Rüyada Peygamberleri (as) Görmenin Tabiri

Yazar: beytül ahzan Tarih: 4 Ağustos 2011 32.9K kez okundu Genel 29 Yorum

*İmam Cafer Sadık (as): Rüyada peygamber görmenin on bir tabiri vardır:


1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyu gördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Hz. Adem’i (as) görmek; dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize…

Hz. Adem (as) ile konuştuğunuzu görmek; ilim öğreneceğinize…

Hz. Adem’in (as) elinizden tuttuğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Adem’e (as) itaat etmediğinizi görmek; isyankâr olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza…

Hz. Havva’yı (sa) görmek; durumunuzun düzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Hz. Şeys’i (as) görmek; geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. İdris’i (as) görmek; işlerinizin ve akıbetinizin iyi olacağına…

Hz. Nuh’u (as) görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Hz. Hud’u (as) görmek; düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize…

Hz. Lut’u (as) görmek; işlerinizin iyi olacağına…

Hz. Salih’i (as) görmek; bir yerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. İbrahim’i (as) görmek; Allah’ın inayetiyle hacca gideceğinize…

Hz. İsmail’i (as) görmek; saygınlık kazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Hz. İshak’ı (as) görmek; çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutlu olacağınıza…

Hz. Yakub’u (as) görmek; yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Şuayb’ı (as) görmek; insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zengin olacağınıza…

Hz. Musa’yı (as) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadan kalkacağına…

Hz. Harun’u (as) görmek; rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. Davud’u (as) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (as) görmek; makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzene gireceğine…

Hz. Zekeriya’yı (as) görmek; ibadet ve itaat ehli biri olacağınıza…

Hz. Yahya’yı (as) görmek; dünyevî işlerden uzaklaşıp kendinizi ahirete adayacağınıza…

Hz. Hızır’ı (as) görmek; daima emniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Danyal’ı (as) görmek; zorluklardan kolayca sıyrılacağınıza…

Hz. Yunus’u (as) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Eyub’u (as) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza…

Hz. İsa’yı (as) görmek; kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibadet ehli olacağınıza…

Hz. Muhammed’i (saa) görmek; iki cihanda da saadet ehli olacağınıza; üzgünseniz sevineceğinize, borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüze kavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanız genişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kim beni (rüyasında) görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.”]

Resul-i Ekrem’in (saa) belirli bir yerde feryat ettiğini görmek; o bölgenin mamurlaşacağına…

Resul-i Ekrem’in (saa) bir şey yediğini görmek; malınızın humusunu veya zekâtını vermeniz gerektiğine…

Resul-i Ekrem’i (saa) belirli bir yerde üzgün görmek; o bölgede İslam’ın zayıf düştüğüne veya hor karşılandığına işarettir.

*Abdullah b. Abbas: Resul-i Ekrem’in cenazesini görmek; bulunduğunuz bölgede sıkıntı ve bela baş göstereceğine…

Resul-i Ekrem’in (saa) cenazesinin arkasından gitmek; bidat ehli olacağınıza…

Resul-i Ekrem’i (saa) ziyaret ettiğinizi görmek; mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Resul-i Ekrem’in size hayıflandığını görmek; dinden çıkacağınıza işarettir.

*Allame Meclisî: Rüyada peygamberleri görmek iyiye işarettir.

Resul-i Ekrem’i (saa) görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına, cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kâfirseniz Müslüman olacağınıza, günahkârsanız tövbenizin kabul olacağına… [“Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.”[ Enam, 48.]

Resul-i Ekrem’i öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve Allah’ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Peygamberlerden ve meleklerden herhangi birini rüyada görmek, onları gerçekten de gördüğünüzü gösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Hz. Habil’i (as) görmek; mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize…

Hz. Şeys’i (as) görmek; Allah’ın inayetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Nuh’u (as) görmek; ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize…

Hz. İdris’i (as) görmek; büyük ve saygın bir kişi olacağınıza…

Hz. İbrahim’i (as) görmek; hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize…

Hz. İsmail’i (as) görmek; ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize…

Hz. İshak’ı (as) görmek; güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize…

Hz. Yakup’u (as) görmek; Allah’ın inayetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (as) görmek; iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak bu sıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Hz. Zekeriya’yı (as) görmek; Allah’ın inayetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duanızın kabul olacağına…

Hz. Yahya’yı (as) görmek; takvalı ve dindar biri olacağınıza ve (başkalarının) günahlarının akıbetinden güvende olacağınıza…

Hz. Şuayb’i (as) görmek; biriyle, zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza…

