İmam Ali’nin (as) Mazlumluğu

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Ağustos 201241.5K kez okundu3 Yorum
İmam Ali’nin (as) Mazlumluğu

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Muhammed’i (s.a.a) Peygamber olarak gönderdiği günden beri rahat bir yüz görmedim (İslam yolunda çok çile çektim ama), Allah’a hamd olsun! Allah’a yemin olsun ki çocukluğumu endişeyle, büyüklüğümü cihatla geçirdim”[1] “Resulullah (s.a.a) vefat ettiği günden beri ben mazlumum.. .”[2] “Benim gördüğüm zorlukları kimse görmemiştir.”[3] “Allah, Resulünün canını aldığı günden bu güne kadar sürekli mazlum... 

Hz. İmam Hasan Askeri’den (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Ocak 20109.4K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Hasan Askeri’den (as) Kırk Hadis

1- “Ey İshak, şunu kesin olarak bil ki, kim bu dünyadan kör olarak çıkarsa (Allah’ın en büyük ayeti olan  zamanın İmamını tanımadan ölürse), ahirette de kör ve yolca daha sapık olur. Ey İshak, (bu) gözler kör  olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: (O zalim der ki) “Rabbim, beni neden kör olarak haşrettin, halbuki ben görüyordum?” (Allah da) der ki: “İşte böyle; sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutuvermiştin... 

Hz. İmam Ali Naki’den (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 24 Ocak 20109.1K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Ali Naki’den (as) Kırk Hadis

1- “Kendi değerini bilmeyenin şerrinden emin olma.” 2- “Dünya bir pazardır, bazıları orada kazanır, bazıları ise zarar görür.” 3- “ Kendini beğenen kimseye öfkelenen çok olur.” 4- “Fakirlik, aç gözlülük ve ümitsizlikten ibarettir.” 5- “Hayırdan daha hayır, o hayrı yapandır; güzel sözden daha güzel, onu söyleyendir; ilimden daha üstün, o ilmi taşıyandır; kötüden daha kötü, onu kazanandır; vahşetten daha vahşet, o vahşetli ameli yapandır.” 6-... 

Hz. İmam Ali Rıza’dan (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 19 Ocak 201012.3K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Ali Rıza’dan (as) Kırk Hadis

1- “İnsanlar iki kısımdır: kendisinden daha iyi ve daha takvalı olan ve kendisinden daha kötü ve daha aşağı olan. (Nazarında) kendisinden daha kötü ve daha aşağı olan biriyle karşılaştığında şöyle demelidir: “Belki onun iyiliği gizlidedir ve bu onun yararınadır. Benim iyiliğim ise açıktadır; bu da benim zararımadır.” Ama kendisinden daha hayırlı ve daha takvalı birini gördüğünde de, ona ulaşmak için karşısında tevazu etmelidir. Bunu yaparsa makamı... 

Hz. İmam Musa Kazım’dan (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 16 Ocak 20108.2K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Musa Kazım’dan (as) Kırk Hadis

1- Dostlarından birine şöyle buyurdu: “Ey adam! Allah’tan kork; Helak olmana sebep olsa bile hakkı söyle. Çünkü (gerçekte) kurtuluşun ondadır. Ey adam! Allah’tan kork; kurtulmana sebep olsa bile batılı terk et. Çünkü (gerçekte) helakın ondadır.” 2- “Allah-u Teala’nın, insanlara zahiri ve batıni iki hücceti (delili) vardır, zahiri hücceti, Resuller, Peygamberler ve İmamlardır; batıni hücceti ise akıldır.” 3- “Ey Hişam! Lokman oğluna şöyle dedi; “İnsanların... 

Hz. İmam Caferi Sadık’tan (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Ocak 201022.1K kez okundu4 Yorum
Hz. İmam Caferi Sadık’tan (as) Kırk Hadis

1- “Velayetin (yöneticiliğin) haram kısmı, zalim yöneticinin velayetidir ve en yükseğinden en alt makamına kadar onun tarafından (yöneticilik makamına) tayin edilen kimselerin yöneticiliğidir. Yönetici olarak onlar için çalışmak ve onlarla ticaret yapmak haramdır ve bu iş meşru değildir. Bunu yapan adam, yaptığı iş ister az olsun ister çok, bu işinden dolayı azaba uğrayacaktır. Çünkü onlara (zalim yöneticilere) her çeşit yardımda bulunmak büyük bir günahtır.... 

Hz. İmam Muhammed Bakır’dan (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Ocak 20109K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Muhammed Bakır’dan (as) Kırk Hadis

1- “Kim zalim bir hükümdarın yanına giderek onu Allah’tan çekinmeye emreder ve ona nasihatte bulunursa, tüm insan ve cinlerin mükafatı kadar ona mükafat verilir.” 2- “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, Ramazan ayının orucu,  biz Ehl-i Beyt’in velayeti. Dört esas hakkında (onları terk etmede bazen) ruhsat verilmiştir, ama velayeti terk etmede ruhsat verilmemiştir. (Çünkü) Malı olmayana zekat ve hacc farz kılınmamıştır,... 

Hz. İmam Zeynel Abidin’den Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Aralık 200910.9K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Zeynel Abidin’den Kırk Hadis

1- “Allah korkusunu kalbinize yerleştirin ve Allah’ın vaat ettiği dönüşteki güzel sevapları ve korkuttuğu şiddetli azapları hatırlayın. Çünkü bir şeyden korkan, ondan sakınır ve bir şeyden sakınan onu terk eder. Dünya hayatının süslerine gönül bağlayan ve kötülük düzenleri kuran gafillerden olmayın; Allah-u Teala buyuruyor ki: “Kötülük düzenleri kuranlar, Allah’ın onları yere batırmayacağından, yahut hiç anlamadıkları bir yerden başlarına bir... 

Hz. İmam Hasan’dan (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Aralık 200910.4K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Hasan’dan (as) Kırk Hadis

1- “Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bırakacak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dünyada geçiminizi sağlayarak sizi şükretmeye teşvik etti; (kendisini) anmayı size farz kıldı ve takvayı size tavsiye etti; takvayı rızasının en son derecesi kıldı; takva her tövbenin... 

Hz. İmam Hüseyin’den (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 18 Aralık 200915.1K kez okundu1 Yorum
Hz. İmam Hüseyin’den (as)  Kırk Hadis

1- “Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun, dünyaya karşı ihtiyatlı davranın; eğer bütün dünya bir kişiye kalacak veya bir kişi orada daimi kalacak olsaydı, Peygamberler baki kalmaya daha layık, rızayetleri celbedilmeye daha evla ve böyle bir hükme daha uygun olurlardı. Ama Allah-u Teala dünyayı fani olmak için yaratmıştır; yenileri eskiler, nimetleri zail olur, sevinci ise kararır (gam ve üzüntüye dönüşür). Dünya engebeli bir menzil ve muvakkat bir evdir....