1- Fâtiha Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Ağustos 20117.6K kez okundu4 Yorum
1- Fâtiha Suresi

[ Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.] (Bu sureye başlangıç anlamında al-Fatiha, Kur’ân’ın başlangıcı anlamında Fatiha’tu’l-Kitap denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve yedi ayetten oluşup iki defa indiğinden Sebu’l-Mesani diye adlandırılmıştır. ) 1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 2-3-4- Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi Allah’a mahsustur. 5- Yalnız sana ibadet ederiz... 

114- Nas Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 13 Eylül 201010.1K kez okundu2 Yorum
114- Nas Suresi

[Mekkîdir, altı âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: Sığınırım insanların Rabbine. 2- İnsanların sâhibine. 3- İnsanların mâbûduna. 4- Gizlice, sinsi-sinsi vesveseler verenin şerrinden. 5- Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar. 6- Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.  Devamını Oku →

113- Felak Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Eylül 20108.1K kez okundu3 Yorum
113- Felak Suresi

[Mekkîdir, beş âyettir.] (Bâzıları Mekkîdir demişlerdir. Bu sûreyle bundan sonraki son sûreye “Muavvezeteyn” denir. Bir Yahûdinin, Hz. Muhammed (s.a.a)’e büyü yaptığı, bir ipe üfürerek on iki düğüm bağlayıp bir kuyuya attığı, bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.a)’in hastalandığı ve bu sûrenin indiği, Hz. Muhammed (s.a.a)’in, Hz. Ali, Ammâr ve Zübeyr’i yollayıp o kuyunun suyunu boşalttırarak ipi buldurduğu ve bu âyetler okununca... 

112-İhlas Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Eylül 20109.4K kez okundu3 Yorum
112-İhlas Suresi

[Mekkîdir, dört âyettir.] (Tanrı’yı bir bilmek, tek tanımak anlamına Tevhid sûresi dendiği gibi “Kul hüvallah sûresi” de denir. Medenîdir de diyenler vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: O Allah, birdir. 2- Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir. 3- Doğurmaz ve doğmamıştır. 4- Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.  Devamını Oku →

111-Tebbet Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 2 Eylül 20106.7K kez okundu3 Yorum
111-Tebbet Suresi

[Mekkîdir, beş âyettir.] (Ebu-Leheb ve hurma lifi anlamına gelen Mesed sûresi de denir) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elleri kuruyasıca Abû-Leheb ve kendi, kurudu da. 2- Malı da bir fayda vermedi ona, kazandığı da. 3- Alev-alev yanan bir ateşe atılacaktır o da. 4- Ve odun hamalı, karısı da.[1][2][3] 5- Hurma lifinden örülmüş bir ip de güzelim boynunda. ——————————————————————————– [1])... 

110- Nasr Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Ağustos 20105.7K kez okundu1 Yorum
110- Nasr Suresi

[Mekkîdir, üç âyettir.] (Feth sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Allah’ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı. 2- Ve insanların, bölük-bölük, Allah dînine girdiğini gördün mü. 3- Artık, Rabbine hamd ederek tenzîh et onu ve yarlıganma dile ondan; şüphe yok ki o, bütün tövbeleri kabûl eder.  Devamını Oku →

109- Kâfirun Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 22 Ağustos 20106.1K kez okundu1 Yorum
109- Kâfirun Suresi

[Mekkîdir, altı âyettir.] (İnkâr etmek anlamına gelen Cahd sûresi de denir. Müşriklerin bir kısmı, Hz. Muham-med (s.a.a)’e, bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl biz senin Tanrına tapalım demişler, bu sûre bu olay üzerine vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: Ey kâfirler. 2- Tapmam sizin taptıklarınıza. 3- Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma. 4- Ve ne ben taparım sizin taptıklarınıza. 5- Ve ne siz taparsınız benim taptığıma. 6-... 

108- Kevser Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Ağustos 20107.2K kez okundu5 Yorum
108- Kevser Suresi

[Mekkîdir, üç âyettir.] (İkreme ve Dahhâk’e göre Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biziz sana kevseri veren.[1] 2- Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.[2] 3- Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen. ——————————————————————————– [1]) Kevser, cennette bir nehirdir, bir havuzdur... 

107- Maun Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Ağustos 20105.5K kez okundu1 Yorum
107- Maun Suresi

[Mekkîdir, yedi âyettir.] (İstenen şey ve bilhassa su, zekât anlamına gelen bu söz, sûrenin son âyetinde geçer. İlk âyetinde geçen din sözünü alarak “Din sûresi” diyenler de vardır. Mugıyra oğlu Velid, yahut Harb oğlu Ebu-Süfyan, yahut da Vâil oğlu Âs hakkındadır. Bâzıları, bir kısmı Medenîdir ve münafıkların başı Ubeyy oğlu Abdullah hakkındadır demişlerdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gördün mü yalanlayanı dîni? 2- İşte budur... 

106- Kureyş Suresi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 11 Ağustos 20105.1K kez okundu2 Yorum
106- Kureyş Suresi

[Mekkîdir, dört âyettir.] (Sûrenin ilk sözü olan “Li ilâf” adıyla da anılır. Bundan önceki sûrede bildirilen olay işaret edilmede ve Kureyş’in, o büyük ordunun ağırlığını ganîmet olarak elde ettiği anlatılmadadır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Bunu da Kurayş’ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı. 2- Yaz ve kış, alış-veriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için. 3- Artık kulluk...