Kına Gecesi

Kına Gecesi

Mar 17, 2010 2 Yazar: beytül ahzan

Bugün birçok yerde düğün öncesi kına gecesi yapılır. Bu kına gecesi İslâm’ın şart koştuğu bir âdet değildir. Ama yapılması da bazı yönlerden dolayı iyi ve hayırlıdır. Ama yapılan bu kına gecesi bazen haram da olabilir.

Düğünlerde ve kına gecelerinde, her şeyde olduğu gibi dini ve ahlâki kaidelere riayet etmek lazımdır. Özellikle içki ve gayri meşru çalgıların bulunmamasına, kadınlar ve erkeklerin karışmamalarına titizlikle dikkat edilmelidir.

Düğün bir şenlik, neşe ve sevinç vesilesi olduğundan, gerek evlenecek erkek için gerekse gelin olacak kız için eğlence ve kına yakmak üzere kına gecesi tertip ederek, arkadaşları tarafından (İslâmî kanunlar çerçevesinde) eğlendirmek, neşe ve sürur güzel bir âdet ise de, meşru ve itidal üzere olmalı, ifrata kaçarak Allah’ın ve Peygamber efendimizin (saa) menettiği şeyler yapılmamalıdır. Örneğin, bazı şehir ve köylerde örf ve âdet olarak gerek kız ve gerekse erkek tarafları kına gecesi bir mevlid-i şerif cemiyeti teşkil ederek çay, kuru ve yaş meyve ziyafeti vererek o geceyi kutlarlar ve dini sohbetler ederler ki, bu da çok güzel bir âdettir. Malumdur ki, böyle manevî bir yönü olan cemiyetler, Resulullah’ın (saa) yüce ruhunu hoşnut eder ve Allah’ın birçok melekleri bu toplantıya katılırlar. Elbette ki onların iştirak ettiği cemiyetlere de cenabi Hakkin nuru, feyzi, rahmeti tecelli ederek o evde ve o düğünde bereket, ÜIfet ve muhabbet, saadet ve selâmet oluşur, aynı zamanda sonsuz manevî ecirler alınmış olur.

Bazı  köy ve şehirlerde ise saçma sapan çalgı alet-eri getirilip çalınmaktadır. Tabi bunların yanında na-mahrem erkek ile namahrem kızların birlikte dans et-meleri, böyle merasimlere dansözlerin de getirildiği maalesef görülmektedir. Böyle tipler, sünneti ve ilâhî mevkileri kaybedip de şeytani hedefleri ve cehennemi kendi paralarıyla satın aldıklarının farkında olmayan gafil insanlardır.

Şarkı, türkü ve çalgı aletlerinin bazılarını dinlemek haram, bazıları mekruh, bazıları şüpheli ve bazıları ise mubahdır. Bugün asrımızda moda olarak halkımızın müptela olduğu Avrupa’nın bir takım gayri ahlâki batıl âdetleri, örneğin, bar, gazino, caz köylerimizde ise içki ve çalgılı veya kadın oynatma gibi şeytanın ocağı olan, gayri ahlâki cemiyetleri tertip ederek, İslâmî âdetlerimizden uzaklaşarak ahlâkımızı kemirmede, İslâmî topluma zarar vermekte ve tamamen günden güne sirayet etmekte olup, çok defalar, böyle cemiyetlerde bir takım kendini bilmeyen ve tanımayan şahıslar eğlenelim derken aldıkları fazla içki zehrinin tesiri ile kavga, gürültü ve yaralama ve hatta bazen adam öldürme hadiselerine kadar yol açtıkları görülür.

Ey mümin şunu unutma ki, bir gün ölüm kemendini boynuna takarak ebedi âlem olan ahiretin iskelesi bulunan ve birkaç kazma darbesiyle açılan karanlık, dar, yılan ve çıyanın mesken tuttuğu kabir denilen çukura yuvarlanacak, oradan da mahşer günü denilen ve oranın mutlak hakimi: hükmedenlerin en iyisi olan Allah’ın huzuruna çıkacak, dünyada yaptığın bütün şeylerden sorumlu olacak, ameline göre ceza veya mükâfat göreceksin.

—————-

“İslam’da Evlilik ve Cinsel Sorunlar” kitabından alıntıdır.

Yazar: Mehdi Aksu

Sayfa:163