Kötürümken İyileşmek

Yazar:admin Tarih: 9 Ağustos 20126.4K kez okunduYorum Yok
Kötürümken İyileşmek

Bir hac yolculuğunda büyük âlim Hacı Seyit Ferecullah Behbehanî’yle görüşme fırsatı buldum. Evindeki taziye meclisinde İmam Hüseyin (a.s) tarafından bir mucize gerçekleşmişti. Ben de ondan bu mucizeyi bana yazmasını rica ettim. Olayı kendi kalemiyle detaylı bir şekilde yazarak bana yolladı. Yazılı metni burada olduğu gibi naklediyorum: <<<<<<<<<<<Ramhormoz’a bağlı Câbirnan doğumlu Behbehan sakini Abdullah, 28 Muharrem 1883... 

Babanın Bedduası

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Mayıs 201113.5K kez okundu3 Yorum
Babanın Bedduası

İmam Hüseyin (as) şöyle buyuruyor: “Ben babamla birlikte karanlık bir gecede Kâbe’yi tavaf ediyorduk. Kâbe’nin etrafı sakinleşmişti, ziyaretçiler uykuya dalmışlardı. Aniden yürek yakan bir ses duyduk. Biri Allah’ın dergâhına yönelerek insanı etkileyici içten bir acıyla yalvarıp ağlıyordu.” Babam bana şöyle buyuru: “Ey Hüseyin! Allah’ın dergâhına sığınan, kırık kalple pişmanlık gözyaşı döken günahkâr bir kulun sesini duyuyor musun? Git onu... 

Çölden Odun Toplamak

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Şubat 20112.7K kez okunduYorum Yok
Çölden Odun Toplamak

Resul-i Ekrem (saa), yolculuklarından birinde ashabıyla birlikte kuru çölde konakladılar. Ateş yakmak için oduna ihtiyaçları vardı. Resul-i Ekrem (saa), oradakilere odun toplamalarını emretti. Ashap şaşkın bir halde: -Ya Resulallah! Burası kupkuru çöl, dediler. Bakın burada bir tane bile odun göremezsiniz. Resul-i Ekrem (saa): -Yine de herkes ne bulursa getirsin, diye buyurdu. Ashap dağılıp, çölde yakacak bir şeyler aramaya başladılar.Dikkatli bir şekilde etrafa bakınıyorlardı.... 

Düşmandan Kurtulmak

Yazar:beytül ahzan Tarih: 2 Şubat 20113.7K kez okunduYorum Yok
Düşmandan Kurtulmak

Adı geçen merhum Şeyh Muhammed Hüseyin Gomşeî hakkında şöyle nakledilir: Merhum Gomşeî, Irak’ta defnedilen masum imamların ziyareti için, oldukça hızlı koşabilen bir merkep satın alarak yol hazırlıklarına başladı. Yanına bir miktar elbise, biraz yol azığı ve birkaç cilt kitap alıp hurcuna yerleştirdi. İçlerinde gerekli bilgilerin yazıldığı bir de kitapçık vardı. Ayrıca kitapçığın içinde takiye ortamına uygun olmayan ve muhalifleri tel’in eden konular... 

Öldükten Sonra Dirilmek

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Ocak 20114.6K kez okunduYorum Yok
Öldükten Sonra Dirilmek

Yine merhum Mirza Mahmud’un şöyle dediğini duydum: Merhum Seyit Murtaza Keşmirî’nin seçkin ve erdemli talebelerinden Şeyh Muhammed Hüseyin Gomşeî’nin “Mezardan Çıkan” lakabı oldukça meşhur olmuştu. O merhumdan duyduğum kadarıyla şöhret nedeni şöyleydi: <<<< Muhammed Hüseyin 18 yaşında Gomşe şehrinde tifoya yakalanmıştı. Gün geçtikçe hastalığı daha da şiddetleniyordu. O yıl üzümlerin bol olduğu bir yıldı. Odasına bol miktarda üzüm... 

