Haklar Risalesi – 3

Yazar:beytül ahzan Tarih: 25 Mart 20113.2K kez okunduYorum Yok
Haklar Risalesi – 3

32- Yol arkadaşının senin üzerindeki hakkı şudur: Mümkün olduğu kadar ona ihsan ve iyilikte bulunmalısın; bunu yapamıyorsan, en azından insaflı davranmalısın. Sana nasıl saygı gösteriyorsa, sen de ona öylece saygı göstermelisin. Seni koruduğu şekilde onu korumalısın. Aranızda olan şeyde (iyilik yapmakta) senden ileri geçmemesine dikkat etmelisin; senden ileri geçtiğinde de onu telafi etmeye çalışmalısın. Ona layık olan dostlukta kusur etmemelisin. Onun hayrını... 

Haklar Risalesi – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 19 Mart 20113.5K kez okundu2 Yorum
Haklar Risalesi – 2

Raiyyetin Hakları 17- Hakimiyetin altında olan kimselerin senin üzerinde olan hakları şunlardır: Bilmelisin ki, sen gücünün çok olması vasıtası ile onları raiyyet etmişsin (elinin altına geçirmişsin). Onları sana raiyyet eden (sadece) onların zaaf ve güçsüzlükleri olmuştur. Zaaf ve zilletleri kendilerine yeterli gelen, hatta onları senin elinin altına sokan, hükmünü onlara geçerli kılan ve sözünden çıkmaya kudretleri olmayan ve senin bir emrini ağır ve zor gördüğünde... 

Haklar Risalesi – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Mart 20113.7K kez okundu2 Yorum
Haklar Risalesi – 1

İmam Zeynel Abidin (as): Allah sana rahmet etsin; bil ki Allah-u Teâla’nın senin her hareketinde, duruşunda, gittiğin yerde, azaları hareket ettirmende ve kullandığın aletlerde seni kuşatmış hakları vardır. Bu haklardan bazıları bazılarından daha büyüktür. Allah’ın sana farz kıldığı, bütün hakların esası ve diğer hakların da kaynaklandığı en büyük hak O’nun kendi hakkıdır. Sonra Allah-u Teâla, başından ayağına kadar çeşitli azaların... 

Hz. Fatıma’dan (sa) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Mart 201027.3K kez okunduYorum Yok
Hz. Fatıma’dan (sa) Kırk Hadis

1- “Kim halis  ibadetini Allah’a doğru çıkarırsa, Allah Teala, en iyi maslahatını ona indirir.” 2- “Biz (Resulullah’ın Ehl-i Beyt’i) Allah’ın yaratıkları arasında vesilesi, seçkin kulları, kutsal odakları, açık delilleri ve göndermiş olduğu Peygamberlerin varisleriyiz.” 3- “Gerçek mutlu, Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra seven kimsedir.” 4- “Mümine karşı güler yüzlü olmak insana cenneti kazandırır, zalim sapıklara karşı güler... 

Hz. İmam Hasan Askeri’den (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Ocak 20109.3K kez okunduYorum Yok
Hz. İmam Hasan Askeri’den (as) Kırk Hadis

1- “Ey İshak, şunu kesin olarak bil ki, kim bu dünyadan kör olarak çıkarsa (Allah’ın en büyük ayeti olan  zamanın İmamını tanımadan ölürse), ahirette de kör ve yolca daha sapık olur. Ey İshak, (bu) gözler kör  olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: (O zalim der ki) “Rabbim, beni neden kör olarak haşrettin, halbuki ben görüyordum?” (Allah da) der ki: “İşte böyle; sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutuvermiştin... 

Hz. İmam Hüseyin’den (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 18 Aralık 200914.9K kez okundu1 Yorum
Hz. İmam Hüseyin’den (as)  Kırk Hadis

1- “Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun, dünyaya karşı ihtiyatlı davranın; eğer bütün dünya bir kişiye kalacak veya bir kişi orada daimi kalacak olsaydı, Peygamberler baki kalmaya daha layık, rızayetleri celbedilmeye daha evla ve böyle bir hükme daha uygun olurlardı. Ama Allah-u Teala dünyayı fani olmak için yaratmıştır; yenileri eskiler, nimetleri zail olur, sevinci ise kararır (gam ve üzüntüye dönüşür). Dünya engebeli bir menzil ve muvakkat bir evdir.... 

Hz. İmam Muhammed Taki’den (as) Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 11 Kasım 20095.8K kez okundu2 Yorum
Hz. İmam Muhammed Taki’den (as) Kırk Hadis

1- “Kim Allah’a güvenirse, Allah onu sevindirir. Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Allah’a güvenmek, bir kaledir ki, emin müminden başkası ona sığınmaz. Allah’a tevekkül etmek, kötülükten kurtuluş ve her düşmana karşı sığınaktır. Din izzet, ilim hazine, susmak ise nurdur. Zühdün son derecesi, çok takvalı olmaktır. Bidatler gibi, dini yıkan bir şey olmaz. Tamah gibi insanları bozan bir şey bulunmaz! Halk yöneticiyle düzelir.... 

Ramazan ve Oruç Hakkında 40 Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Ağustos 2009191.8K kez okundu25 Yorum
Ramazan ve Oruç Hakkında 40 Hadis

1- İmam Bakır (a.s): “Her şeyin bir baharı vardır, Kur’an’ın baharı da Ramazan ayıdır.” 2- İmam Ali (a.s): “Ramazan Allah’ın ayı, Şaban Resulullah’ın ayı, Recep benim ayımdır.” 3- Resulullah (s.a.a): “İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin ramazan   olmasını isterdi.” 4- İmam Sadık (a.s): “En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır.” 5- Resulullah (s.a.a ): “Gökyüzünün... 

Hz. İmam Hüseyin’e Ağlamakla İlgili Hadisler

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Temmuz 20099.9K kez okundu1 Yorum
Hz. İmam Hüseyin’e Ağlamakla İlgili Hadisler

Bismillahirrahmanirrahim Ehl-i Sünnet ve Şia kitaplarında İmam Hüseyin (a.s)’a ağlamak ve O’na yas tutmakla ilgili oldukça çok hadis vardır. Ama biz o hadislerden bir kaçını okuyuculara aktarmaya çalışacağız. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen, bu konuda yazılmış olan Arapça ve Türkçe kitaplara başvurabilirler. Hafız Ahmed b. Hüseyin Beyhaki, Umeyr kızı Esma’dan şöyle naklediyor: “Hüseyin dünyaya geldiğinde Resulullah (s.a.a) yanıma gelerek; “Ey... 

Günah Hakkında Kırk Hadis

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Temmuz 200914.5K kez okunduYorum Yok
Günah Hakkında Kırk Hadis

1- Resulullah (s.a.a): “Günahın sarhoşluğundan kaçının, çünkü günah şarap gibi insanı sarhoş eder; hatta ondan daha fazla.” 2- İmam Ali (a.s): “Ey insan, seni günaha sürükleyen nedir, seni rabbine karşı gururlandıran  nedir ve kendi kendini helak etmenin sebebi nedir!?” 3- Resulullah (s.a.a): “Sakın, ailene olan muhabbet ve sevgin, seni Allah’a itaatten alıkoyup günaha sürüklemesin. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Ey...