İmam Hüseyin’in (as) İhsanı

İmam Hüseyin’in (as) İhsanı

Mar 31, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

Yine Merhum Hacı Seyit Muhammed Cafer şöyle naklediyordu:

“Vaktiyle merhume annemle Kerbela’ya müşerref olmuştuk. O yıl annem hastalanıp yatalak oldu. Hastalığı kırk günü geçtiğinde ağır bir borcun altına girmiştim. Bu zaman zarfında ne Şiraz’dan, ne de başka bir yerden elime bir şey geçmemişti. Mevlamın lütfüne sığınarak türbesine müşerref oldum. Yine o başucu tarafında durarak; “Ey mevlam! Ne kadar sıkıntıda ve üzgün olduğumu siz biliyorsunuz; feryadıma yetişin!” dedim ve türbeden dışarı çıktım.

Aradan az bir zaman geçmişti ki merhum Ayetullah Ağa Mirza Muhammed Taki Şirazî’nin vekili yanıma gelerek “İstediğiniz her şeyi vermek için Mirza tarafından görevlendirildim” dedi. “Ne kadar verebilirsiniz” diye sorduğumda, “Miktarı belirtilmemiştir, onu siz belirleyin” dedi. Böylece borçlarımız tümünü ödedim ve Kerbela’da olduğum süre içinde bütün masraflarım temin edilmiş oldu.”

————

“Gizemli Öyküler” kitabından alıntıdır.

Yazar: Ayetullah Destgayb

Öykü:75    Sayfa:153