Tayyü’l-Arz Nasip Olursa

Yazar:beytül ahzan Tarih: 24 Ocak 20113.6K kez okunduYorum Yok
Tayyü’l-Arz Nasip Olursa

Muhterem muhakkiklerden Mirza Mahmud Müçtehit Şirazî, ömrünün çoğunu tezkiye ve nefsanî isteklerle mücadeleyle geçiren merhum Hacı Seyit Muhammed Ali Reştî’den şöyle nakleder: <<<<<<<< Necef’te, Hacı Kıvam Medresesi’nde ilim tahsil etmekle meşgul olduğum dönemlerde talebeler arasında bir söylenti vardı. Bab-ı Tûsî tarafında bulunan ve geçimini yamacılıkla sağlayan yaşlı bir adamın “Tayyü’l-Arz” makamına sahip olduğu ve her... 

Tevessülün Bereketi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 13 Ocak 20113.9K kez okunduYorum Yok
Tevessülün Bereketi

16 Cemaziyülevvel  1397 tarihinde, Hz. Ebulfazl’ın (as) türbesinde hademe olarak görev yapan Seyit  Abdurresul, şöyle bir olay nakletti: “Birkaç yıl önce Merhum Hacı Abdurresul Risalet Şirazî, “Tahran’dan Nasir Rehberî  (Tahran Ziraat Üniversitesi muhasebecisi) adında biri Kerbela’ya ziyarete geliyor. Onu ağırlayın” diye telgraf çekmişti. Aradan birkaç gün geçmişti ki kapımı çalıp “İran’dan ziyaretçi gelmiş, sizi çağırıyorlar” dediler. Hemen... 

İmam-ı Zaman’ın (af) İnayeti

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Aralık 20103.4K kez okunduYorum Yok
İmam-ı Zaman’ın (af) İnayeti

Kum İslamî İlimler Havzası tarafından fazilet ve takvası teyit edilen ve Kum Kültür Mescidi’nde cemaat imamlığı yapan Şeyh Muhammed Taki Hemedanî, Hz. Mehdi’ye (af) tevessülü sonucu felçli eşinin nasıl şifa bulduğunu şöyle kaleme almıştır: “Bismillahirrahmanirrahim 18 Safer 1397 tarihinde, pazartesi günü, beni ve yüzlerce kişiyi endişelendiren bir hadise meydana geldi. Bundan iki yıl önce, Şemiran dağlarında iki oğlumuz aynı anda can vermişlerdi.... 

Gözlüksüz Okuyor

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Aralık 20102.8K kez okunduYorum Yok
Gözlüksüz Okuyor

Kitabın başlarında kendisinden birkaç kıssa nakledilen Hacı Muhammed Hasan İmanî, 1394 yılının Recep ayında Mukaddes Meşhed’e müşerref olmuş, ziyaretinin ardından şöyle nakletmişti: “Türbenin etrafında yoğun bir kalabalık vardı ve bu yüzden türbeye girebilmek oldukça zordu. Bir gün bin güçlükle kendimi türbeye ulaştırmayı başardım. Bir köşeye çekilip Mefatih[1] kitabını çıkardım. Birkaç yıldır gözlüksüz bir şey okuyamadığım için elimi... 

Fransız Aile Mersiye Okutuyor

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Kasım 20104K kez okunduYorum Yok
Fransız Aile Mersiye Okutuyor

Şeyh Muhammed Hasan Mevlevî Kandaharî şöyle anlatır: Elli yıl önce Muharrem ayının on dördüncü gününde, Meşhed İmam Rıza Türbesi sorumlusu Zabıt Bey’in evinde yapılan mersiye merasiminde merhum Şeyh Muhammed Bakır, şöyle bir olay anlattı: Bir Muharrem ayında Paris’te ikamet eden bir grup İranlı, İmam Hüseyin’e mersiye okumam için beni davet etmiş, ben de kabul etmiştim. Birinci akşam Fransalı bir mücevher satıcısı, ailesiyle birlikte bu meclise katılmıştı....