İmam Hadi’den (as) İki Büyük Mucize

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Nisan 201344.3K kez okundu6 Yorum
İmam Hadi’den (as) İki Büyük Mucize

Bir kişi Samarra şehrinde vitiligo (alaca) hastalığına yakalanmıştı. Öyle ki yaşamı ona artık ıstırap vermekte ve rahatsız olmaktaydı. Bir gün Ebu Ali Fahhari adındaki bir arkadaşı ona: “Eğer imam Hadi’nin (aleyhi selam) yanına gidersen ve ondan senin için dua etmesini istersen inşallah hastalığından kurtulursun.” Dedi. Hasta adam bir gün imam Hadi’nin (aleyhi selam) Mütevekkil’in evinden döndüğü sırada yolunun üzerinde oturur. İmam Hadi’yi görür... 

İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Haziran 201157.6K kez okundu8 Yorum
İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

• Ebû Hamza Sümâlî’den şöyle nakledilmiştir: İmâm Zeynü’l-Âbidin’in (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: “Fâtıma bint-i Esed (r.a), tavaf hâlinde olduğu bir sırada doğum sancısı tuttu. Ardından Kâbe’nin içerisine girerek Hz. Emirü’l-Müminin’i (a.s) orada dünyaya getirdi.“[1] • Attâb b. Üseyd’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Hz. Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib (a.s), bi’setten on iki... 

İmam Ali’nin (as) Kanaatkârlığı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Mayıs 201125.6K kez okundu3 Yorum
İmam Ali’nin (as) Kanaatkârlığı

Ebû İshâk Sübey’î’den şöyle rivayet edilmiştir: “Bir Cuma gününde ben babamın boynuna binmiştim ve Emirü’l-Müminin (as) kollarını hareket ettirdiği halde hutbe okuyordu. “Babacığım dedim, Emirü’l-Müminin’i (as) hararet mi basmış?” Babam “Hayır dedi, ne hararetten dolayıdır, ne de soğuktan; gömleğini yıkamış, başka bir gömleği de olmadığı için kollarını sallayarak gömleğini kurutmaya çalışıyor!” [1] Esved ve El-Kame’den şöyle... 

İmam Cafer Sadık’ın (as) İlmi Azameti

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Şubat 201133K kez okundu5 Yorum
İmam Cafer Sadık’ın (as) İlmi Azameti

İmam Sadık’ın (as) yüceliğine dair çok sayıda kanıt mevcuttur. Tüm şia ve sünni alimleri bunu kabul etmektedir. Büyük alimler ve fakihler Hazretlerinin ilmi azameti karşısında saygıyla eğilerek ilmi üstünlüğünü övmüşlerdir. Hanefi mezhebinin ünlü lideri “Ebu Hanife”: Ben Cafer b. Muhammed (İmam Sadık)’den daha bilginini görmedim, diyordu.[1] <<<< Yine diyordu ki: “Mansur” (Devaneki); “Cafer b. Muhammed”(İmam Sadık)’i ihzar ettiğinde... 

Hz. Ali’nin (a.s) Gizli Defnedilmesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Aralık 2010127.1K kez okundu21 Yorum
Hz. Ali’nin (a.s) Gizli Defnedilmesi

Hz. Ali’nin mezarı nerede, gizlice defnedildiği için çok aşikar değildir. Hz.Alinin mezarı Şimdi, vefatının yıldönümü onun… bir “kamil insanı” anmadayız… Gece yarısı verdiler toprağa onu. Neden? Çünkü Ali’yi (a.s) çok sevenlerin yanında ona büyük bir düşmanlık besleyenler de çoktu. “Ali’nin (a.s) çekicilik ve iticiliği” adlı eserimizde, bu gibi şahsiyetlerin hem son derece çekici, hem son derece itici bir karakter... 

