Ali’dir Hilafetin Tek Sahibi

Ali’dir Hilafetin Tek Sahibi

Ara 5, 2009 11 Yazar: beytül ahzan

imam ali

Veda Haccı’nda kainat güneşi,
Tanıttı halka İslam’ın halifesini.
Ali benden sonra halifedir dedi.
Yazık ki bu söze ümmet amel etmedi.

Önce herkes kutladı Ali’yi.
Hilafete senden daha layığı yoktur dedi.
Ali’nin arkasından çevirdiler işi.
Ali Peygamber’i defnederken,
Alındı elinden hilafeti.

Sormalı değil miydi ümmet kendisine,
Peygamber tayin etmemiş miydi Ali’yi hilafete?
Bu tutumun sahipleri;
Ali’yi hilafetten men edenlerin ki!!!
Söyleyin! Gasp değil de neydi??

Ne var ki Ali’nin gözü,
Hilafette değildi.
Aradan yıllar geçti
Yalvardılar Ali’ye
Ali hilafeti kabul etti.

Gadr-i Hum!
Bayramdır bugün İslam’ın velayeti
Onun tek sahibi; Ali’dir Ali.
Peygamber’in kardeşi, kendisinden sonra vasisi
Bir Ali’dir bir Ali…

Kübra Aydın