Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin Dogumu

Yazar: beytül ahzan Tarih: 4 Ekim 2017 803 kez okundu Hz. Muhammed (saa) Yorum Yok

Peygamber Efendimizin Doğumu

Muhammed sallallaahu ‘alayhi sellem’in  Peygamberlerin Efendisi, Pazartesi sabahı Mekke’de Bani Hashim kulvarında, Fil Olayının aynı yılında Rab’in El-Evvel’in hükmünün kırkıncı yılındal. yani Kisra (Khosru Nushirwan) döneminde, yani bilim adamı Muhammed Süleyman El Mansurpuri’ye göre MS 571 Nisan’ın 22sind; yirminci veya yirmi birinci saniyesinde dünyaya geldi.

İbn Sa’d Muhammed’in annesinin “Doğduğu zaman, pudendumumdan (genital organlar) çıkan bir ışık vardı ve Suriye’nin saraylarına yakıldı” dedi. Ahmad, ‘Arbadh İbn Sariya’nın otoritesine benzer bir şey bildirdi.


Ancak önemli tartışmalara göre, doğum sırasında önemli öncülerin eşlik ettiği bildirildi: Kisra’nın sarayının on dört galeri kırıldı ve toplandı, Magians’ın kutsal ateşi öldü ve Sawa Gölü’ndeki bazı kiliseler battı ve çöktü.

Annesi derhal mutlak olaydan dedesini ‘Abdul-Muttalib’e bildirmek üzere birini gönderdi. Mutlulukla ona geldi, onu El Ka’bah’a götürdü, Allah’a dua etti ve O’na teşekkür etti. ‘Abdullah Muttalib, Araplar arasında yaygın olmayan bir isim olan Muhammed’i çağırdı.

Annesini emanet eden ilk kadın, Ebu Lahab’ın serbest köle olan Thuyebah’tı oğlu Masrouh’du. Hamzah İbn-i Abdul-Muttalib’i daha önce emzirmiş ve daha sonra Abu Salamah İbn-i Abd El-Esad El Makhzumi’yi emzirmiştir.

 

Muhammed’in Doğuşu ve Yaşamının İlk Yılları

Abdullah Muttalib’in en sevdiği oğlu Abdullah’dı. On yedi yaşındayken, Mekke’nin kuzeyindeki Yathrib adlı yüksek doğumlu bir kadın olan Amina ile evlendi. Ancak, uzun süre yaşamaya mahkum değildi ve evliliğinden sadece yedi ay sonra öldü.

Kahire Mısır Üniversitesi İslam Tarihi Profesörü Şeyh Muhammed el-Hızır Buck, kitabının Noor-ulYaqeen fi Seeret Seyyid el-Mursaleen (1953) kitabında, gelecekteki Tanrı’nın elçisi Muhammed’in ölümünden sonra bir çocuk olduğunu söyledi. O (Muhammed b. Abdullah), amcası Ebû Talib’in evinde Mekke’de Banu Haşim’in “çeyreğinde”, Haziran’a karşılık gelen Fil Asıl Rabi el-Awal’ın 12. ayında dünyaya geldi. 8, 570.

Ebe, Abdur Rahman ibn Auf’un annesiydi. Annesi Amina, kutlu doğum günlerini, büyükbabası Abdul Muttalib’e gönderdi; oraya gelerek kollarından alıp ona Muhammed adını verdi.

Muhammed’in mirasımızdaki payı bir hizmetçi idi Umm Ayman; beş deve ve on koyun. Bu, peygamberlerin mülkleri miras alabileceğinin kanıtıdır ve ebeveynlerinden mal alabilirlerse, mülklerini kendi çocuklarına da miras bırakabilirler.

Bir peygamber olmak, onlara kendi mirasımızdan diskalifiye olmaz ve çocuklarının aldatmacalarını diskalifiye etmez. Bu ifade bu bağlamda bir sıralamamış gibi görünebilir ancak değil. Muhammed, İslam Peygamberidir, Tanrı onu ve Ahlul-Bait’ini kızı, Fatıma’yı armağan olarak Fadak’ın mülkü olarak armağan etsin diye kutsasın.

Fakat o öldüğünde, kâhin olan Ebu Bekr ve danışmanı Ömer, peygamberlerin kendi çocuklarına mal bırakmadığı savunması üzerine mülkiyet ele geçirdi ve sahip oldukları her servet, ölümlerinden sonra kendi çocuklar, fakat ümmetlerine (insanlara).