Hz. Hüseyin’in (as) Ölümü Karşılama Tarzı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Kasım 201030.3K kez okundu13 Yorum
Hz. Hüseyin’in (as) Ölümü Karşılama Tarzı

Bir önceki bölümde insanın kemal derecesini ortaya koyan ölçülerden birinin, onun ölümü karşılama tarzı olduğunu belirtmiştik. Çünkü ölüm düşüncesi, ölümden duyulan korku ve dehşet, insanın en büyük zaaflarından biridir; insanoğlunun uğradığı bela ve çektiği bedbahtlıkların çoğu, onun ölümden korkmasından kaynaklanır, ölüm karşısında dehşete kapılmasından neşet bulur. Nice kötülüklere, nice alçaklıklara boyun eğmenin ya da mümessili olmanın... 

İnsanlık Şâhikası Hz. Hüseyin (as)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 21 Kasım 201014.8K kez okunduYorum Yok
İnsanlık Şâhikası Hz. Hüseyin (as)

İmam Hüseyin’in (a.s) insanlık camiasına sunduğu örnek davranış ve “insanlık şâhikası”, hiçbir din ve  hiçbir okulda benzerine rastlanmayacak fevkalâde bir şeydir. Hiçbir ideoloji ve dinde ikinci bir “Hüseyin” yoktur. Şehid olduğu gün susuzdu Hüseyn… Niceden beridir bir yudum su içmemişti o gün… Susuzluk… Hele kızgın güneşin altındaki o dayanılmaz susuzluk insanın takatini tüketir, hışmını ve öfkesini artırır,... 

Hz. Ali’nin (as) Mertliği ve Mürüvveti

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Kasım 201015.3K kez okundu11 Yorum
Hz. Ali’nin (as) Mertliği ve Mürüvveti

Nehc-ül Belağa, onun bu çok yönlü kişiliğini yansıtan konuşmalarla doludur. Ancak biz konumuzun sınırlarında kalmak durumunda olduğumuzdan İslami mantık ve bu mantıktaki çok yönlü kişiliğe örnek olması için bu konuşmalardan sadece birini vermekle yetiniyoruz burada: Sıffin savaşında -savaş fiilen başlamadan önce- Hz. Ali (a.s) ile Muaviye orduları arasındaki ilk çarpışma Fırat kıyılarında olmuştur. Taraflar savaşa girişmeden önce öncü kuvvetler... 

Hz. Ali’nin (as) Son Günleri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Eylül 201018.5K kez okundu5 Yorum
Hz.  Ali’nin (as) Son Günleri

Hz. Ali’nin (a.s) geçireceği son Ramazan… Bu Ramazan ayı diğerlerinden çok farklıydı. Onun nazarında apayrı bir sevinç ve sefa taşıyordu. Ali’nin (a.s) ailesi ise, bir üzüntü ve endişe içindeydi. Çünkü bu Ramazan ayında Ali’nin gidişatı pek değişmişti, hiç bir Ramazanda böyle olmamıştı o… Burada, onun yine kahraman olarak karşımıza çıktığı bir diğer niteliğinden söz edeceğiz… Şimdi sözü kendisine bırakalım; Hz.... 

Hz. Fatıma’nın (sa) Hz. Hüseyin’e Hamileliği

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Ağustos 201050.5K kez okundu1 Yorum
Hz. Fatıma’nın (sa) Hz. Hüseyin’e Hamileliği

Hz. Fatıma (s.a), buyurmuşlardır ki: Hüseyin’e (a.s) bir aylık hamileyken karnımda hararetle birlikte bir ağrı hissetmiştim. Durumu babama anlattım. Bunun üzerine babam bir testi su istedi. Daha sonra bu suya bir dua okuyarak içmemi emretti. Suyu içince yüce Allah da ağrımı kesti. (Hüseyin) üç aylıkken karnımdaki hareketliliği iyice hissetmeye başlamıştım. Bu yüzden hiç yemek veya içmek istemiyordum. Sanki yüce Allah beni bir yudum sütle doyurmuştu (ve bu...