Resulullah’ın (saa) Cesareti

Resulullah’ın (saa) Cesareti

Ağu 23, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Hz. Ali’nin (as) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Bedir savaşında biz (sıkıya düştüğümüzde) Resulullah’a sığınıyorduk; O, düşmana hepimizden daha yakındı.Hazret o gün herkesten daha güçlü idi.“[1]

Enes bin Malik şöyle rivayet etmiştir:

“Resulullah (saa), insanların en şecaatlisi, en güzeli ve en cömerdi idi. Bir gece Medine halkı bir vahşete kapıldı, derken sese doğru hareket ettiler. Resulullah (saa) de onlarla karşılaşıp Ebu Talha’nın atına binmiş ve kılıcını boynuna asmış olduğu halde şöyle buyuruyordu: “Korkmayınız! O ses, denizin (dalgalarının) sesidir.”[2]

———-

1-Bihar’ul- Envar, c.16, s.232
2-Bihar’ul- Envar, c.16, s.232