İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Haziran 201157.3K kez okundu8 Yorum
İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

• Ebû Hamza Sümâlî’den şöyle nakledilmiştir: İmâm Zeynü’l-Âbidin’in (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: “Fâtıma bint-i Esed (r.a), tavaf hâlinde olduğu bir sırada doğum sancısı tuttu. Ardından Kâbe’nin içerisine girerek Hz. Emirü’l-Müminin’i (a.s) orada dünyaya getirdi.“[1] • Attâb b. Üseyd’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Hz. Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib (a.s), bi’setten on iki... 

İmam Ali’nin (as) Kanaatkârlığı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Mayıs 201125.5K kez okundu3 Yorum
İmam Ali’nin (as) Kanaatkârlığı

Ebû İshâk Sübey’î’den şöyle rivayet edilmiştir: “Bir Cuma gününde ben babamın boynuna binmiştim ve Emirü’l-Müminin (as) kollarını hareket ettirdiği halde hutbe okuyordu. “Babacığım dedim, Emirü’l-Müminin’i (as) hararet mi basmış?” Babam “Hayır dedi, ne hararetten dolayıdır, ne de soğuktan; gömleğini yıkamış, başka bir gömleği de olmadığı için kollarını sallayarak gömleğini kurutmaya çalışıyor!” [1] Esved ve El-Kame’den şöyle... 

Hz. Ali (as) İle Hz. Fatıma’nın (sa) Düğün Merasimi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 21 Mayıs 201019.8K kez okundu4 Yorum
Hz. Ali (as) İle Hz. Fatıma’nın (sa) Düğün Merasimi

Gelin ve damat tarafından bir grup davet edildi. Hz. Ali (as) değerli eşi şerefine düzenledi. Yemekten sonra, Resulullah (saa) Hz. Fatıma’yı (sa) huzuruna çağırdı. Hz. Fatıma (sa) utangaçlık ve hayâ bütün vücudunu sarmış bir halde, Hz. Peygamber’in (saa) huzuruna çıktı. Sıkılma ve hayâ terleri alnından süzülüyordu. Gözü Peygamber’e (saa) takıldığında, ayakları titrediğinden az daha düşecekti. Hz. Peygamber (saa) değerli kızının elinin tuttu ve hakkında... 

Hz. Fatıma’nın (sa) Çeyizi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 21 Mayıs 201013.9K kez okundu2 Yorum
Hz. Fatıma’nın (sa) Çeyizi

Hz. Fatıma’nın (sa) Çeyizi: 1-Yedi dirhem değerinde bir gömlek. 2- Bir dirhem değerinde bir başörtüsü. 3-Tüm bedeni kaplamayan siyah bir kadife. 4- Hurma lifleri ve çubuklarından yapılmış bir divan. 5-Mısır pamuğundan yapılmış biri ipekli ve diğeri hurma lifinden olan iki döşek. 6-Bir çifti ipekten diğeri çifti hurma lifinden yapılmış dört yastık. 7-Perde. 8-Seyyar hasır. 9-El değirmeni. 10-Deriden yapılmış su kabı. 11-Tahtadan yapılmış... 

Hz. Ali (as) ile Hz. Fatıma’nın (sa) Evliliği

Yazar:beytül ahzan Tarih: 21 Mayıs 201016.5K kez okundu1 Yorum
Hz. Ali (as) ile Hz. Fatıma’nın (sa) Evliliği

[1]Arapların ileri gelenleri kızlarını, zamanın kabile, kudret ve güç bakımından kendileriyle aynı konumda olan kimselere verirlerdi. Bunun dışında isteyenleri de reddederlerdi. Bu uzun geçmişi olan gelenekten dolayı, şerifler ve büyükler, Hz. Peygamber’in (saa) kızı Hz. Fatıma (sa) ile evlenmek için ısrar ediyorlardı; zira Hz. Peygamber’in (saa) bu durumda bir zorluk çıkarmayacağını düşünüyorlardı. Onlar, gelinin ve babasının rızasını kazanmak için... 

Hz. Ali’nin Kısaca Biyografisi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Eylül 200913.8K kez okundu5 Yorum
Hz. Ali’nin Kısaca Biyografisi

Adı: Ali (a.s). Lakapları: Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar. Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu Turab. Ana – Baba: Esed kızı Fatıma, Ebu Talib. Doğumu: Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur. Hilafeti: Hicretin 36’sından 40’ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay). İmamet Süresi: 30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir. Şahadeti: Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin... 

Hz. Ali (as) Hakkında Hadisler

Yazar:beytül ahzan Tarih: 12 Eylül 200953K kez okundu2 Yorum
Hz. Ali (as) Hakkında Hadisler

1- Hz. Resulullah (saa) Hz. Ali’nin kolundan tutarak şöyle buyurmuştur: “Bu sadıkların imamı, kafirlerin katilidir. Ona yardımcı olana yardım olunur, ondan yardımı esirgeyenden yardım esirgenir.”(1) 2- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Ali hakkında bana üç şey vahiy olundu; Ali, Müslümanlar’ın efendisi, muttakilerin imamı ve beyaz yüzlülerin komutanıdır.”(2) 3- Hz. Resulullah Hz. Ali’ye hitaben şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar’ın... 

Hz. İmam Ali’nin (a.s) Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Temmuz 200912.1K kez okundu1 Yorum
Hz. İmam Ali’nin (a.s) Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

S. 1- Hz. Ali (a.s)’ın meşhur lakabı nedir? C. 1- “Emir’ul- Müminin.” S. 2- Hz. Ali (a.s)’ın künyesi nedir? C. 2- “Ebu’l Hasan.” S. 3- Hz. Ali (a.s)’ın anne ve babasının adı nedir? C. 3- Babasının adı Ebu Talib, annesinin adı ise Esed kızı Fatıma’dır. S. 4- Hz. Ali (a.s) ne zaman ve nerede doğdu? C. 4- Hz. Ali (a.s), Resulullah (s.a.a)’in bisetinden on yıl önce Recep ayının on üçüncü günü Ka’be’nin içerisinde dünyaya...