Teyemmüm Nedir, Nasıl Yapılır?

Yazar: beytül ahzan Tarih: 1 Eylül 2009 Füru Din 4 Yorum
TEYEMMÜM

“…Su bulamadığınız takdirde temiz toprakla teyemmüm edin de toprakla yüzünüzü, ellerinizi meshedin.Allah, sizi zora koşmayı istemez, fakat şükredersiniz diye tertemiz olmanızı ve size verdiği nimetini tamamlamayı diler.”

İnsan bazı engellerden dolayı su bulamaz veya kullanamazsa ebdest veya gusül yerine teyemmüm almalıdır ve ibadetlerini onunla yapmalıdır.Teyemmümle yapılan bütün ibadetler sahih ve yeterlidir.

Yedi yerde abdest ve gusül  yerine teyemmüm alınmalıdır:

1-Abdest ve gusle yetecek kadar suyun temini mümkün olmazsa.

2-İhtiyarlık sebebiyle veya hırsız, hayvan ve bunlar gibi şeylerden korku veya suya ulaşamama gibi sebeplerden dolayı, su bulunamazsa veya suyu bulmak tahammül edilemeyecek kadar meşakkatli olursa teyemmüm almalıdır.

3-Su kullandığı takdirde kendi canından korkarsa veya suyu kullandığında hasta olacağından ya da onda bir kusur ortaya çıkacağından, hastalığının uzayacağından veya şiddetleneceğinden veya tedavisinin zorlaşacağından korkarsa teyemmüm etmelidir.

4-Eğer suyu abdest veya gusle kullandığı takdirde kendisi veya ona bağlı ve irtibatlı kişilerden susuzluktan öleceği veya hastalanacağı ya da tahammül edilmesi zor bir susuzluğa duçar olacaklarından korkarsa.

5-Beden veya elbisesi necis olan bir kimsenin az miktarda suyu olur ve bununla abdest veya gusül aldığı takdirde, beden veya elbisesini yıkayacak suyu kalmazsa suyu beden ve elbisesini yıkamada kullanmalı ve teyemmüm almalıdır.

6-Eğer kullanılması haram olan su veya kaptan başka su veya kabı olmazsa, abdest ve gusül yerine teyemmüm alınmalıdır.

7-Eğer vakti o kadar dar olur ki abdest veya gusül alındığında namazın tamamını veya bir ksımını vakitten sonraya kalacak olursa, teyemmüm alınmalıdır.

ÜZERİNE TEYEMMÜM YAPILMASI CAİZ OLAN ŞEYLER

Teyemmüm temiz oldukları takdirde;

-toprağa

-çakıla

-keseğe

-taşa

yapılabilir.

-Tuğla ve testi gibi pişmiş toprağa da teyemmüm sahihtir.

Ayrıca ;

-kireç taşı

-alçı taşı

-mermer taşı

-ve diğer taşlar

üzerine de teyemmüm edilebilir.

TEYEMMÜM NASIL YAPILIR ?

Teyemmümde dört şey vaciptir:

1-Niyet etmek

2-İki elin içini birlikte üzerine teyemmüm etmenin sahih olan bir şeyin üzerine vurmak.

3-İki elin içini bütün alına ve iki tarafına, saçın çıktığı yerden kaşlara ve burnun üst kısmına kadar çekmek.Farz ihtiyat gereği kaşların üzerine de ellerini çekmelidir.

4-Sol elin içinin sağ elin üstünün tamamına ve daha sonra sağ elin içinin, sol elin üstünün tamamına çekmek. Ellerin üstü bileklerden parmak uçlarına kadar meshedilmelidir.

Gusül ve abdest  yerine yapılan teyemmüm arasında fark yoktur.Sadece niyetleri farklıdır.

Farz ihtiyat gereği vacip miktarı meshettiğinden emin olmak için bileklerden biraz daha yukarı meshetmeğe başlamalıdır.

———

“Tüm Boyutlarıyla Namazın Adabı”  kitabından alıntıdır

Yazar:Ebulfez Kocadağ

Yorum Bırak

  1. Hikmet dedi ki:

    Teyemmümün için caiz olan cisimlerin olmaması veya kullanılmaya uygun olmaması durumunda ne yapılabilir//Rabbimizin selamı sizlere olsun

  2. tuğçe dedi ki:

    bura ödevime gerçekten yararlı oldu