Peygamberin oğlu veya kızı olması için İslam’da ödemek zorunda kaldığı sert bir cezadır. Umma içindeki diğer herkesin babasının servetini ve mülkünü miras hakkı vardır, ancak Tanrı’nın Elçisi Muhammed’in kızı değildir!

Kureyş’in çocuklarını çölün ilk yıllarını Mach’ınkinden daha sağduyulu bir iklime harcamak üzere gönderen bir gelenekti. Çocuklar, şehrin geniş ve açık alanlarında ve çölün saf havasında, şehrin boğucu ve cılız havasında olduğundan daha güçlü bedenler kurdular.

Arap aristokratlarının çocuklarını çölün içinde yaşamasına neden gönderdikleri bir başka sebep daha vardı. Onlar konuşmada haklılardı ve sözcüklerin “meraklıları” idi. Arap dili, sözleri, anlamları ve anlamlarının çeşitli nüansları ile büyülendi; ve kendi eziyetlerinde gurur duydular. Nitekim, Mekke’deki üst sınıflar, retorik gücüne dair yetkilerini kısıtlamıştır. Mekke birçok karavanın buluşma yeri ve onun Arapça bir tür “pidgin Arap” haline bozulmuştur.

Arap aristokratlar, çocuklarının Mekke Arapça dilini öğrenmesini ve konuşmasını istemiyordu; onlarin sadece çölün saf ve kirlenmemiş dili konuşmalarını istediler. Bu nedenle, hayatlarının ilk yıllarında çocuklarını bu gibi zararlı etkilerden korumak için Mekke’den uzaklaştılar.

Amina çocuğuna Muhammed’i Mekke’nin doğusunda yaşayan Banu Asad kabilesinin hemşirelik bakımından bir kadını olan Halima’ya verdi. Bebeğin Muhammed, yaşamının ilk dört yılını ıslak hemşiresi ile çölde geçirdi. Hayatının beşinci yılında bazen Mekke’deki annesine geri getirdiği bildirildi.

Annesi Amina öldüğünde Muhammed altı yaşındaydı. Daha sonra büyükbabası Abdul Muttalib tarafından evine götürüldü. Ancak Abdul Muttalib’in öldüğünde sadece iki yıl geçti.

Abdul Muttalib ölümünden hemen önce tüm oğullarını bir araya getirdi ve onlara iki “miras” bıraktığını söyledi; Biri Banu Haşim’in klanının lideriydi ve diğeri yeğeni olan sekiz yaşlı bir yetim olan Muhammed b. Abdullah’dı.

Ardından, aralarında kimlerin kabileye liderlik ettiği gücünü ve yetkisini istediklerini ve aralarındaki kimin her iki ebeveynini de kaybeden çocuğun sorumluluğunu üstlenmesini istedi. Oğullarının çoğu, kabilenin lideri olarak atılmaya çok heves gösterdi; ancak hiç kimse Muhammed’ten sorumlu olmaya gönüllü olmadı.

Abdul-Muttalib meclidi incelerken ve oğlu Muhammed’in geleceğini düşünürken olay yerine huzursuz bir sessizlik çöktü. Ancak uzun sürmedi. Oğullarından biri olan Ebû Talib, ileri kardeşi Abdullah’ın oğlu ve oğlu istediğini ve yetkiye ve güce ilgisinin olmadığını söyledi.

Ebu Talib’in dürüst açıklaması Abdul Muttalib’in konusunu kesinleştirdi. Ebu Talib’i yalnızca Muhammed’in koruyucusu değil aynı zamanda Banu Haşim’in klanının koruyucusu yapmaya karar verdi.

Abdul Muttalib ölüm yatağında oğlu Ebu Talib’in kendisini Banu Haşim’in yeni şefi olarak devralacağını ve ayrıca Muhammed’in koruyucusu olacağını ilan etti. O daha sonra ordere

Peygamber Efendimizin Doğum Sonrası Bebeklik Dönemi:

Kasabalarda yaşayan Arapların, çocuklarını bedeveyle ıslak hemşirelere gönderdikleri, böylece çölün özgür ve sağlıklı bir ortamda büyüyüp sağlam bir çerçeve geliştirecekleri ve saf konuşma ve görgü kurallarını kazanmaları genel geleneğiydi. hem dillerinin saflığı hem de çoğunlukla yerleşik toplumlarda gelişen bu kötü muamelelerden kurtulmuş oldukları söylenen bedeviler.

