Ammar Kufe Valisi

Ammar Kufe Valisi

Tem 29, 2009 0 Yazar: beytül ahzan

Ammar, halifelerin de saygı duyduğu bir şahsiyetti. İkinci halife Ömer b. Hattab Ammar’ı Kufe valiliğine atayarak şöyle bir mektup yazdı: “Ben Ammar’ı vali ve İbni Mesud’u da size öğretmen olarak gönderiyorum. Bu ikisine uyun ve itaat edin. Zira bu ikisi Resulullah’ın en büyük sahabelerindendirler.”

Fakat Ömer bir müddet sonra Ammar‘ı görevden alarak başkasını yerine atadı. Bir grup Ammar’a şöyle sordu: Valilikten alındığın için rahatsız oldun mu? Ammar şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki valiliğe atandığıma hiçbir zaman sevinmemiştim ki azledildiğimde de üzüleyim.

——————

“İmam Ali’nin Ashabı” kitabından alıntıdır.

Yazar: Kerim Uçar