Hz. Ebulfazl’ın (as) Kerameti

Hz. Ebulfazl’ın (as) Kerameti

May 25, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

Yine Mevlevî şöyle nakleder:

“Kardeşim Muhammed İshak, çocukluğunda vereme yakalanmış, iyileşmesinden ümidimizi kesmiştik. Bunun üzerine babam onu Kerbela’ya, Hz. Ebufazl’ın (as) türbesine götürdü.

Türbeye vardığında kardeşimi türbenin demir parmaklıklarına bağlar, Hz. Ebulfazl’a tevessül ederek Allah’tan şifa vermesini ya da onu öldürmesini diler. Daha sonra onu kendi haline bırakarak kendisi revaka geçer. Orada namazla meşgul olur. Bir süre sonra tekrar kardeşimin yanına döner. Kardeşim, babama acıktığını söyler. Ancak babam, onun yüzünde değişiklik hisseder. İyice araştırdıktan sonra kardeşimin iyileştiğini ve şifa bulduğunu öğrenir. Bu nedenle hemen bağını çözüp dışarı çıkarır.

Ertesi gün kardeşimin canı nar yemek ister. Babam ona sekiz nar tanesi ve büyük bir ekmek verir. Yemeği iştahla yiyen kardeşimin hastalığından artık eser kalmamıştır.

Şu anda Necef’te ikamet eden bu çocuk, Hz. Hamza türbesi yakınlarında bir ekmek fırını işletiyor.

Muhterem Mevlevî’yle Hz. Hamza’yı ziyarete müşerref olduğumda Muhammed İshak’ı görmeye gittik. Gayet sağlıklı ve esenlik içindeydi. Takvası ve iman nuru simasından belli oluyordu.

—————–

Ayetullah Destgayb’ın “Gizemli Öyküler” adlı kitabından alıntıdır.

Öykü:93  Sayfa:186