Peygamberimiz sallallaahu ‘alayhi sellem’in (sözünü yüceltmesi) daha sonra Bani Sa’d İbn Bakr’dan Haleemah bint Abi Dhuaib’e emanet edildi. Kocası, aynı kabileden Al-Harith İbn Abdul’Üzza’ydı Abi Kabshah’dı.

Muhammed sallallaahu ‘alayhi sellem’in (sözünü yüceltmesin) Abdullah İbn Al-Harith, Aneesah bint Al Haarith, Hudhafah veya Judhamah’ın Al-Haarith (Ash-Shayma olarak da bilinir) olduğu çeşitli kardeşler vardı ve Peygamber efendim sallallaahu `alayhi sellem’in (sözünü söylebilir) ve Hz. Peygamberin kuzeni olan Ebu Sufyan İbn-i Haârîs İbnü’nün Abdullah Muttalib’i hemşire kullanıyordu. Hamzah İbn-i Peygamberin amcası Abdul-Muttalib, Peygamber sallallaahu `alayhi sellem’in (Allah sözünü dinletti) emziren aynı iki ıslak hemşire, Thuyeba ve Haleemah As-Sa’diyah tarafından emilirdi.

Gelenekler, Haleemah’ın ve onun hane halkının tamamının, ard arda yapılan iyi şanslar tarafından nasıl sevildiğini ve bebek Muhammed sallallaahu `alayhi sellem’in (sözünü yüceltebileceğini) onun bakımıyla yaşadığını anlatıyor. İbn İshak, Haleemah, kocası ve emziren bir bebeği ile birlikte, çocuklarının emmek için klanlarındaki bazı kadınların bulunduğu köyde yola çıktığını söyler. Dedi ki:

Kuraklık ve açlık bir yıl oldu ve biz yemek için bir şey yoktu. Kahverengi bir kıçına rastladım. Ayrıca bizimle yaşlı bir deve vardı. Allah’a göre bir damla süt bile alamadık. Açlık nedeniyle ağlamaya devam eden çocuğun gece boyunca uyku göz kırpışı yapamadık. Göğsümde yeterli süt yoktu ve o deve bile onu besleyecek hiçbir şey yoktu. Yağmur ve acil rahatlama için sürekli dua ederdik. En kısa sürede Mekke’ye ulaşarak çocuğun emilmesini istiyorduk. Aramızda kabul gören tek bir kadın dahi, Allah Resulü’nü kabul etmedi, kendisine sunulan sallallaahu `alayhi sellem’in (sözünü yüceltmesi). Kendisinin bir yetim olduğu söylendiğinde, onu reddettiler. Gözümüzü çocuğun babasından alacağımız ödül üzerinde sabitledik. Bir yetim! Büyükbabası ve annesi muhtemelen ne yapacak? Bu yüzden onu reddettik. Benimle gelen her kadın emzirdi ve ayrılmak üzereyken kocamın yanına şöyle dedi: “Allah’a göre, diğer kadınlarla birlikte bebeği olmadan geri dönmekten hoşlanmıyorum, o yetimlere gitmeliyim. Onu almalıyım. ” Dedi ki, “Bunun yapılmasında hiçbir zararı yoktur ve belki de Allah bizi kendisinden kutsayabilir” dedi. Bu yüzden gittim ve götürdüm, çünkü benim için başka bir alternatif kalmadı, onu almaya. Onu kollarımdan kaldırıp evime geri döndüğümde onu göğsüme koydum ve şaşkınlık içinde süt buldum. Kalbinin içeriğine sarhoştu ve baba kardeşini de yaptı, sonra ikisi de önceki gece uyuyamamış olsa da ikisi de uyudu. Kocam o zaman süt vermek için deveye gitti ve şaşkınlığına bol süt bulmuştu. Sağıyordu ve dolabımızı içtik ve gece boyunca güzel bir uykudan keyif aldık. Ertesi sabah, kocam: “Allah Haleemah tarafından, kutsanmış bir çocuğu bulabildiğinizi anlamalısınız.” Ve şunu yanıtladım: “Mezhele

Yorum Bırak