Ğufeyle Namazı

Ğufeyle Namazı

Ağu 26, 2009 1 Yazar: beytül ahzan

Müstehap namazlardan biri Ğufeyle namazıdır. Akşam ve yatsı namazları arasında kılınır.

Ğufeyle Namazının Kılınış Şekli

Ğufeyle Namazı iki rekattır. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra sure yerine şu ayet okunur:

“Ve zennûni iz zehebe muğâziben fe-zanne en len negdire aleyhi fenada fi’z-zulumati en la ilâhe illa ente subhaneke innî kuntu min’ez-zâlimîn. festecebna lehu ve necceynahu min’el ğammi ve kezalike nunci’l-muminîn.

Ve ikinci rekatta  Fatiha suresinden sonra sure yerine şu ayet okunur:

“Ve indehu mefatih’ul-ğaybi la ye’lemuha illa huve ye’lemu ma fi’l-berri ve’l-behri vema tesgutu min veregatin illa ye’lemuha, vela hebbetin fî zulumat’il-arzi vela retbin vela yabisin illa fî kitabin mubîn.

Ve kunutunda da şu dua okunur:

“Ellâhumme innî es’eluke bi-mefâtih’il-ğaybilelletî la ye’lemuhâ illâ ente en tusealiye alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammedin.”

Daha sonra hacet ve istekler sıralanır ve şu dua okunur:

“Ellahumme ente veliyyu ni’meti ve’l-gâdiru alâ talibetî te’lemu hacetî fe-es’eluke bi-heggi Muhammedin ve Âli Muhammedin aleyhi ve aleyhim’us-selam lemma gazayteha lî.”