İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Haziran 201157.6K kez okundu8 Yorum
İmam Ali’nin (as) Doğum Tarihi ve Yeri

• Ebû Hamza Sümâlî’den şöyle nakledilmiştir: İmâm Zeynü’l-Âbidin’in (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: “Fâtıma bint-i Esed (r.a), tavaf hâlinde olduğu bir sırada doğum sancısı tuttu. Ardından Kâbe’nin içerisine girerek Hz. Emirü’l-Müminin’i (a.s) orada dünyaya getirdi.“[1] • Attâb b. Üseyd’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Hz. Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib (a.s), bi’setten on iki... 

İmam Ali’nin (as) Kanaatkârlığı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Mayıs 201125.6K kez okundu3 Yorum
İmam Ali’nin (as) Kanaatkârlığı

Ebû İshâk Sübey’î’den şöyle rivayet edilmiştir: “Bir Cuma gününde ben babamın boynuna binmiştim ve Emirü’l-Müminin (as) kollarını hareket ettirdiği halde hutbe okuyordu. “Babacığım dedim, Emirü’l-Müminin’i (as) hararet mi basmış?” Babam “Hayır dedi, ne hararetten dolayıdır, ne de soğuktan; gömleğini yıkamış, başka bir gömleği de olmadığı için kollarını sallayarak gömleğini kurutmaya çalışıyor!” [1] Esved ve El-Kame’den şöyle... 

Hz. Ali’nin (as) Hayatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Kasım 200923K kez okundu8 Yorum
Hz. Ali’nin (as) Hayatı

Hz.Ali’nin hayatı hakkında bilgi vermeden önce, Hz. Ali kimdir bilmeyenler için açıklayalım; Hz. Alinin hayatı Hz. Ali (a.s), Resulullah (s.a.a)’in vasisi, halifesi ve on iki imamın ilkidir. Hz. Ali (a.s), Amm’ul- Fil’in 30. yılının onüçüncü günü,[1] bazı rivayetlere göre Zilhicce ayının yedinci günü[2] Kabe’de dünyaya geldi. Değerli babası, Ebu Talib, annesi ise Esed kızı Fatıma’dır. Zeyd ve Haydar da onun diğer mübarek isimlerindendir.[3]... 

Hz. Ali’nin Kısaca Biyografisi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Eylül 200913.9K kez okundu5 Yorum
Hz. Ali’nin Kısaca Biyografisi

Adı: Ali (a.s). Lakapları: Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar. Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu Turab. Ana – Baba: Esed kızı Fatıma, Ebu Talib. Doğumu: Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur. Hilafeti: Hicretin 36’sından 40’ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay). İmamet Süresi: 30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir. Şahadeti: Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin... 

Hz. İmam Ali’nin (a.s) Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Temmuz 200912.2K kez okundu1 Yorum
Hz. İmam Ali’nin (a.s) Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

S. 1- Hz. Ali (a.s)’ın meşhur lakabı nedir? C. 1- “Emir’ul- Müminin.” S. 2- Hz. Ali (a.s)’ın künyesi nedir? C. 2- “Ebu’l Hasan.” S. 3- Hz. Ali (a.s)’ın anne ve babasının adı nedir? C. 3- Babasının adı Ebu Talib, annesinin adı ise Esed kızı Fatıma’dır. S. 4- Hz. Ali (a.s) ne zaman ve nerede doğdu? C. 4- Hz. Ali (a.s), Resulullah (s.a.a)’in bisetinden on yıl önce Recep ayının on üçüncü günü Ka’be’nin içerisinde dünyaya...