Yeşil Yazıyla Yazılmış Bir Mektup

Yeşil Yazıyla Yazılmış Bir Mektup

Haz 30, 2011 1 Yazar: beytül ahzan


Cebel Amil büyüklerinden bir kişi her yıl Mekke ziyaretine müşerref oluyordu; dönüşte ise Medine’de İmam Sadık’ın (as) huzuruna varıyordu.

Bir defasında hacca müşerref olmadan önce İmam Sadık’ın (as) hizmetine varıp, on bin dirhem İmam’a vererek şöyle dedi:

“Bu miktar parayla benim için bir ev almanı rica ediyorum.”

Daha sonra Mekke-i Muazzama’yı ziyaret ermek için İmam’ın (as) huzurundan ayrıldı. Hac amellerini yaptıktan sonra İmam Sadık’ın (as) huzuruna vardı. İmam (as) onu evine alıp ona bir yazı takdim ederek şöyle buyurdular:

“Cennette öyle bir ev senin için aldım ki, onun bir tarafı Muhammed Mustafa’nın (saa) evine, ikinci tarafı Ali’nin (as) evine, üçüncü tarafı Hasan-ı Mucteba’nın (as) evine, dördüncü tarafı ise Hüseyn bin Ali’im (as) evine yakındır!” (Yani onlarla komşusun.)

O adam, bu sözü İmam’dan (as) duyunca kabul etti.

İmam (as) da o miktar parayı, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in (as) evlatlarından fakir ve yoksul olanlar arasında dağıttı. Cebelî olan adam kendi vatanına döndü. Bir müddet geçtikten sonra o adam hastalandı, akrabalarını toplayıp şöyle dedi:

“Ben İmam Sadık’ın (as) buyurduğunun gerçek olduğuna inanıyorum, sizden ricam, bu yazıyı benimle defnetmenizdir!”

Kısa bir süreden sonra adam dünyadan göçtü. Vasiyetine göre o yazıyı onunla defnettiler. Ertesi gün geldiklerinde, kabrinin üzerinde yeşil yazıyla yazılmış bir mektup gördüler; o mektupta şöyle yazılmıştı:

“Allah’a ant olsun ki, Cafer bin Muhammed vaadine vefa etti!”[1]

————–

1-Bihar’ul-Envar, c. 47, s. 134.

————–

“Bihar’ul Envar’dan İbretli Öyküler” kitabından alıntıdır. [Cilt:1]
Sayfa:79