Hz. Emir-el Muminin Ali b. Ebu Talib’in (as) Manzum Münacatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 17 Şubat 20118.4K kez okunduYorum Yok
Hz. Emir-el Muminin Ali b. Ebu Talib’in (as) Manzum Münacatı

-Sahife-i Aleviye’den Naklen- Bismillahirrahmanirrahim Hamd sanadır ey bağış, ihsan ve yüce makam sahibi Yücesin sen, bağışta bulunursun dilediğine; vermezsin istediğine Allah’ım! Ey beni yaratan, ey koruyucum, sığınağım Zorlukta, kolaylıkta ve her durumumda sensin ağlayıp yalvardığım Allah’ım! Günahlarım büyüdüyse, biriktiyse eğer Senin, benim günahlarımı bağışlaman daha geniş ve büyüktür Allah’ım! Nefsimin isteklerine itaat ettiysem be eğer Şimdi... 

Hz. Ali’nin (a.s) Okuduğu Keder Duası

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Aralık 201041.5K kez okundu1 Yorum
Hz. Ali’nin (a.s) Okuduğu Keder Duası

Abdullah b. Cafer Hz. Ali’nin (a.s) şöyle anlattığını rivayet ediyor. “Hz. peygamber (s.a.a) şu duayı bana öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti: “Lâ ilâhe illellâh’ul-kerim’ul-azim. Subhanehu tebarekellâhu rabb’ul-arş’ul-azîm. Elhamdulillâhi rabb’il-âlemîn.” Kerem sahibi ve büyük Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur. Yüce Allah’ı tenzih ederim.... 

İmam Ali’nin (as) Gece Yarılarında Okuduğu Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Haziran 201016.2K kez okundu2 Yorum
İmam Ali’nin (as) Gece Yarılarında Okuduğu Dua

İlahî kem min mûbiqatin helumte an muqâbeletihâ bi niqmetik ve kem cerîretin tekerramte an keşfihâ bi keremik, ilahî in tâle fi isyânike umrî ve azume fis suhufi zenbî femâ ene muemmelun ğayra ğufrânik ve lâ ene râcin ğayra rizvânik, ilahî ufekkiru fî afvike fe tehûnu aleyye xatîeti summe ezkurul azîm emin axzike fe ta’zumu aleyye beliyyetî, âhin in ene qara’tu suhufi seyyieten ene nâsîhâ ve ente muhsîhâ fe teqûlu xuzûhu fe yâlehu min me’xûzin lâ tuncîhi... 

Emirü’l-Müminin Ali’den (as) Dualar (Nehcül-Belaga’dan)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Ocak 201013.5K kez okunduYorum Yok
Emirü’l-Müminin Ali’den (as) Dualar (Nehcül-Belaga’dan)

HZ. İMAM ALİ’DEN (AS) DUALAR Nehcü’l-Belaga’da Hz. Ali’den (Aleyhisselam) nakledilen onlarca dua vardır ve her biri insanlara nasıl dua edeceklerini ve dualarında Allah’tan neler istemlerini öğretmektedir. Hazretin dualarından birkaçını hatırlatmakta fayda vardır. 1-Sefer Duası İmam Ali (Aleyhisselam) Kufe dışında Nuheyle denilen yerde Muaviye ile savaşa gitmek için atına binerken şöyle dua etti; “Allah’ım! Yolculuğun zorluğundan (ağır kayıplarla)... 

Nadi Ali Duası ve Anlamı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Ocak 2010153.2K kez okundu26 Yorum
Nadi Ali Duası ve Anlamı

Nadi Ali Duası: Bismillahirrahmanirrahim Nâdi Aliyyen mazharal acâib, tecidhu avnen leke fin nevâib. Lî ilallâhi hâcetî ve aleyhi mu’avvelî, kullemâ emartehu ve rameytu munqazî .Fi zillillâhi ve yuzlilillâhu lî. Ed’ûke kulle hemmin ve ğammin seyencelî. Bi azametike yâ Allah. Bi nubuvvetike yâ Muhammed. Bi vilâyetike yâ Aliyyu yâ Aliyyu yâ Aliyy. Edriknî, bi haqqi lutfikel xafiyy. Allâhu ekberu ene min şerri a’dâike berî. Allâhu samedî, min indike...