Hz. Ali’nin (a.s) ve Hz. Fatıma’nın (sa) Ziyareti -Pazar Günü-

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Eylül 20109.8K kez okundu2 Yorum
Hz. Ali’nin (a.s) ve Hz. Fatıma’nın (sa) Ziyareti -Pazar Günü-

Ravi, Hz. Mehdi’nin (af) Emirulmüminin İmam Ali’yi (as) kendi günü olan Pazar gününde bu kelimelerle ziyaret ettiğine şahit olduğunu söylüyor: Selam olsun nübüvvet şeceresine, Haşimoğullarının nübüvvet nurlu ve meyveli ve imametle süslü ağacına; selam seninle yan yana yatan Adem ve Nuh aleyhimasselama; selam olsun sana ve senin tertemiz Ehl-i Beyt’ine. Selam olsun sana ve etrafını saran, kabrini çevreleyen meleklere. Ey mevlam, ey Emirulmüminin! Bu Pazar günü... 

Eminullah Ziyareti

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Temmuz 20098K kez okundu3 Yorum
Eminullah  Ziyareti

Eminullah ziyareti en muteber ziyaretlerden olup bütün ziyaret kitaplarında nakledilmiştir. Allame Meclisi bu ziyaretin senet ve içerik bakımından en iyi ziyaret olduğunu ve bütün türbelerde okunmasını önemle vurgulamıştır. Cabir, İmam Muhammed Bâkır (as)’dan, İmam Zeynelabidin (as)’ın, Hz. Ali (as)’ın mezarının baş ucunda durarak ağladığını ve şöyle dediğini nakleder: “Selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki emini ve kullarına hücceti!...