Namazın Önemi ve Hakikati

Namazın Önemi ve Hakikati

Ağu 18, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Namazın bu sureti dışında, bir  manası ve bu zahiri dışında, bir batını vardır.Namazın zahirinin abadı olduğu ve onlara uymamak onun batıl olmasına neden olduğu gibi, batının da bir takım adabı vardır ve onları riayet etmemek namazın manevi suretinin batıl veya eksik olmasına neden olacaktır; nasıl ki onlara uymakla da namaz, melekuti bir ruha sahip olacaktır. Namazın batıni ve kalbi adabına nispet murakabat  ve ehemmiyetten sonra namaz kılan için namazın sırrı aşikar olabilir. Namaz hakikatte müminin miraca çıkmasıdır.Mümin namazın batıni ve kalbi adamını yerine getirmedikçe bu ilahi miraç ona nasip olmaz. Namazın batıni, gaybi ve melekuti sureti vardır.Bu suret  canlı ve şuurludur.Mümin ancak bu batıni ve kalbi adabı yerine getirdiğinde basiret gözüyle o melekuti sureti görebilir ve buna birçok ayet ve rivayet delalet etmektedir.

Yüce allah şöyle buyuruyor:
“O gün ki herkes, iyi amelini karşısında hazır bir halde bulacaktır, işlediği kötülükle de arasında pek uzun bir mesafe olmasını arzulayacaktır.”[Al-i İmran/30]

İmam Seccad (as)’dan şöyle naklediliyor:
“Namazı ilk vaktinde kılan ve hududunu koruyan birinin namazını melek beyaz ve temiz bir şekilde göğe götürür.Namaz (namaz kılana) der ki: Allah seni muhafaza etsin senin beni muhafaza ettiğin gibi; beni değerli bir meleğe emanet ettin. Ve namazını nedensiz geciktiren ve hududunu muhafaza etmeyen biri, melek, namazını siyah ve zulmet içinde göğe götürür ve namaz yüksek bir sesle namaz kılana der ki; beni zayi ettin Allah da seni zayi etsin.Allah seni riayet etmesin, nasıl ki sen beni riayet etmedin.”

Ayet ve hadis, herkesin iyi ve kötü amellerini karşılarında hazır bulacaklarına ve onların batıni ve gaybi suretlerini göreceklerine delalet etmektedir.Namazın temessülü ile ilgili rivayet oldukça fazladır.

Anlatılanlardan anlaşılacağı üzere namaz ve diğer ibadetlerin zahiri adapları dışında kalbi adapları da vardır ki o adaplar olmadan namaz eksik veya aslen Allah’ın dergâhında makbul değildir.

Burada bilinmesi ve riayet edilmesi gereken en önemli nokta şudur ki namazın zahiri suretiyle yetinmek ve onun batıni kemal ve bereketlerinden mahrum kalmak  büyük bir kayıp ve telafi edilemez bir hüsrandır.
Resul-i Ekrem (saa)’in buyurduğu gibi namaz, insanın gözünün ışığıdır.Namaz sayesinde insan melekût âlemini görebilir ve insanın hakiki kemallerine erişebilir.Gerçekte namaz insanın kemali suretinin hakikatidir.İnsan kırk elli yol onun zahmet ve zorluğunu çektikten sonra bir de bakacak ki namazın kemal bereketinden hiçbir istifade edememiş, hatta kalbi boğunukluk ve zulmani hicaplara neden olmuş ve Yüce Allah’ın huzuruna fena bir halde çıkmıştır.İşte o anda pişmanlık duyacak, ama geç kalmış olacaktır.O, öyle bir an ki kilometrelerce yerin altına girmek isteyecektir. Böyle bir andan korunmak için ve Allah’ın huzuruna yüzü ak ve eli dolu bir şekilde çıkmak için biz burada namaz ve diğer ibadetlerde riayet edilmesi gereken batıni ve kalbi adapları beyan etmeğe çalışacağız. Burada namazın ayrı bir yeri ve ehemmiyeti vardır; çünkü rivayette şöyle gelmiştir:

“Eğer namaz kabul olursa diğer ameller de kabul olur ve eğer namaz ret olursa yani kabul olmasa diğer amellerde ret olur yani kabul olmaz.

Namaz bütün ibadetlerin başıdır.Gerçekte bütün ibadetlerin hakikati  ve özeti namazda mevcuttur.Namazını abasına uygun bir şekilde yerine getiren biri bütün ibadetlerini makbul bir şekilde yerine getirebilecektir.Yani namazını düzelten birisi kısa yoldan diğer bütün ibadetlerini düzeltmiş olacaktır.

————-

“Tüm Boyutlarıyla Namazın Adabı”  kitabından alıntıdır

Yazar:Ebulfez Kocadağ