Hz. Yunus’u (as) görmek; çok dua edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza…

Hz. Eyyub’u (as) görmek; bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızın öleceğine, ancak Allah’ın inayetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yeniden elde edeceğinize…

Hz. Davud’u (as) görmek; baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Hz. Süleyman’ı (as) görmek; devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Musa’yı (as) görmek; düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize…

Hz. İsa’yı (as) görmek; Allah’ın inayetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

*İbn-i Sîrîn: Peygamberler üç şekilde tabir edilir:

Ulu’l-Azm peygamberleri görmek; büyüklüğe…

Resulleri görmek; düşmana galip geleceğinize…

Nebileri görmek; dindarlığa…

Peygamber olduğunuzu görmek; kendinizi hangi peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza ve daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Resul-i Ekrem’i (saa) öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam’a riayet etmediklerine…

Resul-i Ekrem’i (saa) mutlu görmek; Resul-i Ekrem’in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razı olduğuna işarettir.

Resul-i Ekrem’in (saa) herhangi bir uzvunu eksik görmek; bu rüya, sahibine göre tabir edilir. Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar için müjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder, kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.

*Kirmanî: Herhangi bir peygamberi kendi makamında mutlu görmek; makam ve saygınlık elde edeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize…

Herhangi bir peygamberi öfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak; o peygamberin ilminden nasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza…

Bir peygamberi öldürdüğünüzü görmek; ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere sadık olmayacağınıza…

Resul-i Ekrem’i (saa) bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek; o bölgede bolluk olacağına…

Resul-i Ekrem’in (saa) herhangi bir yerinin kızardığını görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olduğuna…

Resul-i Ekrem’in (saa) size taze veya kuru meyve verdiğini görmek; aldığınız meyve miktarınca ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Resul-i Ekrem’in (saa) size bir giysi verdiğini görmek; dindarlığınızın artacağına işarettir.

*Cabir Mağribî: Ulu’l-Azm peygamberleri görmek; bulunduğunuz yerde savaş çıkacak olursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindar olacağınıza…

Bir peygamberin bazı insanlara beddua ettiğini görmek; tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahî azaba uğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işarettir.

*Çağdaş Ulema: Hz. İsa’yı (as) çarmıha çekilmiş olarak görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Peygamber olduğunuzu görmek; insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize…

Peygamber görmek; Bir sırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haber alacağınıza işarettir. Rüyada peygamberin verdiği haberler dikkatle incelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusunda gelişir.

————-

Rüya Tabirleri Külliyatı / Hüseyin b. Muhammed İbrahim  el-Tiflisî

Sayfa:526

Yorum Bırak

 1. Ece dedi ki:

  Rüyamda evimizin terasındaydım ve aşağıdaki alana bakıyordum. Sırtları dönük bir şekilde Ehlibeyti gördüm. Ardından küçük erkek kuzenim ve ablası içeride uyuyordu ve ben de erkek kuzenimin başını okşuyordum. “Peygamber komşularım var, onları ziyaret etmeliyim.” şeklinde bir şeyler söylüyordum. Yorumlarsanız çok sevinirim.

 2. Derya dedi ki:

  Rüyamda içindeyim tam yaymak üzereyim karanlık odam telefonum çalıyor aciyorum 4 yıl önce dini konuda çok iyi hoca olan arkadaşım arıyor bana derya sen ne yapiyorsunda 2 peygamber senin için dua ediyor diye soruyor bende evet biliyorum biri hz suleyman ama diğerinin kim olduğunu bilmiyorum diyorum çok mutlu oluyorum gulumsuyorum

 3. Terane dedi ki:

  Selam.dünde bir ilginc ruya gordum.ben peyqanberimizle s.a.a.s evlenmek istiyorum ama kendi kendime yok sen ona,layiq diyilsin onun atilan tirnaği bile olamassin diyorum.yorumlarsaniz sevinirim

 4. Terane dedi ki:

  Selam.ben 2 sene önce hz.Muhammed s.a.a.s ruyamda gördüm.bir beyaz atin üstünde elinde siyah bayrak insanlarin içine doğru ilerliyordu.bende hayran hayran onun nur yüzüne bakiyordum.yorumlarsaniz sevinirim

 5. Fatima dedi ki:

  Selam Aleykum ben ruyamda bir tanimadigim kadina bakiyodum kadin uzerine feraca geyiyodu kizina da oyretiyodu benimde hosuma gidiyodu bende ferace giymeye calisiyodum sonra kadin namaz kilaga basladi bende bakiyodum biraz aralida biri beyazda namaz kiliyodu bakinca onun seytan oldugun anladim bu seytan diyilmi seytan namazmi kilar dedim seytan da namazin bozmadi secde ediyodu .onceden tesekkur ederim

