Az İyiliğe Çok Mükâfat

Az İyiliğe Çok Mükâfat

Ara 13, 2009 0 Yazar: beytül ahzan

Bir genç bir gün, kendisinden para isteyen bir ihtiyara çeyrek akçe vermişti. Gel zaman, git zaman o genç nasılsa bir suç işledi. Yakalanarak padişahın huzuruna çıkarıldı ve padişah da onun idamına hükmetti.

İdam günü Türk, İranlı bütün halk toplandı. Seyirciler damlara, kapılara üşüştü.Cellatlar telaş içinde hazırlık yapıyor, halkın şamatası göklere yükseliyordu.

Tevafuk bu ya, vaktiyle ondan iyilik gören ihtiyar da oradan geçiyordu.Kendisine iyilik yapan genci böyle eli, kolu bağlı görünce, onun geçmişte  yaptığı iyiliği düşünerek bu haline acıdı, yüreği yandı ve onu kurtarmak  için bir çare aradı. Birdenbire ellerini birbirine vurup ağlayarak şöyle bağırdı:

“Ah, eyvah! Yazıklar olsun! Güzel huylu mübarek padişahımız öldü, dünya boş kaldı!”

Yalın kılıç cellatlar, orada toplanan bütün halk bu sözlerini işitince ağlayıp inlemeye başladılar. Bir vaveyladır koptu. Herkes ağlayıp dövünerek padişahın sarayına koşuştular. Baktılar ki padişah sağ, sapa sağlam tahtında oturuyor.

Gecin idam edileceği meydan boşalmış, genç kaçmış ve ihtiyar tek başına orada kalmıştı. Haberin aslı esası olmadığından onu hemen yakalayıp sultanın huzuruna çıkardılar.

Padişah gök gürültüsü gibi bir sesle sordu:

“Benim gibi iyi ahlaklı, adil ve milletsever bir padişahın ölümünü neden arzuladın? Benim gibi dürüst bir hükümdarın ölümü halka fenalık değil mi? Benim ölümümden millete zarar gelmez mi? Sen bunu neden istedin? Söyle bakalım!…”

Cesur ihtiyar fesahat ve belagatle şu cevabı verdi:

“Ey benim padişahım! Bütün cihan senin kulağı halkalı kölendir. Ancak benim yalandan padişah öldü dememle padişahım ölmedi fakat bu sayede bir can kurtuldu…”

Hükümdar bu hikayeden memnun kalarak ihtiyarı affetti ve hiçbir şey demedi.

Ölümden kurtulan genç ise can havliyle koşa koşa, düşe kalka giderken, meydanda bulunanlardan biri ona merakla sordu:

“Yahu! Sen ne ile böyle ölümden kurtuldun?”

Genç şu karşılığı verdi:

“Çeyrek akçeyle…”

[Bostan’dan…]

——-

Bilge Göksu’nun “Kendine Bir İyilik Yap” kitabından alıntıdır.

Sayfa:15