Namazı Batıl Eden Şeyler

Namazı Batıl Eden Şeyler

Eyl 1, 2009 5 Yazar: beytül ahzan


On iki şey namazı batıl eder:

1-Namazın ortasında namazın şartlarından birinin ortadan kalkması, mesela namaz arasında yerinin gasp edilmiş olduğunu anlaması gibi.

2-Namaz arasında kasten veya yanlışlıkla ya da mecburiyetten abdest veya guslü bozacak bir şeyin ortaya çıkması.Mesela idrar gelmesi.

Hastalar veya istihaze olan kadınlar için hüküm farklıdır ve bu meseleler risalelerde mevcuttur.

3-Namazda şia olmayanlar gibi ellerin bağlanması yani ellerin birbirinin üzerine konularak birleştirilmesi de namazı bozar.

4-Fatihayı okuduktan sonra “amin” demek.

5-Kasten veya unutkanlıktan solayı kıbleye arkasını dönmek veya kıblenin sağına veya soluna dönmek.

6- Kasten namaz arasında konuşmak ve mana kastederek bir kelime söylemek, bir harfli olsa bile.Ama yanlışlıkla söylerde batıl olmaz.

7-Namazda kasten sesli gülmek.Ama  yanlışlıkla gülerse batıl olmaz.

8-Dünya işi için kasten sesli ağlamak.Ama dünyevi bir şey için sessiz ağlarsa namazı batıl olmaz.Ama uhrevi işler için, mesela Allah korkusundan ağlarsa sakıncası yoktur.

9-Namazın suretini bozacak bir şey yapmak.Mesela havaya zıplamak.

10-Yemek, içmek de namazı batıl eder.

11-İki rekatlı veya üç rekatlı ya da dört rekatlı namazların ilk iki rekatında şekke düşmek de namazı batıl eder.

12-Namazın rüknünü kasten veya sehven azaltmak veya çoğaltmak ya da rükün olmayan bir ameli kasten çoğaltmak veya azaltmak.

Namazı isteyerek bozmak haramdır.Ama cana ve mala gelebilecek zarara engel olmak için bozulabilir.Bu yüzden namazda şekke düşen biri şek hükümlerini öğrenmelidir.Şek hükümlerine uyması gereken yerde namazını bozarsa haram bir iş yapmış olur.Namazda şeklerle ilgili hükümler daha geniş risalelerde  mevcuttur. Şekke müptela olanların o hükümleri öğrenmesi vaciptir.Bu yüzden böyle kimseler ameli risalelere müracaat ederek onları öğrenmelidir.

———

“Tüm Boyutlarıyla Namazın Adabı”  kitabından alıntıdır

Yazar:Ebulfez Kocadağ