Şiiliğin Doğuşu – 3

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Kasım 20105.4K kez okundu4 Yorum
Şiiliğin Doğuşu – 3

Şiiliğin Resul-i Ekrem (s.a.a) Döneminde Var Olduğu Görüşünün Genel Açıklaması Zikredilen rivayetlerden ve aynı şekilde tarihi belge ve belirtilerden yararlanarak Şiiliğin Resul-i Ekrem (s.a.a) döneminde var olduğunu ve bir grubun bu isimle isimlendirildikleri görüşünü ispatlayabiliriz. Sonraki merhalede ise yukarıda zikredilen rivayetlerin Resul-i Ekrem (s.a.a) döneminde Şia olarak adlandırılan gruba tatbik edildiğini söyleyebiliriz. Bu ismin Resul-i Ekrem’in... 

Şiiliğin Doğuşu – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Kasım 20104.3K kez okundu5 Yorum
Şiiliğin Doğuşu – 2

Kuran-ı Kerim’de Şiiliğin Varlığına Deliller Bu görüşü savunanlar iddialarını ispatlamak için başka bir delil ikame etmektedirler; o da bazı ayetlerin yorumuyla ilgili ayetlerin tefsirinde zikredilen hadislerdir ki bu ayetlerin Hz. Ali (a.s) ve Şiileri hakkında olduğunu savunmuşlardır. Örneğin “İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.” Ayetinin tefsirinde Allah Resulü (s.a.a) Ali ve Şia’larını –saadete ermişlerin ta kendileri... 

Şiiliğin Doğuşu – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Kasım 201010K kez okundu4 Yorum
Şiiliğin Doğuşu – 1

Şiiliğin İslam Peygamberi (s.a.a) Döneminde Ortaya Çıkışı Üzerine Özet: İslam’ın büyük fırkaları kendi mezheplerinin asaletini ispatlamak için mezheplerinin kökünü Resul-i Ekrem’in (s.a.a) döneminde aramaya gayreti içindedirler. Şia mektebinin ortaya çıkışı hususunda İslam düşünürleri ve tarihçiler tarafından çeşitli görüşler sunulmuştur. O görüşlerden biri de Şiilik mektebinin Resul-i Ekrem (s.a.a) döneminde ortaya çıkma görüşüdür. Bu... 

Şia’ya Yapılan Eleştiriler ve Onların Kısaca Cevapları

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Ekim 201021.1K kez okundu32 Yorum
Şia’ya Yapılan Eleştiriler ve Onların Kısaca Cevapları

1. Şia’ya göre Cebrail (a.s) risaleti ulaştırmada (haşa) hiyanet etmiştir ve Kur’an’ı Hz. Ali (a.s) yerine Peygamber efendimize (s.a.a) nazil buyurmuştur. Cevap: Bu cahil ve garazlı kimselerim Şia’ya izafe ettiği bir iftiradır. Yahudilere göre son peygamber İsrail oğullarından gelmeliydi. Fakat son peygamber İsmail oğullarından gönderilince  Yahudiler Cebrail (a.s) ı düşman bildiler. “De ki: Cebrail’e düşman olanlar bilsinler ki O,... 

Şia ve Sahabe

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Şubat 20107.7K kez okundu16 Yorum
Şia ve Sahabe

Bismillahirrahmanirrahim İslam’ın on dördüncü asrı tamam olmaktadır. İslam’ın ilk zamanından günümüze kadar olan bu uzun müddet sahih ve doğru İslam’ı ve hükümlerini öğrenmeyi güçleştirmiştir. İslam’ın sahih ve ideal değerlerini, Kuran ve Peygamberin süneti ve siresi dışında öğrenmek mümkün değildir. Kuran’ı Kerim şöyle buyuruyor; ‘Sana kitabı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki; bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.... 

Eğer Şia Hak İse, O Halde Neden Azınlıktadır ve Dünya Müslümanlarının Çoğunluğu Onu Kabul Etmemiştir?

Cevap: Hak ve batıl, takipçilerinin azlığı veya çokluğu ile tanınmaz. Bugün dünyada Müslümanların, İslâm’ı kabul etmeyenlere oranı, beşte bir veya altıda bir civarındadır. Uzakdoğu sakinlerinin çoğunluğunu putperest, inekperest ve tabiat ötesini (metafiziği) inkâr eden kimseler oluşturmaktadır. Çin, bir milyardan fazla nüfusuyla, Yaratıcı’yı inkâr eden komünizmin merkezlerinden biridir. Bir milyara yakın nüfusu ile Hindistan halkının çoğunluğunu... 

Neden Şiiler Haremin Kapı ve Duvarlarına Teberrüken El Sürer, Türbeleri Öper?

Cevap: Allah’ın veli kullarının eserlerine teberrüken el sürmek ve bu amaçla onları öpmek, Müslümanlar arasında yeni ortaya çıkmış bir olay değildir. Bu davranış biçiminin izlerini, Resulullah’ın (s.a.a) ve ashabının hayatlarında da görmek mümkündür. Hatta sadece Hz. Peygamber’in ve ashabının değil, önceki peygamberlerin de bu işe teşebbüs ettikleri görülmektedir. Şimdi Kur’ân ve sünnet açısından Allah’ın veli kullarının... 

Takiyye Nedir?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 4 Eylül 200981.9K kez okundu10 Yorum
Takiyye Nedir?

takiyye nedir Takıye olarak da bilinen takiyye TAKİYYE NEDİR? Cevap: Takiyye, dinî, manevî veya dünyevî zararları önlemek için kişinin muhalifler karşısında imanını veya inancını gizlemesi demektir. Bu anlamda takiyye, her Müslümanın şer’î görevlerinden biridir ve bunun kökü Kur’ân’a dayanmaktadır. KUR’ÂN AÇISINDAN TAKİYYE Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde takiyye konusuna değinilmiştir ki, biz burada onlardan bazısına yer... 

Neden Şialar Sünnilerden Geç İftarını Açıyor?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 19 Ağustos 20095.1K kez okunduYorum Yok
Neden Şialar Sünnilerden Geç İftarını Açıyor?

Ehli Beyt imamlarından elde bulunan sahih hadislere göre akşamın oluşunun ölçüsü güneşin batı ufuklarında gözden kayboluşu değildir. Güneşin gözden kayboluşuyla birlikte, doğu ufuklarındaki güneşin ışınlarının oluşturduğu parıltı ve kızıllığın kaybolması da gerekir. Başka bir ifadeyle güneş batı tarafında olduğunda, ışınları karşı tarafa yansır ve doğu tarafının yüksek yerlerinde örneğin yüksek dağların başında güneş ışıklarından... 

Türbe Ziyareti Hakkında Aşağıdaki Soruları Yanıtlar mısınız?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Ağustos 20095.1K kez okundu1 Yorum
Türbe Ziyareti Hakkında Aşağıdaki Soruları Yanıtlar mısınız?

Bismillahirrahmanirrahim Soru : Türbe ziyareti hakkında aşağıdaki soruları yanıtlar mısınız? 1- Türbeleri ziyaretin ölen kişiye ne faydası var? Ben herkesin ancak kendi ameliyle kurtulacağına inanıyorum. Ölenin adına okunan hatimlerin, Yasinlerin, Fatihaların  ve hayrına dağıtılan yemeklerin ölüye bir faydası olabilir mi? 2- Kabirlerin süslenmesi aynı camiler gibi israf değil mi? Ve de âlimlere türbe yapılmasının onlara bir faydası var mı? 3- Türbelerin yapılması...