İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Haziran 201152.4K kez okundu8 Yorum
İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

• Ebû Hamza Sümâlî’den şöyle nakledilmiştir: İmâm Zeynü’l-Âbidin’in (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: “Fâtıma bint-i Esed (r.a), tavaf hâlinde olduğu bir sırada doğum sancısı tuttu. Ardından Kâbe’nin içerisine girerek Hz. Emirü’l-Müminin’i (a.s) orada dünyaya getirdi.“[1] • Attâb b. Üseyd’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Hz. Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib (a.s), bi’setten on iki... 

Beytullah’da Sadece Ali (a.s) Dünyaya Gelmiştir – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Mayıs 20108.1K kez okundu4 Yorum
Beytullah’da Sadece Ali (a.s) Dünyaya Gelmiştir – 2

4-Mes’udi (Ö.346.H) Ali b. Hüseyin Mes’udi, Şafii mezhebinin meşhur edip ve tarihçisidir. Hz. Amirülmüminin Ali ‘anin (a.s) Kâbe’de dünyaya gelişi hakkında şöyle diyor: “Ali’nin doğum yeri Kâbe’dir.” (el-Mes’udi; Ebul Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali (Ö.346.H) Murucu’z-Zeheb c.1, s.313) Mes’udi’nin Tercümesi “Yakut Himevi onu Allah Resulü’nün (s.a.a) meşhur sahabelerinden olan Abdullah b. Mes’ud’un torunlarından olduğunu iddia etmekte ve zamanının... 

Beytullah’da Sadece Ali (a.s) Dünyaya Gelmiştir – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Mayıs 20108.7K kez okundu3 Yorum
Beytullah’da Sadece Ali (a.s) Dünyaya Gelmiştir – 1

Bismillahirrahmanirrahim Soru: Hz. Ali’nin Kâbe’de dünyaya geldiğine dair senedi sahih bir hadis var mıdır? Cevap: Hz. Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünya gelişi mütevatir ve kesin bir tarihi gerçektir. Hz. Ali’den (a.s) başkasının Kâbe’nin içinde dünyaya gelmediği konusunda ittifak edilmiştir. Şeyh Müfid (r.a) konuyla ilgili şöyle yazıyor: “Hz. Emirülmüminin Ali (a.s) Recep ayının on üçünde Ammulfil senesinin otuzunda Mekke’de Beytullah’ın içinde dünyaya...