Rüyada Peygamberleri (as) Görmenin Tabiri

Rüyada Peygamberleri (as) Görmenin Tabiri

Ağu 4, 2011 29 Yazar: beytül ahzan

*İmam Cafer Sadık (as): Rüyada peygamber görmenin on bir tabiri vardır:

1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyu gördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Hz. Adem’i (as) görmek; dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize…

Hz. Adem (as) ile konuştuğunuzu görmek; ilim öğreneceğinize…

Hz. Adem’in (as) elinizden tuttuğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Adem’e (as) itaat etmediğinizi görmek; isyankâr olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza…

Hz. Havva’yı (sa) görmek; durumunuzun düzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Hz. Şeys’i (as) görmek; geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. İdris’i (as) görmek; işlerinizin ve akıbetinizin iyi olacağına…

Hz. Nuh’u (as) görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Hz. Hud’u (as) görmek; düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize…

Hz. Lut’u (as) görmek; işlerinizin iyi olacağına…

Hz. Salih’i (as) görmek; bir yerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. İbrahim’i (as) görmek; Allah’ın inayetiyle hacca gideceğinize…

Hz. İsmail’i (as) görmek; saygınlık kazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Hz. İshak’ı (as) görmek; çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutlu olacağınıza…

Hz. Yakub’u (as) görmek; yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Şuayb’ı (as) görmek; insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zengin olacağınıza…

Hz. Musa’yı (as) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadan kalkacağına…

Hz. Harun’u (as) görmek; rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. Davud’u (as) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (as) görmek; makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzene gireceğine…

Hz. Zekeriya’yı (as) görmek; ibadet ve itaat ehli biri olacağınıza…

Hz. Yahya’yı (as) görmek; dünyevî işlerden uzaklaşıp kendinizi ahirete adayacağınıza…

Hz. Hızır’ı (as) görmek; daima emniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Danyal’ı (as) görmek; zorluklardan kolayca sıyrılacağınıza…

Hz. Yunus’u (as) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Eyub’u (as) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza…

Hz. İsa’yı (as) görmek; kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibadet ehli olacağınıza…

Hz. Muhammed’i (saa) görmek; iki cihanda da saadet ehli olacağınıza; üzgünseniz sevineceğinize, borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüze kavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanız genişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kim beni (rüyasında) görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.”]

Resul-i Ekrem’in (saa) belirli bir yerde feryat ettiğini görmek; o bölgenin mamurlaşacağına…

Resul-i Ekrem’in (saa) bir şey yediğini görmek; malınızın humusunu veya zekâtını vermeniz gerektiğine…

Resul-i Ekrem’i (saa) belirli bir yerde üzgün görmek; o bölgede İslam’ın zayıf düştüğüne veya hor karşılandığına işarettir.

*Abdullah b. Abbas: Resul-i Ekrem’in cenazesini görmek; bulunduğunuz bölgede sıkıntı ve bela baş göstereceğine…

Resul-i Ekrem’in (saa) cenazesinin arkasından gitmek; bidat ehli olacağınıza…

Resul-i Ekrem’i (saa) ziyaret ettiğinizi görmek; mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Resul-i Ekrem’in size hayıflandığını görmek; dinden çıkacağınıza işarettir.

*Allame Meclisî: Rüyada peygamberleri görmek iyiye işarettir.

Resul-i Ekrem’i (saa) görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına, cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kâfirseniz Müslüman olacağınıza, günahkârsanız tövbenizin kabul olacağına… [“Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.”[ Enam, 48.]

Resul-i Ekrem’i öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve Allah’ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Peygamberlerden ve meleklerden herhangi birini rüyada görmek, onları gerçekten de gördüğünüzü gösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Hz. Habil’i (as) görmek; mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize…

Hz. Şeys’i (as) görmek; Allah’ın inayetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Nuh’u (as) görmek; ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize…

Hz. İdris’i (as) görmek; büyük ve saygın bir kişi olacağınıza…

Hz. İbrahim’i (as) görmek; hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize…

Hz. İsmail’i (as) görmek; ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize…

Hz. İshak’ı (as) görmek; güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize…

Hz. Yakup’u (as) görmek; Allah’ın inayetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (as) görmek; iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak bu sıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Hz. Zekeriya’yı (as) görmek; Allah’ın inayetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duanızın kabul olacağına…

Hz. Yahya’yı (as) görmek; takvalı ve dindar biri olacağınıza ve (başkalarının) günahlarının akıbetinden güvende olacağınıza…

Hz. Şuayb’i (as) görmek; biriyle, zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza…

Hz. Yunus’u (as) görmek; çok dua edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza…

Hz. Eyyub’u (as) görmek; bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızın öleceğine, ancak Allah’ın inayetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yeniden elde edeceğinize…

Hz. Davud’u (as) görmek; baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Hz. Süleyman’ı (as) görmek; devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Musa’yı (as) görmek; düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize…

Hz. İsa’yı (as) görmek; Allah’ın inayetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

*İbn-i Sîrîn: Peygamberler üç şekilde tabir edilir:

Ulu’l-Azm peygamberleri görmek; büyüklüğe…

Resulleri görmek; düşmana galip geleceğinize…

Nebileri görmek; dindarlığa…

Peygamber olduğunuzu görmek; kendinizi hangi peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza ve daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Resul-i Ekrem’i (saa) öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam’a riayet etmediklerine…

Resul-i Ekrem’i (saa) mutlu görmek; Resul-i Ekrem’in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razı olduğuna işarettir.

Resul-i Ekrem’in (saa) herhangi bir uzvunu eksik görmek; bu rüya, sahibine göre tabir edilir. Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar için müjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder, kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.

*Kirmanî: Herhangi bir peygamberi kendi makamında mutlu görmek; makam ve saygınlık elde edeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize…

Herhangi bir peygamberi öfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak; o peygamberin ilminden nasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza…

Bir peygamberi öldürdüğünüzü görmek; ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere sadık olmayacağınıza…

Resul-i Ekrem’i (saa) bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek; o bölgede bolluk olacağına…

Resul-i Ekrem’in (saa) herhangi bir yerinin kızardığını görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olduğuna…

Resul-i Ekrem’in (saa) size taze veya kuru meyve verdiğini görmek; aldığınız meyve miktarınca ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Resul-i Ekrem’in (saa) size bir giysi verdiğini görmek; dindarlığınızın artacağına işarettir.

*Cabir Mağribî: Ulu’l-Azm peygamberleri görmek; bulunduğunuz yerde savaş çıkacak olursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindar olacağınıza…

Bir peygamberin bazı insanlara beddua ettiğini görmek; tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahî azaba uğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işarettir.

*Çağdaş Ulema: Hz. İsa’yı (as) çarmıha çekilmiş olarak görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Peygamber olduğunuzu görmek; insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize…

Peygamber görmek; Bir sırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haber alacağınıza işarettir. Rüyada peygamberin verdiği haberler dikkatle incelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusunda gelişir.

————-

Rüya Tabirleri Külliyatı / Hüseyin b. Muhammed İbrahim  el-Tiflisî

Sayfa:526