 6. Fatima dedi ki:

  Salam,onceden tesekkur ederim,
  1)men ruyamda bir tanimadigim kadin gordum ferace ustune geyiniyodu kizi da vardi onu da oyretiyodu bende ona bakiyodum hosuma gidiyodu mende uzerime ferace giymeye calisdim sonra yine kadina bakmaya devam etdim namaz kiliyodu onnan biraz aralida beyazda biri namaz kilirdi bakinca onun seytan oldugun anladim bu seytan diyulmi dedim arkadan beyazda gordum namazini bozmadi secde ediyo namaza devam ediyodu.
  2)baska bir ruyamda esimi kendimi bide 2yasinda olan kizimi beraber elele yuruduyumuzu gordum basimizi asagi eymisdik onumuzde buyuk gumus rengi kapi vardi biz yavas yavas yaklasiyiduk biz yaklastikca kapi aciliyodu yakinlasdigimizda iceriden cennettir diyuldi beyaz bulut gibiydi kapidan iceri cennet duydugumda dunya bitdimi dedim yureyimde arkama dondum koyu reng idi sobra kapiya catdik kapi baya acildi bizde girdik o an anladim sanki ruya oldugun dedim ruyasinda ahiret kapisindan gecen őlur sanirim oyandim.
  turkce yanlislarim olduysa kusura bakmayin ben azeriyim cok tesekkur ederim

  • kartal dedi ki:

   Bugün sana “”tam yorum”” yapacagım. Digerlerini tam acmadan yarım yorumda bırakmıstım. Sende samimi yaklaşım gördüm.
   1. Rüya: Sana uyarılar var. Insanların dış görünüşleri, yaşantıları, malları ve evlatları seni aldatmasın. Dindar görünen münafıklar diger tarafta şeytana yakın olurlar. Şeytanın ve taraftarlarının azap yeri 7. Cehennem olan Derk-i Esfel ve Veyl (Lav) Deresidir.
   2. Rüya: Rahmani. Sana müjdeler var. Başını aşagı egerek yürümek sünnettir. Yani Resul’ün yoluna uyar, insanların boş işlerinden el cekersen Normal insanların ! cıkabilecegi en son cennet olan 4. Cennet’i (Meva Cenneti) kazanma şansına sahipsin.
   Son olarakta 2 haber var. Kötü olanı dünyanın sonu gelmiş. Iyi olanı ise Resul’ün evladı gelmek üzere. Rüyalarıyın tam yorumu budur. Eşine ve cocuguna selam…

   • Fatima dedi ki:

    Aleykume Salam Hocam cok tesekkur ederim yorumunuz icin Allah razi olsun ben bundan once ruya yorum icin gondermemisdim bu ilk sadece yanlislikla bir ruyayi iki defa gonderdim karisiklik olmus ,hocam ben ruyami siteden silmek isdiyodum yardimci ola bilirmisiniz mumkunmu acaba ,cok tesekkur ederim

   • Fatima dedi ki:

    ALEYkume Salam Hocam Allah razi olsun cok tesekkur ederim,hocam ben daha once ruya yorum icin gondermemisdim sadece yanlislikla ayni ruyayi iki defa gondermistim bir yanlislik olmus,siteden silmek isdiyodum yardimci ola bilirmisiniz cok tesekkur ediyorum

 7. karakuş dedi ki:

  hz Peygamber sal oglu ibrahimi görmek ne anlama geliyo

  • kartal dedi ki:

   Detay yazmamissin. Genel olarak hayirli haber.
   “sal oglu ibrahim” ne demek, tam anlamadim. Buna yorum yok.

 8. Senem genç dedi ki:

  Ben rüyamda Peygamber efendimizi gördüm elimde nerden taştığı belli olmayan bir bardak var oluk oluk su fışkırıyor öbür elime alıyorum aynı şekil şaşkınlık içinde Peygamber efendimize veriyorum alıyor bana gülümseyerek yemyeşil sapli bir beyaz Gül veriyor üstünde asayiş Şerif var koyu renk kısa saçları ve hafif uzun beyazımsı sakalları var

  • kartal dedi ki:

   Hz Mehdi’yi peygamber seklinde gormussun. Yagisin bol olacagi ve bereketli olacagini gormussun.

