mescidine doğru hareket etti; oraya vardığında kıbleye dönüp dört rek’at namaz kıldı, selâm verip tesbih ettikten sonra, ellerini açıp dua etti (ki bir cümlesi şöyledir): ‘Allah’ım, sana karşı geldiğim hâlde, nasıl seni çağırabilirim…’ Sonra ayağa kalkıp dışarıya çıktı; ben de onu takip etmeye başladım. Sahraya çıktığımızda, benim için bir çizgi çizdi ve ‘Bu çizgiden ileri geçmeyeceksin!’ buyurdu ve benden ayrılıp gitti. Çok karanlık bir geceydi. Kendi kendime dedim ki: “Ey nefsim, ben Mevlâm’ı kendi haline bıraktım, oysa onun bir sürü düşmanı vardır. Bundan dolayı Allah ve Resulü’nün yanında nasıl bir mazeretim olabilir ki? Allah’a yemin olsun ki onun izini takip edip durumundan haberdar olmaya çalışacağım; gerçi bu onun emrine muhalefet sayılsa dahi.’ Bilahare onu aramaya başladım. Bir de gördüm ki vücudunu yarıya kadar kuyuya sarkıtmış; o, kuyuyla konuşuyor, kuyu da onunla! Beni fark edince, dönüp ‘Kimsin?’ diye sordu. ‘Ben Meysem’im’ dedim. Buyurdu ki: ‘Ey Meysem, ben sana o çizgiyi geçmemeni emretmemiş miydim?’ ‘Ey Mevlâm dedim, sizin için düşmanlarınızdan korktum ve kalbim buna dayanamadı!’ ‘Peki dediklerimden bir şey duydun mu?’ diye sordu. ‘Hayır bir şey duymadım ey Mevlâm’ dedim. Bunun üzerine ‘Ey Meysem!’ dedi ve şu şiiri okudu:

“Göğsümde bazı ihtiyaçlar duyuyorum ki

Göğsüm onlar için daraldığında

Elimle yerde kuyu kazıyorum

Ve sırlarımı ona açıyorum ben

Yerden biten bitkiler, ne varsa

Benim ektiğim tohumdan çıkmakta!”[1]

——-

1-Bihârü’l-Envâr, c.40, s.199, El-Fusûlü’l-Mie, c.5, s.409.

——-

Ali Rıza Sabirî’nin “1001 Hadis Işığında İmam Ali” kitabından alıntıdır.

Sayfa:338