Mesane Ağrısı İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 17 Nisan 201312K kez okunduYorum Yok
Mesane Ağrısı İçin Dua

Muhammed b. Cafer el-Bursî, Muhammed b. Yahya el-Armanî’den; o, Muhammed b. Sinân es-Sinânî’den; o, el-Mufaddal b. Ömer’den; o, Muhammed b. İsmail’den; o, Ebû Zeyneb’den rivayet ediyor: Mesanesindeki ağrıdan şikayet eden bir kardeşimize Ebû Abdullah es-Sadık (as) şöyle dedi: “Uyumadan önce üç defa ve uyandıktan sonra bir defa şu ayetler ile şifa ara.“ <<<<Biz daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye, hiçbir ayeti... 

Vahşi ve Yırtıcı Hayvanlardan Korunmak İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Ocak 201115.3K kez okunduYorum Yok
Vahşi ve Yırtıcı Hayvanlardan Korunmak İçin Dua

Mekârim’ul-Ahlâk kitabında bu ayetlerin okunmasının faydalı olacağı söylenmiştir. “Gul lillezîne âmenû yegfiru lillezîne lâ yercûne eyyamellâhi liyecziye gavmen bimâ kânu yeksibûn.” İman edenlere de ki: “(Allah’ın) Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah’ın günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar.” [1] “Ve izâ gara’te’l-Kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne... 

Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 21 Ocak 201137.1K kez okundu1 Yorum
Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Mekarim’ul-Ahlâk kitabında aşağıdaki ayetlerin bir suya okunup içirilmesi kalp ağrılarını gidereceği ve hastalığına şifa olacağı yazılmaktadır. “Lein enceytenâ min hâzihi lenekûnenne min’eş-şâkirîn.” …İhlasla Allah’a dua ederler, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız derler.[1] “Seyuhzem’ul-cem’u ve yuvellûn’ed-dubure bel’is-sâetu mev’iduhum ve’s-sâetu edhâ ve emerr.” ... 

Nazar Duaları

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Aralık 201020K kez okundu6 Yorum
Nazar Duaları

Nazar duası; NAZAR değmesi ya da kem göz değmezi dediğimiz kötü niyetli bakışlara karşı, nazar değmesin ve kem bakışlara maruz kalan şahıs, canlı zarar görmesin diye dua ederek Allah’a yalvardığımız dualara NAZAR DUASI denmektedir. Kıskanç, haset dolu kem gözlerin yani kötü amelli bakışların, bilhassa genç güzel, başarılı, dikkat çekici kişiler, tatlı ve akıllı bebekler, sevimli çocuklar ya da lüks şık görünümlü bir araba gibi cansız varlıkların... 

Cin ve Şeytanlardan Güvende Olmak İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 21 Eylül 20109.8K kez okundu2 Yorum
Cin ve Şeytanlardan Güvende Olmak İçin Dua

Tıbb’ul-Eimme kitabında Hz. Ali’den (a.s) nakledilen bir hadise göre aşağıdaki ayetlerin okunması veya yazılıp beraberinde taşınması insanı şeytan ve cinlerin şerrinden korur. “İnne rabbekumullâhullezî halaga’s-semâvâti ve’l-arzi fî sitteti eyyâmin summestevâ ale’l-arşi yuğşilleyle ven- nehâre yudlibuhü hasisen ve’ş-şemse ve’l-gamera ven- nucûme musahherâtin bi-emrih. Elâ lehu’l-halgu ve’l-emru tebârekellâhu... 

Kanser Hastalığı İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 11 Eylül 201041.2K kez okundu2 Yorum
Kanser Hastalığı İçin Dua

Tıbb’ul-Eimme kitabında Abdullah b. Sinan bu hastalıkla ilgili şöyle rivayet ediyor: Bir kişi taşıdığı ur ve kist türü bir şeyden İmam Cafer Sâdık’a (a.s) şikayette bulundu. İmam ona şöyle buyurdu: “Üç gün oruç tut. Dördüncü günün öğlen vakti gusül ve abdest alıp, yanına aldığın temiz bir parçayla birlikte Allah’ın huzuruna çıkacaksın. (Sahra veya evin damına çıkarak.) Daha sonra iki rekât namaz kılıp, okuyabildiğin kadar... 

Çocuk Düşürme Tehlikesi Olan Kadın İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Şubat 201038.6K kez okundu2 Yorum
Çocuk Düşürme Tehlikesi Olan Kadın İçin Dua

Tıbb’ul-Eimme’de bu ayetlerin yazılıp hamile kadının üzerine asılması rivayet edilir: “Ve lebisû fî kehfihim selâse mieti sinîne vezdâdû tis’an, gulillâhu e’lamu bi-mâ lebisû. Lehu ğeyb’us-semâvâti ve’l-arzi ebsir bihi ve esmi’ mâ lehum min dûnihim min veliyyin vela yüşriku fî hukmihî eheda.” Anlamı: “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve bu yıllara dokuz yıl daha kattılar. De ki, ne kadar yatıp kaldıklarını Allah daha iyi bilir;... 

Bel Ağrısı İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 8 Ekim 200944.1K kez okundu13 Yorum
Bel Ağrısı İçin Dua

Teshîl’ud-Devâ kitabında aşağıdaki ayetlerin hastanın üzerinde bulunmasının bel ağrılarına şifa getireceği kaydedilmiştir. “Lâ tehâfu dereken velâ tehşâ, feetbeehum Fir’avnu bi-cunudihi feğaşiyehum min’el-yemmi mâ ğaşiyehum ve ezalle Fir’avnu gavmehu vemâ hedâ ve sallallahu alâ Muhammedin ve Âlih” “Andolsun ki biz Musa’ya, kullarımla geceleyin yola çık, onlara denizde kuru bir yol aç, düşmanların yetişmelerinden,... 

Çocuk Yapmak ve Kısırlığı Gidermek İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Ekim 200916.8K kez okundu10 Yorum
Çocuk Yapmak ve Kısırlığı Gidermek İçin Dua

İmam Cafer Sadık’tan (as) rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır: Çocuk sahibi olmak isteyen, her sabah-akşam yetmiş defa “Suphanallah” ve daha sonra on defa “Esteğfirullahe rabbî ve etûbu ileyh”; ve daha sonra dokuz defa “Subhanallah” ve bir defa da “Esteğfirullahe rebbî ve etûbu ileyh” demelidir. Rivayeti nakleden şahıs bu dualar vasıtasıyla birçok insanın çocuk sahibi olduğunu söylemektedir.[1] —– ... 

Uykuda Altını Islatan ve Korkudan Sıçrayan Çocuklar İçin Dua

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Eylül 200945.5K kez okundu15 Yorum
Uykuda Altını Islatan ve Korkudan Sıçrayan Çocuklar İçin Dua

Haşiye-i Minhac’da bu duanın yazılıp çocuğun üzerine bağlanmasını yazmıştır. “Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammedin resulillah’in-nebiyy’il-ummiyy’il-hâşimiyy’il-medeniyy’il-ebtahiyy’it-tehâmiyyi, sallallahu aleyhi ve Alihi ila men hezare’d-dâre min’el-ummâr.Ammâ ba’du feinne lenâ ve lekum fi’l-heyâti sieten fein yekun fâciren mugtehimen ev dâiye heggin mubitilen ev men yu’zi’l-vildâne...