 9. gunay dedi ki:

  Salam.adim gunay.Yuxuda anamla gedirdik qarsimiza buynuzlu kisi cixir bize yol gosrerir.Mende anamla gederken bir mescide giririk.Ordada iki hele buynuzlu adam oturur.Bize deyirki basiacik iceri olmaz.Qapinin yanqinda yayliqlar goruruk.Anam qara yayligla ortunur mende yasil yayliqla.Iceri girende basa dusurukki bu Yakub peygamberin cenazesi imis.Herkes aglayirdi.Cenazenin yaninda bedeni yanmis bir qiz uzanmisdi.Ancaq aglayib gileylenirdi.Etrafindaki aglayan qadinlar deyirdilerki bu kiz cox gozel olub.Amma onu yandirdilar.

  • kartal dedi ki:

   Annen ve sen biraz dindar kisilersiniz ama fikirleriniz tam uymuyor. Etrafinizda, dindar görünüp seytanlik yapanlar var. Bir cenaze ortami yakin.

 10. Muhammed dedi ki:

  Merhaba benim gördüğüm rüyalar çok ama çok ilginç yatmadan önce allaha dua ettim belki 1 saat 1.30 saat dua ettim ve şöyle dedim allahım bundan boyle yaptığım kötülükler ve günahlarim için tevbe ediyorum ve allahım sen hem çok affeden hem sana avucunu açipda dua edenlere yardim edensin yarabbim. Bundan böyle hz.Muhammed, in yolundan giderek ve her akşam allahim senden imidimi kesmeden dua edeceğim benim senden tek isteğim allahım bana doğru yolu göster ailemi ve beni kazalardan belalardan şeytan dan cinlerden kötülükten koru yarabbim muhammed,i muhammed,e beni bana bırakma yarabbim allahım bizim nasibimizi aç yarabbim bizi bolluk içinde yaşat yarabbim sen elçilerinden birini senin emrinle bana gönder bana yardimci olsun benim senden başka kimseden isteyeceğim hiç bir şey yok allahım sadece sana sığınıyor ve dua ediyorum.amin Ve rüyamda şöyle görüyorüm bir kadinla geziyoruz ve bir roma mezari açiyorum ve küp çikartiyorum ve bayanla gezerken 2 tane kedi yavrusu ölmüş buluyorum ve kendimi bir evin bahçesinde buldum eve girdim sobayi yaktim ve hava gürleyince yer tikredi kanepede otururken korktum kendi içime çekildim yağmurda yağiyordu ama o evde tek başinaydım sonra ortalik kararmaya başladi ve kendimi sanki bulutlarin ustundeymişim gibi hissettim ve bastiğim yerde çimen toprak yoktu gök yüzünden ses çikınca beyaz bir işik şaçti etrafa ve bende havaya baktim yildiz kaymasi gibi bir işik hizla büyük bir dağin tepesine vurur vurmaz bir insan büyüyerek ellerini bana açti ve oğlum diye sesi bir kez kalin bir şekilde yankılandi ama yüzünde beyaz bir işik vardi yüzüni göremedim o sırada uyandim. Uyaninca ben balkona gittim ve kedimizin 1 tane yavrusunu buldum ama canli 2 diğer yavri kutudaydi balkonda bulduğum yavruyu o kutuya koydum yavrularin hiç bir şeyi yoktu ve o gece kedilere bir hayvan saldirdi yani yavrulara 2 yavru kedi öldü ve 1 tanesi şuan yaşiyor ruyamin 1 amaci çikti ama oğlum diye bağıran ve ellerini bana açarak ve kat kat buyuyerek bana doğru gelirken yüzünde bir işik vardi göremedim onu o sırada uyandim lutfen yardımcı olun arkadaşlar saygılarimla allahın selamı üzerinize olsun.

  • kartal dedi ki:

   Gordugun Rahmani ruya. Hz Mehdi’yi gizli hazine seklinde bir Rum ulkesinde yasadigi seklinde gormussun. Evi de gosterilmis. Cikis sekli bildirilmis. Ona hizmet etme sansin var gibi. Bu kadari sana yeter.

 11. Özgür ALLAHVERDİ dedi ki:

  Selam….
  Ben ruyamda buyuk bir caminin avlusunda bayram namazi sonrasi herkeze asure dagittim namazi kildiranin Hz. Yusuf ve kardeslerinin oldugunu gordum… Yanimdakine bu asure kime yetecek dedim ben asureyi dagittikca hic azalmadi bana bi yorumlarsaniz sevinirim

 12. selahattin YILMAZ dedi ki:

