Evlilikte Kusurları Gizlemek

Evlilikte Kusurları Gizlemek

Eyl 15, 2009 0 Yazar: beytül ahzan

Karı-koca, evlendikleri andan itibaren, her şeyden önce, müşterek bir hayata başladıklarının, elde ettikleri veya kaybettikleri her şeyde ortak olduklarının bilincinde olmalıdırlar.

Kadınların yeryüzündeki en yakın kimseleri, kocalarıdır. Erkeklerin de gerek aile ortamında, gerek arkadaş ortamında, gerekse başkaları arasında karılarından başka sadık yardımcılar bulması mümkün değildir. Bu yüzden eşler birbirlerinin sırrını muhafaza etmeli ve ayıplarını örtmelidirler.

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de karı-kocayı birbirini saran elbiseye benzetir.Yani elbise nasıl insanın bedenini koruyor ve ayıplarını örtüyor ise, karı-koca da aynı şekilde birbirlerini korumalı ve birbirlerinin ayıplarını örtmelidirler.

Kocasında kusur veya ayıp gören bir kadın, bunu başkalarına, hatta öz ebeveynine bile söylemiş olsa, her şeyden önce kocasını, sonra da onun bir yaması olan kendisini rezil etmiş olur.Bu konuda erkeklerin durumu da aynıdır.Aynı kusurları başkalarına açacak olsalar, bir bakıma bu kusurun dönüp geleceği yer yine kendileri olur.

İslami esaslar ışığında eşlere şöyle bir tavsiyede bulunmak mümkündür: Karı-kocalar, evlenmeden önce iki ayrı bedende iki ayrı ruh idiler.Evlendikten sonra iki ayrı bedende bir ruh oldular.”İki ayrı beden” diyoruz, çünkü birinin açlık ya da tokluğu diğerini etkilemez; “bir ruhturlar” diyoruz, çünkü birbirlerinin fayda ve zararlarına ortaktırlar, birbirlerinin elbiseleridirler, birbirlerinin emanetçileridirler, birbirlerinin  hayrını isteyen en yakın iki insandırlar.

Bir doktor hastasının sadece zaruret halinde mahremi ise ve onun sırrını korumak zorundaysa, karı-koca her zaman için birbirlerinin mahremidirler ve birbirlerinin sırlarını korumak zorundadırlar.

Delil:

1-“İyi kadınlar da itaatli olur ve Allah onların hakkını nasıl korumuşsa, onlar da kocaları yanlarında olmasa bile iffetlerini korurlar.[1]

2-“Onlar (kadınlar) sizin için elbisedir.Siz de onlar için elbisesiniz.”[2]

3-Gerek Resul-i Ekrem’den (saa) , gerekse masum imamlardan (as) rivayet edilen hadislerde hayırlı ya da en hayırlı kadın şöyle tanımlanır:

“En hayırlı kadın, kocasının yokluğunda onun haklarını koruyan kadındır; bu haklardan biri de kocasının haysiyetidir; haysiyet mala benzer, hatta maldan da önemlidir.Hayırlı kadın, kocasının kusuru olduğunda, onu arkasından kimseye söylemeyen ve kocasının haysiyetini koruyan kadındır.”[3]

4-İmam Cafer Sadık (as) evlenmek isteyen bir erkeğe şöyle buyurdu: “Bak (bakalım), şahsiyetini nereye koyuyorsun, kimi malına ortak ediyorsun, dinini ve sırrını kime bildiriyorsun? (yani dikkatli ol, seçeceğin kadın sır saklayan ve kusurları örten biri olsun)[4]

——–
1-Nisa Suresi/ 34. ayet
2-Bakara Suresi/ 187. ayet
3-Vesailu’ş-Şia, c.14, s.15, Hadis:4
4-Vesailu’ş-Şia, c.14, s.14

———

“Evimiz Cennetimiz” kitabından alıntıdır.
34. Ders; Kusurları Örtmek  Sf:146
Yazar:Üstad Dr. Seyyid Cevad Mustafavi