Kerbela Toprağı

Kerbela Toprağı

Şub 28, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

Derbendî’nin Esraru’ş-Şehadet ve Tunikabonî’nin Kısasu’l-Ulema adlı eserlerinde şöyle nakledilir:

“Şah Abbas zamanında batılı krallardan biri Safevî şahına bir mektup yollayarak “Mezhep âlimlerinize söyleyin, gönderdiğim elçiyle din hakkında tartışsınlar; eğer onu ikna ederlerse biz de Müslüman olacağız, ama şayet o sizi yenerse siz bizim inancımıza döneceksiniz!” dedi. Elçinin yaptığı iş ise şuydu: Kim eline bir şey alacak olsa, onun ne olduğunu rahatlıkla söylüyordu.

Bunun üzerine Safevî şahı âlimleri bir araya topladı. O dönemlerde âlimlerin en ileri geleni ve en seçkini merhum Molla Muhsin Feyz idi. Muhsin Feyz, elçiye, “Padişahınızın senden başka âlimi yok muydu da senin gibi bir avamı tartışmak için yolladı?” diye sordu. Elçi; “Siz beni alt edemezsiniz. Şimdi elinize bir şey alın, avucunuzdaki şeyi size haber vereyim!” dedi. Bunun üzerine Muhsin Feyz, gizlice eline Kerbela toprağından yapılmış bir tespih aldı.Elçi uzun uzun düşündü, ama ne olduğunu bulamadı. Muhsin Feyz, “Görüyorum ki cevaptan aciz kaldınız!” dedi. Elçi; “Hayır, aciz kalmadım. Elinde cennet toprağından bir parça var. Ama o cennet toprağının nasıl sizin elinize geldiğini düşünüyorum!” diye cevap verdi.

Molla Muhsin, istediği cevabı alınca şöyle yanıt verdi: “Evet doğru söyledin, elimde cennet toprağından bir parça var. Elimdeki, İmamımızın ve Peygamberimizin torununun tespihidir. Peygamberimizin buyruğuna göre Kerbela (İmam Hüseyin’in defnedildiği yer) cennetten bir parçadır. Sen de bu sözün doğruluğunu kabul ettin. Çünkü kendine ait hesaplamalarında hata yapmayacağını söyledin. O halde Peygamberimizin nübüvvetlik iddiasını da doğrulamış oldun. Çünkü bu işi Allah’tan başka kimse bilmez ve peygamberden başkası onu insanlara söylemez. Buna ilave olarak Peygamberin oğlu Kerbela’da defnedilmiştir. Eğer Peygamber hak üzere olmasaydı O’nun sulbünden olmayan biri cennet toprağına defnedilmezdi.”

Hıristiyan elçi, delile dayalı bu sağlam sözü işitince Müslüman oldu.”

————————-

Ayetullah Destgayb’ın “Gizemli Öyküler” kitabından alıntıdır.

Sayfa:135