  Selamün Aleyküm hocam:
  Ben gece rüyamda arkadaşlarımla gezmekden dönerken evimize yol üzerinde mezarlık hizasında gidiyoruz evimize ve mezarlığın yanından geçerken ibrahim peygğamber ve iki çocuğunun başkaları tarafından mezarlarından çıkarıldığını rüyamda görüyorum.Mezarlığın içine girince arkadaşlardan birtanesi bu mezarlar ibrahim (A.S) ve onun çocuklarına aitdir. Diye söyleyince bende onların üzerine yürüdüm mezarı açıp çıkartan kişiler benim üzerlerine yürüdüğümü görünce bırakıp kaçtılar ve Cenazeler orada çıplakdı.bende onları tekrar kefenleyip defnettim.Bunu yapanlar için ALLAH’IM bu kişileri affet diye dua edip oradan ayrıldım.Bu gördüğüm rüyayın yorumunu bana ALLAH RIZASI için yorumlarmısınız.
  selam ve dualarla
  selahattin yılmaz
  0538.5740444

  • kartal dedi ki:

   ileriye dönük rüya. Genel olarak konusu ortadogu olaylari ve zulum yapanlarin birakip kacmalari üzerine…

 13. gizem dedi ki:

  Erkan kardesm ruyalarni gercekten kiskandm masAllah cok guzel ruyalar gormussn peygamberlerimizi gormek nasip olmus benim de annem ruyasnda gormustu peygamber efendinuzi (s.a.s) fakat ruyasini bana anlatmasini istemiyorim buna layik olmadigmi dusunuyorm insAllah bana da nasip olur. Allah’a emanet olun

 14. Erkan dedi ki:

  Sevgilli kardeşler, yaklaşık 12 sene önce Hz. Nuh A.S ‘ rüyamda gördüm,
  Şu şekılde : ben bu zaman ki kıyafetlerımle rüya ıçindeydim , ınsanların nasıl yaşadığını ve neler çektığını ve Nuh A.S ‘mın gemisini nasıl yaptığını ve ınsanların nasıl çağırdığını gördüm, ama ne yazıkki mübarek Peygamberin yüzünü göremedim, çok uğraştığım halde hangi yöne gittiysem sadece sadecem arkasını görebildim.
  Nitekim, çok şeyler gördükten sonra, ve durumu izlerken sel geldı , her tarafı yerlı bir etti, ınanmayan ınsanlar canla savaşırken, boğulurken, bense durduğum yerde su sadece boğazıma kadar geldı derın olduğu halde.

  İkince rüyam ise , Hz Musa A.S’ mı gördüm
  Şu şekilde: Rüyamda Nil Nehrinin yanındaydım , içimden gelen his, ses, şu şekilde: nehirin yanında kal Musa A.S bebek halinde beşikte onu al ve kaç , yoksa onu öldürebilirler,
  Tabii bende herşeyi olduğu gibi yaptım, güzel mübarek nur yüzünü
  Görmekte bana nasip oldu ,

  Ve daha sonra bır kaç sene sonra so peygamberıde Efendimizi
  Muhammed Mustafa ( s.a.v) mide görmrk nasip oldu .

  Herkeze hayırlı cumalar.

  • kartal dedi ki:

   12 sene önce dini yönden kendine güvenmissin. (Gemiye binmeyisinle)
   Ama bir taraftanda (vicdanen) ilminin eksik oldunu anlamissin. (Yuzunu goremeye calisip gorememek)
   Ikinci ruya; yakin zamanda sevdigin kisilerin dindar cocugu olacak (simdiki tarihe gore olmustur).
   Son ruyada detay vermemissin ama hayirli haber gibi…

 15. elif dedi ki:

  Rüyamda hz muhammed (s.a.v) arkasi dönuk elinde bir sopayla yürürken gördüm herkes onun öldüğünü söylerken ben yaşiyor burda diyip arkasindan yürüyorum üzerinde kahverengi bir hirka tarzi bir şeyde vardi ama yüzünü görmedim bu rüyanin tabiri nedir açiklarsaniz mutlu olurum

 16. emre dedi ki:

  benim ruyam.bir ormanda beyaz bir cadirin icinde yanimda neferlerle bekliyorum ve cadirin bir tarafondan hz.ibrahim peygamberimiz giriyor diger tarafindan hz.fatima peygambetimiz giriyor.sonra hz.ibrahom peygamber savas halinde oldugumuzu ve benden birilerine haber vermemi istiyor.benim ruyami yorumlarmisiniz

  • kartal dedi ki:

   Bilincalti ruyasi. Izledigin film-diziler, arastirdigin konular ve dini olaylar seni cok mesgul etmis.
   Bilgi olarak, Hz Fatima peygamber degildir. Allah yaratilis geregi bayanlardan nebi, resul göndermemistir.

 17. Doğukan dedi ki:

  Allah Razı Olsun…